Navigácia

Contact

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Streda 16. 1. 2019

Streda 16. 1. 2019

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

Novinky

 • Týždeň pred prázdninami sa niesol v duchu vianočných tradícií, príprav a dobrých skutkov. Žiaci na 1. stupni spolu s triednymi učiteľkami piekli medovníčky, vyrábali vianočné pohľadnice a pripravovali vianočné posedenia. Žiaci na 2. stupni na hodinách technickej výchovy zhotovovali vianočné pozdravy pre rodičov a učiteľov.

  Celá škola zhromažďovala veci na výpredaj, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 20. 12. 2018 v sále MsKS. Zozbieralo sa množstvo šatstva, doplnkov, bižutérie, okrasných predmetov, kníh a hračiek. Už tradične najväčší úspech mali hračky, ktoré potešili hlavne najmenších. Výťažok z výpredaja bol venovaný predčasne narodeným dvojičkám, Sofinke a Alexovi, na aspoň čiastočné pokrytie výdavkov na rehabilitáciu, ktorá je finančne veľmi náročná, od ktorej ale závisí ďalší osud drobcov. Prvýkrát sa podarilo vyzbierať viac ako 1000 EUR, čo je naozaj úžasná suma.

 • Posledný deň v škole v tomto kalendárnom roku sme strávili na futbalovom turnaji, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev. Zápasy sa hrali v 3 kategóriách (dievčatá, mladší žiaci a starší žiaci) a v každom zápase, ktorý trval 15 min., odovzdali hráči maximum a bojovali do poslednej sekundy. Na ihrisku boli sily veľmi vyrovnané a vo väčšine prípadoch rozhodlo len futbalové šťastie. Hráčom ďakujeme za účasť a umiestneným družstvám blahoželáme.


  Výsledky:

  dievčatá – 1. m. LOCA CHICAS, 2. m. DITHIADEN, 3. m. Spolok týraných žien
  ml. žiaci – 1.m. MUŽI V ČIERNOM, 2.m. BLACK SQUAD, 3.m. EASY LOOSE
  st. žiaci – 1.m. CAPKOVCI, 2.m. DIE SCHWARZE HASE, 3.m. GIPSY FETOŠI

 • Od začiatku školského roka 2018/2019 naši žiaci 5. až 9. ročníka riešia náročné úlohy matematickej olympiády. Práce úspešných riešiteľov školského kola MO 5. až 9. ročníka už boli zaslané okresnej komisii matematickej olympiády, ktorá rozhodne o účasti na okresnom kole.

 • Pred vianočnými sviatkami sme dňa 17.12.2018 potešili srdiečka deduškov a babičiek v DOS. Zabavili sme ich milým programom a spolu sme si zaspievali Tichú noc.

  Veselé Vianoce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria