Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa

  03.09.2018 (pondelok) o 8:30 hod. na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás smiley.

 • Z rozprávky do rozprávky - Žabiatko

  Dňa 6.6.2018 sa uskutočnila akcia pre žiakov prvého stupňa „Z rozprávky do rozprávky“. Žiakom prostredníctvom prstovej bábky babička a  didaktickej techniky bola predstavená rozprávka o žabiatku od známej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

  Cieľom akcie „Z rozprávky do rozprávky“ bolo precvičiť so žiakmi prvého stupňa základnej školy porozumenie čítaného a hovoreného slova.

  Akcia prebehla v krásnej a uvoľnenej atmosfére. Žiakom sa prevedenie rozprávky „Žabiatko“  veľmi páčilo.

  Zúčastnení žiaci prvého stupňa základnej školy preukázali, že sú veľmi zdatní v porozumení čítaného a hovoreného slova. Poďakovanie patrí učiteľom slovenského jazyka za celoročnú prípravu žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti.

 • Viacboj všestrannosti

  V Moldave nad Bodvou sme strávili dva dni na atletickej dráhe.4.6. 2018 žiaci II. stupňa súťažili v jednotlivých atletických disciplínach a nasledujúci deň žiaci I. stupňa bojovali vo Viacboji všestrannosti. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na konečnom 2. mieste. V skoku do výškysme získali 2. miesto - Boris Polák, v hode kriketovou loptičkou 1. miesto -Nicolas Pavlovič. Vo Viacboji naši najmenší vybojovali 2 x 1. miesto - SoňaHerichová a Lukáš Brosztl. Blahoželáme...

 • Prednes v nemeckom jazyku - školské kolo

  I tento školský rok, a to 28.5.2018 si žiaci 2.-8.ročníka merali sily v prednese v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov. Úroveň prednesu bola skutočne vysoká. Zahanbiť sa nedali ani druháci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Žiaci prednášali v štyroch kategóriách, celoslovenského kola sa ale druháci nezúčastnia.

  22.06.2018 v Kežmarku nás budú reprezentovať títo žiaci:

  1.Samuel Lengyel ( 3.D ) - kategória próza 3.-4.ročník

  2.Barbora Demjanovičová ( 4.D ) - kategória poézia 3.-4.ročník

  3.Johanna Sophie Pöhm ( 5.D ) - kategória próza 5.-7.ročník

  4.Daniela Kaleta ( 7.D ) - kategória poézia 5.-7.ročník

  5.Eva Kaletová ( 8.D ) - kategória próza 8.-9.ročník

  6.Johana Galambová ( 8.D ) - kategória poézia 8.-9.ročník

  Týmto žiakom držíme palce.

 • Čokoládová tretra

  Žiaci 1.-4. ročníka sa 17.5. 2018 zúčastnili krajskej bežeckej súťaže Čokoládová tretra.

  Podľa kategórií si postupne odbehli 100, 200 a 300 metrovú trať. Všetci sa veľmi snažili

  a dosiahli pekné výsledky. Najviac nás potešil Lukáš Brösztl, ktorý v krajskom kolev behu

  na 200 m zvíťazil a postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 1.6. 2018 v Košiciach.

  Aj keď sa mu nepodarilo získať medailu, bolo to veľmi tesné a napokon obsadil super 5. miesto

  v rámci SR. Blahoželáme...

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 29.5.2018 sa žiaci 1. stupňa

  zúčastnili divadelného  predstavenia

  „Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina“

  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

  Ďakujeme hercom za ich úžasné herecké výkony

  a skvelý zážitok z predstavenia. 

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľ základnej školy vyhlasuje riaditeľské voľno na 1.6.2018 (piatok) z organizačných dôvodov.

 • Deň narcisov 2018 - poďakovanie

  Ďakujeme Vám za spoluprácu,  úprimné poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí sa zbierky zúčastnili. 

  Kompletné celoslovenské výsledky Dňa narcisov 2018 budú známe v najbližších týždňoch, sledujte súčasne  stránku www.lpr.sk

  Dozviete sa tak viac o využití vyzbieraných prostriedkov, ale aj o projektoch pomoci, ktoré môžeme vďaka Dňu narcisov realizovať.

 • Návšteva Domova opatrovateľskej služby

  Každoročne, z príležitosti Dňa matiek, nezabúdame ani na naše babičky z Domova opatrovateľskej služby v Grunte. Tešíme sa na ich úsmevy, potlesk a spoločné posedenie pri známych piesňach. 

  Na programe sa podieľajú viacerí: Ingrid Halásová; Anastázia Širocká,  Veronika Gedeonová,  Helga Schmotzerová, Jana Timková.

  Vždy si pre nich pripravíme aj vlastnoručne vyrobený darček pod vedením Janky Rostášovej.

  S veľkou láskou a vďačnosťou pre Vás mamy, staré mamy......Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľ základnej školy vyhlasuje riaditeľské voľno na 11.5.2018 (piatok) z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

 • Beh víťazstva 2018

  Dňa 8.mája 2018 sa uskutočnil 11. ročník Behu víťazstva. Na školskom dvore sme sa tešili na príchod nášho stáleho hosťa, pána Dr. J. Plachého, ktorý každoročne májový beh otvára. Súťažiacich prišli povzbudiť nielen rodičia, ale aj starí rodičia a iní priaznivci tohto čoraz populárnejšieho športu. Najväčší úspech mali určite naši najmenší, ktorí boli zastúpení v najväčšom počte. Podporiť nás prišli aj bývalí žiaci, dnes úspešní športovci. Počas bežeckých súťaží prebiehali sprievodné akcie pod vedením našich bývalých žiačok. O tom, že beh sa stáva naozaj populárnou voľno-časovou aktivitou, svedčí aj čoraz vyšší počet účastníkov. V tomto roku to bolo až 123. Veríme, že o rok nás bude opäť viac. Víťazom blahoželáme!

 • Májová kvapka krvi - poďakovanie

  Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili Májovej kvapky krvi 2018.

 • Beh víťazstva 2018

 • Deň Zeme

  Dňa 30.4.2018 sa naša škola v rámci Dňa Zeme zapojila do akcie organizovanej mestom Medzev „Upracme si Medzev“ , ktorá bola zameraná na vyčistenie mesta od odpadkov a čiernych skládok. Žiaci aj učitelia usilovne zbierali odpadky na určených miestach, čím aspoň z časti odbremenili  svoje okolie od značného množstva odpadov, ktoré z bezohľadnosti nás – ľudí ničia a poškodzujú našu krásnu prírodu.

 • Environmentálne aktivity

  Dňa 25.4.2018 našu školu opäť navštívili pracovníčky zo Štátnej ochrany prírody Národný park Slovenský kras z Brzotína. Pre žiakov 1. stupňa si pripravili zaujímavé environmentálne aktivity, v rámci ktorých sa žiaci dozvedeli množstvo nových informácií, upevnili si vedomosti z prírodovedy a zároveň sa príjemne zabavili.

 • Májová kvapka krvi

  Predtým ako darujete svoju krv

   

  Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

  • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
  • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
  • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
  • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
  • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

  Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

  • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
  • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
  • Pohlavného styku medzi mužmi.
  • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
  • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
  • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

  Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

  Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

  V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

  Základná škola – Grundschule  Medzev, Štóska 183, 044 25  Medzev

   

   

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

   

   

  V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

   

   

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola – Grundschule Medzev Štóska 183, 044 25 Medzev 

  Kontakt: 0902913752, zsriaditel@medzev.sk

   

   

  Voľné pracovné miesto: učiteľ s nástupom od 1. septembra 2018 na dobu určitú – zastupovanie   počas materskej dovolenky

   

                                             

   

  Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

   

   

  Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

   

  Aprobácia: matematika

   

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

   

   

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania 2. Profesijný životopis

  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

  5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis pošlite poštou alebo e-mailom do 31.05. 2018.

  Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

   

   

   

   

                                                                                                       Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                              riaditeľ 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria