Navigácia

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

 

Pre rodičov a žiakov každý pondelok v čase

                                                                    od 14.00 do 15.00 hod.

 

Pre rodičov a žiakov každý štvrtok v čase

                                                                    od 09.00 do 10.00 hod.         

                                                                a  od 14.00 do 15.00 hod.

Po vzájomnej dohode sa konzultácie môžu uskutočniť aj v inom termíne.                    Výchovný poradca:                      Mgr. Ervín Flachbart
                                                                     
                                                                      vych.poradca@centrum.sk

 

Nábor a prezentáciu stredných škôl je možné uskutočniť v dňoch:

Pondelok:  11:50 h. - 12:35 h.

Utorok:       12:45 h. - 13:30 h.

Štvrtok:      11:50 h. - 12:35 h.

Nábor v iných termínoch je možný po dohode s riaditeľom školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria