Navigácia

 • Vysoké Tatry - exkurzia

  Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na geografickej exkurzii vo Vysokých Tatrách. Záujem navštíviť naše veľhory bol veľký, a tak sa 52- členná skupina vydala zdolať Skalnaté pleso. Túra začala v Starom Smokovci pešo až na Hrebienok. Na ceste z Hrebienka sme minuli jeden z vodopádov Studeného potoka – hučiaci Obrovský vodopád (1330 m. n. m.). Ďalej sme pokračovali po chodníku s miernym stúpaním. Z chodníka sa nám naskytol krásny výhľad do doliny, kde možno zachytiť Bilíkovu chatu. Na najbližšom rázcestí sme sa napojili po červenej značke na Tatranskú magistrálu a dostali sme sa k nášmu vytúženému cieľu. V prekrásnom jesennom počasí sme si užívali výhľad na Lomnický štít a krásnu scenériu Tatier. Po výdatnom občerstvení sme sa vydali náročnou trasou späť do Tatranskej Lomnice, kde nás čakal autobus. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Tešíme sa na nové výzvy!

 • Jeseň pani bohatá.... ochutnávame jesenné ovocie

  O tom, aké je ovocie pre zdravie človeka dôležité, akú má chuť, vôňu a farbu, sa presvedčili žiaci 0.A, 1.A,2.A a 2.B triedy, ktorí sa dňa 10.10.2018 zúčastnili aktivity s názvom „Ochutnávame jesenné ovocie“, ktorú pripravili pani učiteľky P. Kaletová a S. Dzuriková. Po úvodnom rozhovore a prezentácii o tom, aký má pre nás ovocie význam, kde rastie, kedy sa zbiera, sa žiaci zúčastnili malej ochutnávky týchto vitamínových dobrôt.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 3. 10. 2018 sa žiaci 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na divadelnom predstavení – Ak nevyrozprávaš, kto sa dozvie? v divadle Thalia v Košiciach. Toto predstavenie vzniklo na základe spolupráce divadla Baj z Varšavy a Národného inštitútu výtvarných umení v Mexiku. Tvorcovia predstavenia vďaka rôznym divadelným prostriedkom (herci, multimédiá, bábky, predmety, hudba) berú publikum na cestu v čase a priestore. Prenesú sa s ním do 40. rokov minulého storočia, do obdobia 2. svetovej vojny. Protagonisti predstavenia sú súrodenci, ktorí majú len 10 a 13 rokov. Vojna spôsobí, že strácajú vlasť a rodinu. Podarí sa im prežiť a zachovať si, i napriek ťažkým skúsenostiam, silu ducha a chuť do života, ktorá v súčasnej konzumnej spoločnosti mnohým chýba. Aspoň na chvíľu sme mali možnosť zastaviť sa a popremýšľať, čo je v živote naozaj dôležité, aké sú pravé hodnoty v živote človeka.
  Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

 • Ornitologický stacionár Drienovec - exkurzia

  Dňa 28.9.2018 sme sa so žiakmi 4.D, 5.D, 2. a 3. ŠT zúčastnili exkurzie na Ornitologický stacionár v Drienovci. Autobus nás zaviezol ku kameňolomu, odkiaľ sme absolvovali pešiu túru Národným parkom Slovenský kras. Celou cestou nás sprevádzala MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody z Brzotína, ktorá nám rozprávala rôzne zaujímavosti o danej oblasti. V samotnom ornitologickom tábore nám odborní lektori – krúžkovatelia predviedli ukážku odchytu vtákov, dozvedeli sme sa niečo o význame krúžkovania vtáctva a niektoré vtáčiky sme mali možnosť vidieť aj zblízka. V tento deň nám prialo i počasie a tak sme spolu prežili príjemné zmysluplné predpoludnie v prírode.

 • Európsky deň jazykov

  Deň 26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň možno viac ako kedykoľvek predtým platila aj na našej škole stará múdrosť:

   

  „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

   

  Jazyková učebňa sa premenila na studňu výborných nápadov a cudzojazyčných stanovíšť, na ktorých si žiaci mohli prehĺbiť a precvičiť svoje vedomosti z anglického a nemeckého jazyka. Prváci s úsmevom privítali svojich kamarátov predškolákov z materskej školy a previedli ich našou školou spoločne s pani učiteľkami. Nikto z nich sa nedal zahanbiť a po kreatívnych úlohách z nemeckého jazyka si na konci stretnutia odniesli na krku medailu a sladkú odmenu. Starší žiaci pracovali na spoločných plagátoch, ktoré zdobia priestory učebne.

  Trieda 7.D sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej bol každý žiak tvorcom svojho majstrovského diela na plátne. Pod dohľadom triednej učiteľky si najprv pripomenuli znaky rozprávok v slovenskom a nemeckom jazyku.

  Obrázky maľované na plátne budú zdobiť chodby našej školy.

  Ani trieda 8. D sa nenechala zahanbiť. Rozcvičku v angličtine mali na starosti dievčatá, pravidlá futbalu predviedli chlapci. Svoju jazykovú a športovú zdatnosť si vyskúšali s dvoma ukrajinskými hráčmi nášho futbalového klubu. Tí ich pochválili za športovú zdatnosť, ale nezabudli ani na tú jazykovú, ktorú preukázali v komunikácii s nimi v anglickom jazyku.

  Veríme, že netradičné vyučovanie v tento deň našim žiakom prinieslo množstvo pozitívnych zážitkov a budeme sa spoločne tešiť na najbližšiu cudzojazyčnú aktivitu!

   

   

   

   

 • Účelové cvičenie

  V dňoch 20.-21.9. 2018 prebehla na našej škole teoretická a praktická časť účelového cvičenia a didaktických hier. Pri praktickej časti sa žiaci našej školy rozdelili na dve skupiny (I. a II.stupeň). Kým sa jedna skupina žiakov vybrala na vychádzku do prírody, druhá pracovala na jednotlivých stanovištiach: zdravotná príprava, dopravná výchova (II. st. streľba zo vzduchovky), hod na cieľ a hasenie drobných požiarov. Po ukončení vychádzky a po aktivitách na stanovištiach sa skupiny vymenili.

 • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

  V dňoch 18. a 19. 9. 2018 organizovalo STM ukážky tradičných remesiel z Medzeva a okolia pre jednotlivcov a organizované skupiny. Žiaci našej školy si mali možnosť pozrieť ukážky kovania klincov, expozíciu Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, dobové zariadenie, sprístupnené boli aj priestory Tischlerovho hámra na Štóskej ulici. Mnohí videli interiér hámra prvýkrát! Pracovníci STM nám podali vyčerpávajúci výklad z histórie mestečka, vodných hámrov a spracovania železnej rudy. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne na nádvorí múzea, kde si naši najmladší vyskúšali výrobu šperkov z rôznych materiálov.
  Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa

  03.09.2018 (pondelok) o 8:30 hod. na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás smiley.

 • Z rozprávky do rozprávky - Žabiatko

  Dňa 6.6.2018 sa uskutočnila akcia pre žiakov prvého stupňa „Z rozprávky do rozprávky“. Žiakom prostredníctvom prstovej bábky babička a  didaktickej techniky bola predstavená rozprávka o žabiatku od známej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

  Cieľom akcie „Z rozprávky do rozprávky“ bolo precvičiť so žiakmi prvého stupňa základnej školy porozumenie čítaného a hovoreného slova.

  Akcia prebehla v krásnej a uvoľnenej atmosfére. Žiakom sa prevedenie rozprávky „Žabiatko“  veľmi páčilo.

  Zúčastnení žiaci prvého stupňa základnej školy preukázali, že sú veľmi zdatní v porozumení čítaného a hovoreného slova. Poďakovanie patrí učiteľom slovenského jazyka za celoročnú prípravu žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti.

 • Viacboj všestrannosti

  V Moldave nad Bodvou sme strávili dva dni na atletickej dráhe.4.6. 2018 žiaci II. stupňa súťažili v jednotlivých atletických disciplínach a nasledujúci deň žiaci I. stupňa bojovali vo Viacboji všestrannosti. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na konečnom 2. mieste. V skoku do výškysme získali 2. miesto - Boris Polák, v hode kriketovou loptičkou 1. miesto -Nicolas Pavlovič. Vo Viacboji naši najmenší vybojovali 2 x 1. miesto - SoňaHerichová a Lukáš Brosztl. Blahoželáme...

 • Prednes v nemeckom jazyku - školské kolo

  I tento školský rok, a to 28.5.2018 si žiaci 2.-8.ročníka merali sily v prednese v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov. Úroveň prednesu bola skutočne vysoká. Zahanbiť sa nedali ani druháci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Žiaci prednášali v štyroch kategóriách, celoslovenského kola sa ale druháci nezúčastnia.

  22.06.2018 v Kežmarku nás budú reprezentovať títo žiaci:

  1.Samuel Lengyel ( 3.D ) - kategória próza 3.-4.ročník

  2.Barbora Demjanovičová ( 4.D ) - kategória poézia 3.-4.ročník

  3.Johanna Sophie Pöhm ( 5.D ) - kategória próza 5.-7.ročník

  4.Daniela Kaleta ( 7.D ) - kategória poézia 5.-7.ročník

  5.Eva Kaletová ( 8.D ) - kategória próza 8.-9.ročník

  6.Johana Galambová ( 8.D ) - kategória poézia 8.-9.ročník

  Týmto žiakom držíme palce.

 • Čokoládová tretra

  Žiaci 1.-4. ročníka sa 17.5. 2018 zúčastnili krajskej bežeckej súťaže Čokoládová tretra.

  Podľa kategórií si postupne odbehli 100, 200 a 300 metrovú trať. Všetci sa veľmi snažili

  a dosiahli pekné výsledky. Najviac nás potešil Lukáš Brösztl, ktorý v krajskom kolev behu

  na 200 m zvíťazil a postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 1.6. 2018 v Košiciach.

  Aj keď sa mu nepodarilo získať medailu, bolo to veľmi tesné a napokon obsadil super 5. miesto

  v rámci SR. Blahoželáme...

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 29.5.2018 sa žiaci 1. stupňa

  zúčastnili divadelného  predstavenia

  „Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina“

  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

  Ďakujeme hercom za ich úžasné herecké výkony

  a skvelý zážitok z predstavenia. 

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľ základnej školy vyhlasuje riaditeľské voľno na 1.6.2018 (piatok) z organizačných dôvodov.

 • Deň narcisov 2018 - poďakovanie

  Ďakujeme Vám za spoluprácu,  úprimné poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí sa zbierky zúčastnili. 

  Kompletné celoslovenské výsledky Dňa narcisov 2018 budú známe v najbližších týždňoch, sledujte súčasne  stránku www.lpr.sk

  Dozviete sa tak viac o využití vyzbieraných prostriedkov, ale aj o projektoch pomoci, ktoré môžeme vďaka Dňu narcisov realizovať.

 • Návšteva Domova opatrovateľskej služby

  Každoročne, z príležitosti Dňa matiek, nezabúdame ani na naše babičky z Domova opatrovateľskej služby v Grunte. Tešíme sa na ich úsmevy, potlesk a spoločné posedenie pri známych piesňach. 

  Na programe sa podieľajú viacerí: Ingrid Halásová; Anastázia Širocká,  Veronika Gedeonová,  Helga Schmotzerová, Jana Timková.

  Vždy si pre nich pripravíme aj vlastnoručne vyrobený darček pod vedením Janky Rostášovej.

  S veľkou láskou a vďačnosťou pre Vás mamy, staré mamy......Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľ základnej školy vyhlasuje riaditeľské voľno na 11.5.2018 (piatok) z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria