Navigácia

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 26. 4. 2018 sa konal 28. ročník  súťaže Slávik Slovenska 2018 - školské kolo. 

  Víťazi:

  1.kategória

  1. miesto: Soňa Herichová

  2. miesto: Soňa Bučková

  3. miesto: Samuel Lengyel

  2.kategória

  1. miesto: Lea Vitkajová

  2. miesto: Radoslava Sureková

  3. miesto: Richard Griga

  3.kategória

  1. miesto: Simon Nižník

  2. miesto: Mattias Hoffmann

  3. miesto: Ján Pukleja

  Víťazom srdečne blahoželáme. 

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  24. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné kolo  sa konalo 25.04.2018 v Herľanoch. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Našu školu reprezentovali  Marko Fabian, Ladislav Majer, Johana Galambová, Eszter Csordásová. V celkovom poradí sa umiestnili na peknom 4.mieste s minimálnym bodovým rozdielom.  

  Blahoželáme!!!

 • Deň Zeme

 • Okresné kolo v hádzanej

  V dňoch 18.4. a 20.4. 2018 sa naše dievčatá a chlapci 7.-9. roč. zúčastnili okresného kola v hádzanej vo Valalikoch. Bojovali v troch zápasoch o postup do krajského kola. Chlapci si svoj vytúžený postup vybojovali a obsadili konečné 1. miesto, dievčatám sa postúpiť nepodarilo, no obsadili skvelé 2. miesto.Dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k super výsledkom.

  (fotoalbum)

 • Deň narcisov

 • Zápis do 1. ročníka

 • Rómsky slávik

  Dňa 11.4.2018 sa uskutočnila súťaž Rómsky slávik 2018. Súťaž sa niesla v duchu hesla „Spevom rozvíjaj a šír rómsku kultúru.“

  Žiaci zaujali porotu veľmi peknými výkonmi. V súťaži bolo udelené jedno prvé miesto, dve druhé miesta a jedno tretie miesto. Víťazom súťaže blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za príjemné popoludnie a krásny umelecký zážitok.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto         Jozefína Žigová                      2.C

  2. miesto         Mário Horváth            6.A

                          Marcel Bandi              6.A

  2. miesto         Aleš Bugyi                  6.B

                          Marcel Bugyi              6.A

  3. miesto         Kevin Polák                6.A

                          Marek Poliak               6.A

 • Základná škola a finančná gramotnosť

  V rámci zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti žiakov Základnej školy Grundschule Medzev sme v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach dňa 5. apríla 2018 uskutočnili exkurziu na tému finančná gramotnosť pre žiakov základných škôl. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 3. a 5. ročníka. Pracovníci Východoslovenského múzea im predstavili princíp fungovania výmenného obchodu z minulosti. Žiaci mali možnosť zahrať sa na predávajúcich a kupujúcich, investovali peniaze v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Na zjednodušenom modeli pochopili splátkový systém pri kúpe drahšej veci.

  Žiaci mali radosť zo zážitkového učenia v inom prostredí a my učitelia veríme, že takto získané vedomosti sú pre nich zaujímavejšie a trvácnejšie. Našou snahou v budúcnosti bude realizovať čím viac takýchto podujatí.

  Vypracovala: Ing. Jolana Brösztlová

 • Florbalový turnaj

  28.3. 2018 sa uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo spolu 9 družstiev, ktoré bojovali o najlepšie výsledky v dvoch kategóriách.

  V kategórií mladší žiaci/žiačky súperilo až 5 tímov, no na stupni víťazov mohli stáť len 3 najlepšie družstvá:

  1. miesto: FC PÁRKY (Šimon Ballasch, Daniel Kaleta, Daniel Brӧsztl, Roman Antl, Gregor Leško, William Lang, Marko Schürger); 2. miesto MOKRÍ BANDITI (Erik Horváth, Daniel Dzurik, Stanislava Bandyová, Ján Pukleja, Pavol Bugyi); 3. miesto VRR... (Ema Pisková, Boris Rabinčák, Marco Tóth, Marko Fabian, Ladislav Majer, Dominik Mikula).

  V kategórií starší žiaci/žiačky súperili 4 družstvá. Všetky zápasy boli veľmi vyrovnané a rozhodli len malé chyby súperov:

  1. miesto: MIX 9 (René Horváth, Nicolas Pavlovič, Adam Bučko, Barbora Bibenová, Klára Lešková, Simona Žakarovská); 2. miesto FC BRATRANCI (Róbert Horváth, Zdenko Klempár, Mário Polák, Patrik Polák, Kevin Rigo, Ladislav Rigo); 3. miesto LEVEL 9 (Samuel Kraus, Kristián Müller, Jakub Durbák, Ulrike Timko, Simona Vincová, Rebecca Tóthová). 

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 22. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy  - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách a porotu zaujali veľmi peknými výkonmi. Najlepší recitátori jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Košiciach. Víťazom blahoželáme a všetkým recitátorom ďakujeme za príjemné popoludnie a umelecký zážitok!

   

  1. kategória     próza                                                 poézia

  1. Sophia Roob                                                                1. Karin Ballaschová

  2. Nathalie Hähnlová                                                        2. Samuel Lengyel 

  3. Nela Rakacká                                                              3. Barbora Demjanovičová      4. Radka Stolárová

   

  2. kategória    próza                                                       poézia

  1. Vanessa Krausová                                                     1. Sophie Johanna Pöhm

  2. Kristián Halčišák                                                       2. Petra Kaliašová

  3. Sára Horváthová                                                        3. William Lang

   

  3. kategória    próza                                                       poézia

  1. Daniel Kaleta                                                               1. Johana Galambová

  2. Diana Zvirinská                                                            2. Paula Horváthová

  3. Sophia Smoradová                                                      3. Alžbeta Grigová, Ema Pisková, Boris Rabinčák

 • Karneval 2018

  Dlho očakávaný karneval si deti užili minulý piatok . Fašiangové obdobie mnoho  detí preležalo v posteli,  o to väčšiu radosť mali na vytúženom karnevale.  Okrem prezentácie masiek  a diskotéky boli   pre deti pripravené zábavné súťaže. K príjemnej atmosfére prispela aj dobrá hudba. MsKS sa hemžilo princeznami, vílami, rôznymi zvieratkami.... . Porotkyne – dievčatá ôsmeho ročníka – mali pri výbere 15 najlepších masiek plné ruky práce. Nechýbali  ani  každoročné tombolové ceny( do tomboly prispeli Drogérie Medzev, Domáce potreby, Coop Jednota) . Zábava bola výborná. Už sa tešíme na Vašu fantáziu pri výrobe masiek na budúci rok.

  Za občerstvenie ďakujeme predajniam Fresh a Agro.

  (fotoalbum)

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

  Základná škola – Grundschule  Medzev, Štóska 183, 044 25  Medzev

   

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

  V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

   

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola – Grundschule Medzev Štóska  183,

  044 25 Medzev 

  Kontakt: 0902913752, zsriaditel@medzev.sk

   

  Voľné pracovné miesto: učiteľ s nástupom od 1. septembra 2018 na dobu určitú

   

  Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

   

  Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

   

  Zoznam požadovaných dokladov:  

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

  2. Profesijný životopis

  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

  5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis pošlite poštou alebo e-mailom do 31.05. 2018 .

  Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

   

   

   

                                                                                                       Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                               riaditeľ  

   

   

                                                                                            

                                                                                                                           

 • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Po zaslúženom polročnom vysvedčení a krátkych prázdninách sa 4 žiačky sústredili na reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Mesiac február nás často prekvapí nielen počasím ale i chrípkou. Termín bol daný na 13.2.2018. To ráno bolo biele. Tešili sme sa, že nás chrípka obišla.

   

  Súťaž pre základné školy sa koná už niekoľko rokov na Gymnáziu, Opatovská cesta 7. Naše 4 žiačky reprezentovali školu v kategórii 1A t.j. 5. – 7. ročník  a 1B 8. – 9. ročník.

  Stretli sa tu so žiakmi a žiačkami z celého okresu a mohli si porovnať svoje jazykové zručnosti ako v písomnej, tak i v ústnej časti. Výsledky boli veľmi tesné.

   

  V kategórii 1 A sa na 1. mieste umiestnila Sophie Johanna Pöhm, žiačka 5. ročníka s celkovým počtom bodov 96 a v kategórii 1B sa umiestnila Veronika Dolinská, žiačka 9. ročníka s celkovým počtom 94 bodov. Jeden bod ju oddeľoval od 1. miesta. Ulrike Timko sa umiestnila na 4. mieste v kategórii 1B a Emília Zvirinská na 5. mieste v kategórii 1A. Žiačky pripravovali učiteľky Mgr. Jarmila Lukasová a Mgr. Silvia Sabolová.

   

  Na celoslovenskom kole v Bratislave nás bude reprezentovať Sophie Johanna Pöhm. Žiačke prajeme úspešnú reprezentáciu.

 • Jarné prázdniny

  V čase od 26.02.2018 do 2.03.2018 máme jarné prázdniny.

  Prajeme vám ich príjemné prežitie.

  Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 5.03.2018.

   

 • Chrípkové prázdniny - oznam

  Z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 21.02.2018 do 23.02.2018.

  Vyučovanie začne v pondelok 5.03.2018 po jarných prázdninách.

 • Karneval

  Karneval sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  V období vrcholiaceho snaženia sa všetkých žiakov o čo najlepšie polročné vysvedčenie reprezentovali našu základnú školu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku štyri žiačky. Súťaž sa v aj tomto školskom roku konala v priestoroch Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou, a to dňa 18. 1. 2018.

  Naše dievčatá ako tradične potvrdili svoje výborné jazykové zručnosti v písomnej aj ústnej časti súťaže. V porovnaní so súťažiacimi iných škôl okresu vynikali svoju širokou slovnou zásobou, gramatickými vedomosťami a pohotovosťou pri opise obrázkových príbehov i v komunikácii. Obhájili svoje dlhoročné dominantné postavenie medzi súťažiacimi z okresu Košice – okolie a bez väčších ťažkostí sa umiestnili na prvých miestach.

  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):

  1. miesto: Johanna Sophie Pöhm, V.D           vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Emília Zvirinská, V.D                       vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová

  Kategória 1B (8. a 9. ročník):

  1. miesto: Veronika Dolinská, IX.D                 vyučujúca: Mgr. Silvia Sabolová
  2. miesto: Ulrike Timko, IX.D                           vyučujúca: Mgr. Silvia Sabolová

   Všetky štyri žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 13. 2. 2018                                           v Košiciach. Dúfame, že v ňom budú opäť úspešne  prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré rozvíja intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka v našej škole.

 • Nový rok 2018

  Do nového roka vám prajeme veľa pracovných a osobných úspechov.

 • Futbalový turnaj

  8 družstiev sa prihlásilo na futbalový turnaj, ktorý sa odohral 22.12. 2017 v telocvični. Chlapci a dievčatá súťažili v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci/žiačky. Každé družstvo odohralo 3 zápasy, v ktorých sa snažili za 15 min. streliť súperovi viac gólov.

  Vyhodnotenie: mladší žiaci – 1. miesto: FC Párky (Šimon Ballash, Roman Antl, Daniel Kaleta, Daniel Brӧsztl, Gregor Leško, William Lang, Marko Schürger), 2. miesto: Last second (Marco Tóth, Boris Rabinčák, Ladislav Majer, Marko Fabian, Ján Pukleja, Dominik Mikula), 3. miesto: Večný život (Erik Horváth, Daniel Dzurik, Kristián Kariško, Ján Horváth, Denis Lévay, Ivan Pyšný).  Starší žiaci – 1. miesto: Fast boys (Zdeno Klempár, Samuel Kraus, Fero Rakacký, Fero Hovanec, Marek Eiben, René Horváth), 2. miesto: Take me out (Pavol Bugyi, Róbert Horváth, Patrik Horváth, Kevin Rigó, Patrik Polák, Mário Polák, Boris Polák), 3. miesto: ČS Košice (Renátus Klempár, Ladislav Rigó, Tomáš Polák, Manuel Dudy, Roman Horváth, Erik Klempár).  

  (fotoalbum)

 • Návšteva DOS

  Vianoce sú obdobím, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Aj my sme potešili babičky a deduškov v tento predvianočný čas.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria