Navigácia

PartnersSobota 16. 10. 2021

Sobota 16. 10. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

 • Milí žiaci a zákonní zástupcovia,

  oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Pedagogickej rady ZŠ-GRS v Medzeve zo dňa 4.10.2021 a s prihliadnutím na aktuálne platný Školský poriadok, sa bude hlavná brána do základnej školy zatvárať o 7:50 hod. každé ráno. Prosíme vás o dodržiavanie stanoveného času príchodu, a to s účinnosťou od budúceho pondelka, teda od 11.10.2021. Výnimku na neskorší príchod budú mať len žiaci dochádzajúci do školy prímestskou autobusovou dopravou.

  Pedagogický kolektív ZŠ-GRS v Medzeve

 • Milí žiaci a zákonní zástupcovia,

  tí z Vás, ktorí začiatkom školského roka prejavili záujem o antigénové testy, ich v najbližších dňoch dostanú k dispozícii. Rozdané budú v rámci triednych aktívov (v týždni od 20. do 24.9.2021). Prípadne Vás budú kontaktovať triedni učitelia, aby ste si ich vyzdvihli dodatočne, ak sa triedneho aktívu nezúčastníte.

  Ich prevzatie potvrdíte vlastnoručným podpisom.

  1. Testovanie sa odporúča vždy v pondelok ráno a štvrtok ráno.

  2. Postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete priamo tu na stránke školy „Sprievodca pre samotestovanie“ a podrobnejšie aj v letáčiku, ktorý nájdete vo vrecúšku pri samotných testoch.

 • Školská jedáleň poskytuje stravu pre žiakov školy, zamestnancov školy a cudzích stravníkov.


  Strava v ŠJ sa pripravuje podľa všeobecne záväzných materiálno- spotrebných noriem a receptúr vydaných
  MŠVVaŠ SR.


  Čas prevádzky ŠJ je od 7:00 hod do 15:00 hod.

  Výdaj stravy prebieha v čase od 11:40 do 14:15 hod.

  Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

  Stravníci sa na stravu prihlasujú u vedúcej ŠJ záväznou prihláškou na stravu. Prihlášku je možné si vytlačiť v kolónke "TLAČIVÁ na stiahnutie" (vľavo dole), resp. vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria