Navigácia

 • Viacboj všestrannosti - majstrovstvá SR

  Marco Tóth a Roman Antl sa 23.11. 2019 zúčastnili majstrovstiev SR vo Viacboji všestrannosti v Liptovskom Mikuláši. Chlapcom sa darilo a po absolvovaní 5 disciplín obsadili krásne umiestnenia...Marco 3. miesto a Roman 4. miesto.

  Blahoželáme

 • 30. výročie Nežnej revolúcie

  Aj v našej škole sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Beseda sa uskutočnila v 8. D triede. Pán učiteľ R. Müller si pripravil materiály a urobil krátky zostrih najdôležitejších udalostí od konca 2. svetovej vojny až po rok 1989 a nadviazal na súčasnú politickú a hospodársku situáciu. Pripomenuli sme si osobnosti novembrových udalosti, pád komunizmu a boj za slobodu, ktorá vôbec nie je samozrejmosťou.

   

 • Pán ,,Mrkvička'' a čaro čítania

  Naše pozvanie prijal odborník na čítanie pán ,,Mrkvička'' Tibor Hujdič, ktorý k nám pricestoval až z Bratislavy, aby nám ukázal, že aj čítanie má svoje čaro, že  nás vtiahne  do príbehu a ani sa nenazdáme a knižka je na konci. Svojim prejavom a aktivitami v rámci čítania očaril všetky deti.

  Je veľmi dôležité siahnuť po kvalitných knihách a s príchodom Vianoc, urobme deťom radosť dobrou knihou....napr. "Kde žijú divé zvery", "Neotváraj túto knihu" či "Špinuška"...

  Ďakujeme

 • Liga 4x4

  Dňa 21.11. 2019 sa žiaci 5. ročníka v zložení Samuel Lengyel, Nathalie Hähnlová, Charlotte Kováčová a Sára Fabišíková zúčastnili matematickej súťaže Liga 4x4 v Košiciach (Gymnåzium Alejová). So svojimi rovesníkmi z iných základných škôl  počítali zaujímavé, ale náročné úlohy.

  Naším žiakom sa súťaž páčila a obsadili pekné 4. miesto.

 • Vianočný výpredaj :-)

 • Najchutnejší jablčník

  Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dva paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita života.

  Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť stála a nielen v  „Mesiaci úcty k starším“. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli  veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším.

  Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku. 

          Preto si dňa  25.10.2019 si žiaci 3.C triedy pozvali svojich starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Nakoľko v októbri je aj Deň jablka, spojili sme príjemné s užitočným.

  Na našich starých rodičov sa často zabúda. Pritom im mnohokrát vďačíme za veľa!

  Deti svojich drahých rodičov privítali krátkym kultúrnym programom.

  Starí rodičia upiekli chutné jablkové koláče, ktoré hodnotili deti aj dospelí. Deti si zasúťažili so svojimi starými rodičmi v disciplínach, v ktorých si vyskúšali svoje vedomosti o jablku. Deti preukázali svoju šikovnosť v pohybových disciplínach, vyskúšali svoju pamäť a predviedli, nakoľko poznajú svojich starých rodičov. Vtipnou disciplínou bolo i skladanie a čítanie básní o jabĺčku ako aj memorovanie krátkej básne a následná súťaž starých rodičov pri prednese.

  Nechýbala ani príjemná hudba a tanec, kde deti vykrútili svojich starých rodičov.

  Najpríjemnejšou časťou tejto milej akcie bola samotná ochutnávka.

  Hodnotenie bolo veľmi náročné, pretože všetky koláče boli vynikajúce! Starí rodičia síce získali zlatú a striebornú varechu a milú pozornosť za šikovnosť, ale víťazom boli dnes všetci!

  Preto si všetci zaslúžili DIPLOM za najchutnejší jablčník. Jablkovú ružičku od triednej učiteľky  ako aj kresbičky, ktoré s láskou nakreslili deti pre starých rodičov.

  Tí si medzi sebou rozdávali koláčiky a vymieňali recepty.

  Milým a šikovným starým rodičom úprimne ďakujeme za vynaložené úsilie ako aj za to, že si v dnešnej uponáhľanej dobe našli čas a zabavili sa so svojimi najbližšími!

  ĎAKUJEME!

 • Diskotéka

  Dňa 25.11. 2019 sa žiaci 7.-9. ročníka mali možnosť zabaviť na diskotéke. Atmosféra bola výborná a na skvelú  hudbu si zatancovali takmer všetci. O výbornú hudbu sa postaral žiak 7. D triedy Dominik Tischler. Skvelými organizátormi boli žiaci 7.D triedy, ktorí si zvolili pokladníčku Radku Surekovú zo 7. D triedy. Siedmaci pripravili sálu, vyzdobili ju, pripravili vtipné a praktické ceny do tomboly a nezabudli sálu po skončení akcie dať do poriadku. Vedúcu akcie Gabrielu Dankovú tak odbremenili od povinností a vymanili si od nej aj prísľub, že bude aj ďalšia diskotéka – a to vo februári. Tentoraz to bude aj s veľkým prekvapením.! Všetci sa dobre zabavili na balónovej vojne, klasickom stoličkovom či párovom tanci a vyskúšali si aj svoje komunikačné zručnosti. „Tajní agenti „ o ktorých nikto netušil pozorovali všetkých tancujúcich žiakov a vyhlásili dvoch najlepších tanečníkov. Veľmi šikovným moderátorom bol Alex  Eiben, žiak 8.D triedy. Potešila aj výhra v tombole. Mládež sa dokáže veľmi slušne zabávať, len majú na takéto študentské zábavy  málo príležitostí... Aspoň na chvíľu ich odtrhnime od mobilov, tabletov a televízorov! Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom za dozor.

  Konkrétne H.Schmotzerovej, P. Schmerovej, H.Antlovej, J.Brosztlovej aj J. Lukasovej že svoj voľný čas venovali žiakom.

  Ďakujeme žiakom 7. D triedy za krásnu spoluprácu a organizáciu!

 • Zber papiera

  V mesiaci október sa na našej škole konal zber papiera. Pri zbere papiera asistovali aj tento rok žiaci 8. a 9. ročníka, ktorým vyjadrujeme veľké „ĎAKUJEM“ za pomoc pri zbere papiera. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa vyzbieralo menej papiera najmä z toho dôvodu, že sa tento rok nezbierali kartóny.

  Na I. stupni vyzbierali žiaci    7.213 kg papiera.

  Na II. stupni vyzbierali žiaci   6.945 kg papiera.

  SPOLU sa vyzbieralo 14. 158 kg papiera.

   

  ĎAKUJEME !

   

   

   

 • Okresného kolo vo florbale

  Do okresného kola vo florbale dievčat sa po predkolách prebojovalo 5 najlepších tímov a turnaj sa tradične odohral v Kysaku. Naše dievčatá odovzdali na ihrisku maximum a vybojovali 2. miesto.

  Chlapci si v predkole poradili so školami z Moldavy a postúpili medzi najlepšiu 6 v okrese. Okresné kolo odohrali v Rozhanovciach, kde sa podobne ako dievčatá umiestnili na 2. mieste.

  Blahoželáme

 • Viacboj všestrannosti

  Žiaci I. a II. stupňa sa zúčastnili súťaže Viacboj všestrannosti v Moldave nad Bodvou. Všetci pretekári sa snažili dosiahnúť čo najlepší výkon v štyroch disciplínach, no nie všetkým sa podarilo umiestniť v prvej trojke.S medailou na krku prišli domov: Paul Göbl, Soňa Herichová, Samuel Gawron, Roman Antl a Marco Tóth. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme.

 • Projekt „KINDERWERKSTATT 2019“ (20. – 25.10.2019)

  Aj tento rok už tradične usporiadal Karpatskonemecký spolok na Slovensku projekt „KINDERWERKSTATT“, ktorý je určený pre žiakov ZŠ so štatútom tried nemeckej národnostnej menšiny (Bratislava, Nitrianske Pravno, Kežmarok, Medzev, Chmeľnica). Z našej školy sa projektu zúčastnila p. uč. M. Freimanová spolu so 4 žiakmi V.D triedy (Michael Dolinský, Nathalie Hähnlová, Samuel Lengyel a Charllote Kováčová) . Tento rok bola téma projektu „Ein Jahr , zwölf Monate im Wort und Bild“ Cieľom projektu bolo tak ako každoročne, zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku formou kreatívnych činností, workshopov, výtvarných techník, ako aj výrobe bábok a následnej prezentácii v nemeckom jazyku. Žiaci pracovali predovšetkým s nemeckými slovíčkami a nemeckým písmom pod vedením nášho miestneho umelca pána Helmuta Bistiku. Každý deň sa  v poobedných hodinách zároveň organizovali aj rôzne výlety do Kežmarku, Veľkej Lomnice a Popradu. Deti prichádzali cestou na hotel príjemne unavené a plné zážitkov. Ich práca ale nekončila, pretože večery trávili pri kultúrnom programe, ktorý si celý týždeň zdokonaľovali. Výsledkom ich práce bolo finálne predstavenie vo štvrtok, kedy svoj kultúrny program prezentovali skutočne výborne. Deti tak strávili nádherný týždeň s prekrásnym počasím pod Tatrami v príjemnom slovensko-nemeckom prostredí, nadviazali nové priateľstvá a odchádzali naplnení novými  krásnymi zážitkami.

  Ďakujeme.

   

 • Ivan Bella

  Dňa 11.10.2019 sa žiaci V.D a VI.D triedy zúčastnili stretnutia s 1. slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. Komentovanej besedy v priestoroch hvezdárne sa zúčastnilo aj mnoho žiakov z okolitých škôl. Všetci sme s  nadšením počúvali o vesmírnych zážitkoch pána I. Bellu, položili sme mu niekoľko zaujímavých otázok a na záver sme mali možnosť získať jeho jedinečný autogram. Príležitosť stretnúť živého kozmonauta nám nielen spríjemnila piatkové dopoludnie, ale aj obohatila naše vedomosti.

 • Ponuka voľného pracovného miesta

 • Biela pastelka

 • Zber papiera

 • Tatry 2019

  Pobyt na čerstvom vzduchu si nenechalo ujsť 40 žiakov 7.-9.ročníka a užili si krásny deň v Tatrách. Absolvovali vychádzku zo Štrbského plesa na Vodopád Skok a pleso nad ním. Nádherná panoráma, kamzíky, dobré počasie a skvelý pocit, že sme urobili niečo pre svoje zdravie...

 • Návšteva hvezdárne v Medzeve

  Dňa 4.10.2019 v rámci Svetového kozmického týždňa navštívili žiaci špeciálnych tried hvezdáreň v Medzeve,kde im bol atraktívnym spôsobom priblížený ,,kozmos".

 • Európsky deň jazykov 26.09.2019

  26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň sme si na našej škole pripomenuli na hodinách ANJ a NEJ ich dôležitosť v živote. To bolo aj hlavnou myšlienkou v rozhlasovom príspevku, ktorý sme si vypočuli v ranných hodinách.
  Žiaci VI.D triedy pracovali v skupinách a výsledkom ich práce je plagát s rôznymi anglickými sloganmi a vlajky štátov Európskej únie. Svojich mladších spolužiakov a pani učiteľky potešili sladkosťami a záložkami.
  VIII.D trieda v spolupráci so svojou triednou pani učiteľkou sa dnešný deň zahrala na mladých youtuberov. Žiaci najprv nahrávali krátke videá o sebe v nemeckom jazyku, potom rozdelení do skupín vymýšľali scénky na ľubovoľné témy, ktoré odprezentovali a nahrali.
  IX. trieda odštartovala tento deň športovými hrami v telocvični, kde privítala futbalových hostí z Ukrajiny a neskôr sa presunula do Galerie caffe. Za pomoci Helmuta Bistiku žiaci zahrali rôzne situácie zo života v anglickom jazyku.
  Tento deň sme si užili a všetkým našim žiakom prajeme chuť a nadšenie pri učení anglického a nemeckého jazyka na našej škole! :-)


 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Diétne stravovanie- metodický pokyn 1

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria