Navigácia

PartnersNedeľa 5. 12. 2021

Nedeľa 5. 12. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

 • Na základe odporúčanie RÚVZ v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v našej škole vám oznamujeme, že od 6.12.2021 upravujeme dĺžku vyučovania pre všetkých žiakov (1. aj 2. stupeň) na 4 vyučovacie hodiny denne až do odvolania. Zároveň vám oznamujeme, že od 6.12.2021 až do odvolania bude školská jedáleň mimo prevádzky.

  Vedenie ZŠ-GRS

 • Dňa 25.11. absolvovali tretiaci ZÁBAVNÚ HODINU PRíRODOVEDY.

  Navštívili učebňu fyziky, kde ich privítal pán učiteľ Flachbart s množstvom zábavných pokusov, ktoré mnohokrát vyzerali ako zázračné kúzla. Tretiaci sa rozhodli prebádať, odhaliť a vyskúšať tieto pokusy.

  Z hodiny si odniesli množstvo nových poznatkov o vzduchu ,teple a ich vlastnostiach. Predovšetkým však mnoho zážitkov a radosť z učenia.

  Ďakujeme

 • Milí žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, milé kolegyne a kolegovia!

  Oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v škole naďalej pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu - 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny a 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín ako v týždni od 22.11. do 26.11.2021.

  Vedenie ZŠ-GRS v Medzeve

 • Milí žiaci a zákonní zástupcovia žiakov,týmto vám oznamujeme, že na základe Vyhlášky ÚVZ č. 262 zo dňa 24.11.2021 je s účinnosťou od dnešného dňa opäť povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom aj pre žiakov základných škôl.

  Vedenie ZŠ-GRS V Medzeve

 • Milí žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, kolegyne a kolegovia!

  Od pondelka 22.11.2021 sa všetky triedy vracajú naspäť k prezenčnému vzdelávaniu, teda nastúpime opäť do školy. Nástup do školy je podmienený:

  - pre žiakov tried, ktoré boli v karanténe (1.D, 2.B, 4.C, 7.D, 8.D) potvrdením od pediatra o ukončení karantény,

  - pre všetkých ostatných žiakov predložením písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti.

  Tí žiaci, ktorí zistili v týždni počas dištančného vzdelávania, že sú pozitívni alebo sú v karanténe, do školy samozrejme nenastúpia, buď už kontaktovali alebo kontaktujú svojho pediatra a riadia sa jeho pokynmi a dodržia stanovený počet dní v karanténe!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria