Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.C

Zoznamy žiakov: 0.A1.A1.B1.D2.A2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D4.E1.ŠT5.A5.D6.A6.D7.A7.D8.A8.D9.C9.D2.ŠT3.ŠT
Triedny učiteľ: Ing. Jolana Brösztlová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bartková
2    Marko Fabian
3    Mattias Hoffmann
4    Janka Horváthová
5    Mária Horváthová
6    Kristína Jašková
7    Alexandra Klempárová
8    Kristína Klempárová
9    Valentína Polláková
10    Ján Pukleja
12    Simon Stehlík
13    Katarína Širgeľová
14    Radoslava Širgeľová
15    Dárius Goran Tóth
16    Sára Žigová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria