Navigácia

Contact

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Sobota 30. 5. 2020

Sobota 30. 5. 2020

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

Novinky

 • Milí rodičia.

  Tlačivo - "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa" nájdete aj na dole uvedenom linku web stránky, z ktorej si ho viete priamo vytlačiť :

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

  ------ PRÍLOHA č.2 !!! :-)

  Taktiež sa k tejto stránke môžete dostať priamo cez kolónku našej stránky Web LINKY (vľavo dole)- stačí kliknúť.

 • V prípade, že vám technické prostriedky neumožňujú si stiahnuť resp.skopírovať tlačivo " Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa", máte ho k dispozícii v budove hlavného pavilónu základnej školy hneď pri vstupe, každý deň v čase od 8.00 do 12.00.

 • Prosíme rodičov, aby si priložené vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa skopírovali a vyplnili.

  Pozn. Pre každé dieťa musí byť vyplnené zvlášť jedno tlačivo. (5 detí = 5 tlačív)!

 • Milí žiaci, vážení rodičia!

  Od 1. júna 2020 môžu zriaďovatelia škôl rozhodnúť o obnovení vyučovania v jednotlivých školách a podľa záujmu môžu otvoriť:

  - 1. - 5. ročníky základných škôl (vrátane špeciálnych)

  - školské kluby detí

  Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma (ak nemajú záujem, alebo ide o zdravotné či iné dôvody). Týmto rodičom bude naďalej vyplácaná OČR. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie týchto žiakov vo forme a rozsahu, ktorý umožňujú personálne a technické podmienky.

  1. Do školy teda nastúpia žiaci na základe dobrovoľnosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria