Navigácia

 • Dotácia na stravu žiakov základnej školy v školskom roku 2021/2022

  Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ukončilo plošné poskytovanie dotácie a mení sa skupina detí, na ktoré sa poskytuje dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (bezplatné obedy).

   Od 1.9.2021 má nárok na dotáciu nasledovná skupina detí :

  1. deti žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. deti žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. deti rodičov, ktorých ani jeden z rodičov si neuplatňuje daňový bonus na dieťa vo veku  od 6 do 15 rokov.

             Zákonní zástupcovia, ktorých deti majú podľa vyššie spomínaných informácií nárok na dotáciu, musia škole preložiť do 30.07.2021 jedno z nasledujúcich potvrdení:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, / vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny /,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,                           / vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny /,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového bonusu, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na sekretariáte MsÚ v Medzeve, alebo vytlačiť tlačivo v prílohe.

  Uvedené potvrdenia je potrebné:

  - zaslať mailom na adresu, zsriaditel.medzev@gmail.com,

  - zaslať poštou na adresu školy ZŠ- Grundschule Medzev, Štóska 183,04425 Medzev,

  -  osobne doručiť do podateľne MsÚ Medzev, alebo na odbor sociálnych vecí MsÚ Medzev.

  Doplatok zákonného zástupcu žiaka za odobratý obed bude stanovený schváleným VZN mesta Medzev.

     Ak v priebehu roka nastanú nejaké zmeny  (vznikne nárok na daňový bonus, domácnosť nebude v hmotnej núdzi alebo bude mať príjem väčší ako životné minimum), zákonní zástupcovia sú povinní ohlásiť to škole okamžite!

   

   

  V Medzeve 16.07.2021                                                           ........................................................

                                                                                                      Mgr. Marek Kaleta – riaditeľ

   

  !!! Potrebné tlačivo (čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového bonusu, ) nájdete na stiahnutie pod názvom "Bezplatné stravovanie" v kolónke- TLAČIVÁ na stiahnutie (vľavo dole) !!!!

 • Pár slov od školskej psychologičky

  Milí rodičia, milí žiaci,


  Končí sa školský rok, začalo leto a to znamená aj vytúžený oddych po tak náročnom období, ktoré sme všetci zažívali. Okrem iného nám posledný deň školského roka prinesie aj do domácností vysvedčenia. Niektorí donesú domov známky na vysvedčeniach na aké boli zvyknutí, niektorým sa prospech zlepšil a sú aj takí, ktorým to išlo trocha ťažšie a známky sa mohli zhoršiť. A všetky možnosti sú v tomto náročnom období v poriadku.
  Základ je si všetko v pokoji prejsť a zistiť v čom mohla byť príčina. Možno niekto nemal možnosť sa pripájať na hodiny počas dištančného vyučovania, niekomu naopak vyhovovalo viac dištančné vyučovanie a niekomu sa narušil režim a tak mu trvalo kým si opäť na neustále zmeny zvykal. Tento školský rok bol špecifický a berme na to ohľad.
  Môžeme si povedať, že sme sa z tejto skúsenosti niečo naučili a na ďalší školský rok sme o niečo viac pripravení ho zvládnuť.

  Prajem Vám ku koncu školského roka ohľaduplnosť pri vysvedčeniach, príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl do školského roka 2021/2022.

  S pozdravom,

  Vaša školská psychologička
  Martina Csáji Fottová

 • Oznámenie školskej jedálne

  Vážení rodičia!

  Dňa 30.6.2021 (posledný školský deň) sa bude v školskej jedálni variť obed len pre žiakov navštevujúcich ŠKD.

  V prípade Vášho záujmu o obed pre Vaše dieťa nenavštevujúce ŠKD, musíte kontaktovať vedúcu školskej jedálne (0902 913 751) do 25.6.2021 do 8.00 a na obed sa prihlásiť.


  Ďakujeme za pochopenie.

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ-GRS Medzev Vám oznamuje, že v súlade s § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytne žiakom riaditeľské voľno na deň 9.6.2021 (streda) z dôvodu Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov.

  Mgr. Marek Kaleta – riaditeľ školy

   

 • Rodičovská rada pri ZŠ-GRS v Medzeve

  Vážení rodičia a triedni zástupcovia, 

  radi by sme Vás pozvali na stretnutie Rodičovského združenia pri ZŠ Medzev dňa 15.6. o 18:00 hodine prostredníctvom video portálu Zoom.

  Predmetom online stretnutia bude informácia o aktuálnom stave fondu a nasledovné prehodnotenie fungovania združenia.

  Prosím o pripojenie sa na stretnutie v daný deň a čas:

  Zuzana Lukacova is inviting you to a scheduled Zoom meeting

  Topic: Rodicovska rada pri ZS Medzev 10.6.2021

  Time: Jun 15, 2021 06:00 PM Budapest

  JoinZoomMeeting

  https://us05web.zoom.us/j/81512276015?pwd=UXU4NDFvdEFvMjNuUUtxWE4rSEpxQT09

  Ďalšie dôležité prihlasovacie údaje:Meeting ID: 815 1227 6015Passcode: 4iMYSB

   

  V prípade otázok ma, prosím, kontaktujte na: zuzana.lukacovaa@gmail.com 

  S pozdravom

  Zuzana Lukáčová

  Predseda RZ pri ZŠ Medzev  

 • Nové tlačivo "Čestné vyhlásenie - Bezinfekčnosť od 3.5.2021"

  Posielame najnovšie tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré majú žiaci priniesť vyplnené a podpísané zákonným zástupcom v pondelok 3.5.2021. Nakoľko bolo zverejnené až v piatok po skončení školskej prevádzky, nemali sme možnosť rozdať ho žiakom, ktorí nemajú potrebné technické vybavenie. Kto teda nemá možnosť si ho vytlačiť, dostane ho k dispozícii v pondelok ráno v škole a donesie ho vypísané v utorok. 

  Potrebné tlačivo nájdete v kolónke TLAČIVÁ na stiahnutie (vľavo dole) pod názvom " Nové tlačivo bezinfekčnosť od 3.5.2021"

   

 • "Do školy bez testovania"

  K včerajšiemu oznamu o zmenách pri vstupe do školy pripájame aj prehľadnú grafickú prílohu. Rodičia budú vypĺňať len tlačivo "Čestné vyhlásenie", ktorého najnovšie znenie ešte nebolo zverejnené na stránke MŠVVa Š SR. Hneď ako bude k dispozícii, zverejníme ho pre žiakov na Bezkriedy a aj na stránke školy. Preto prosíme všetkých zákonných zástupcov, aby v priebehu najbližších dní sledovali aktuálne informácie na vebovej stránke a na portáli Bezkriedy.sk. 

 • Vstup do priestorov školy – nové podmienky

  V súlade s vyhláškou č.197 ÚVZ SR zo dňa 28.4.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, oznamujeme všetkým žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že s účinnosťou od 29.4.2021 (štvrtok) sa upravuje vstup do vnútorných priestorov školy v období od 29.4. 2021 do 28.5.2021 nasledovne:

  - vstup všetkých žiakov 0. – 9. ročníka základnej školy vrátane žiakov špeciálnych tried je povolený bez nutnosti preukázania sa negatívnym výsledkom testu (žiaci nemusia absolvovať testovanie!!!).


  - vstup ostatných osôb do školy sa naďalej riadi podmienkou preukázania sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, ak sa na dotknutú osobu nevzťahuje výnimka.

  Vedenie ZŠ – GRS v Medzeve

   

 • Pravidlá pre školy

 • Oznam pre žiakov 2. stupňa a ich zákonných zástupcov

  Na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 a prepnutím sa na regionálny COVID automat oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie žiakov 2. stupňa bude od 26.4.2021 fungovať nasledovne:


  - žiaci 5. - 9. ročníka (V.A, V.B. V.C, V.D, V.E, VI.A, VI.D, VII.A, VII.D, VIII.A, VIII.D a IX.D trieda)
                                                       -prezenčné vyučovanie v škole


  Podmienkou účasti v škole je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu žiaka 2. stupňa a aspoň jedného z rodičov nie starší ako 7 kalendárnych dní alebo doložením potvrdenia a výnimke z testovania, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti tlačivo bude k dispozícii priamo pri testovaní v Medzeve alebo ho si ho môžete stiahnuť na tejto stránke.,


  Upozorňujeme rodičov, že platí preukazovanie sa škole potvrdením podľa usmernenia MŠVV a Š SR, a to podľa týchto pravidiel:


  Potvrdenie jedného zákonného zástupcu dieťaťa žiaka o:


  ● testovaní – potvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára v písomnej alebo
  elektronickej podobe.
  ● očkovaní – potvrdením očkovacieho centra v písomnej alebo elektronickej podobe.
  ● prekonaní ochorenia – potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia s vyznačením doby, kedy sa
  nemusí testovať alebo sms, prípadne email (platí 190 dní od obdržania) o pozitívnom výsledku PCR
  alebo AG testu.
  ● kontraindikácii na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe v elektronickej podobe.
  ● a súčasne čestným prehlásením o bezinfekčnosti.


  Potvrdenie žiaka II. stupňa ZŠ o:


  ● testovaní – potvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára v písomnej alebo
  elektronickej podobe.
  ● prekonaní ochorenia – potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia s vyznačením doby, kedy sa
  nemusí testovať alebo sms, prípadne email (platí 190 dní od obdržania) o pozitívnom výsledku PCR
  alebo AG testu.
  ● kontraindikácii na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe alebo v elektronickej
  podobe.


  V prípade potvrdení ide len o nahliadnutie v súlade s odporúčaním ministerstva školstva.

  Organizácia vyučovania


  V prvom a druhom týždni sa budeme v rámci adaptačného obdobia podľa metodického usmernenia venovať socializácii žiakov.,

  Za dodržania prísnych protipandemických opatrení sa budeme riadiť upraveným rozvrhom so zníženým denným počtom hodín, ktorý majú žiaci zverejnený na Bezkriedy (pravidelné hodiny s triednym učiteľom, diskusia so školským psychológom, pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí, pozvoľné zaraďovanie jednotlivých predmetov).,


  V tomto adaptačnom období žiaci nebudú testovaní ani klasifikovaní známkami.


  Odporúčame zákonným zástupcom pozrieť si aj grafickú prílohu pravidiel preukazovania výsledku testovania alebo výnimky z testovania, ktoré platia od 19.4.2021, ktorú nájdete na stránke MŠVV a Š SR alebo aj tu priamo na našej stránke.


  V prípade nejasností kontaktujte prosím triednych učiteľov svojho dieťaťa / svojich detí.


  Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi!


  Vedenie ZŠ – GRS v Medzeve

   

   

   

 • Pytagoriáda

  V dňoch 13. a 14.apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo PYTAGORIÁDY.

  14 žiakov riešilo matematické úlohy online.

  Úspešní riešitelia našej školy sú:


  Kategória P 3 /tretiaci/
  1. Ruby Jo Hales – 3.C
  2. Nina Jalčová – 3.D


  Kategória P 4 /štvrtáci/
  1. Michal Amadeus Meister – 4.C
  2. Barbora Oravcová – 4.C
  3. Tomáš Jeleň – 4.D


  Kategória P 5 /piataci/
  1. Terézia Jankuvová – 5.D
  2. Karin Ballaschová – 5.D
  3. Stefany Gedeonová – 5.D


  Kategória P 6 /šiestaci/
  1. Viktória Kureková – 6.D


  Kategória P 8 /ôsmaci/
  1. Gregor Leško – 8.D

  Srdečne blahoželáme!

   

 • RESPIRÁTORY V ŠKOLÁCH

  Na základe najnovšej vyhlášky č. 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, vám oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 19.4.2021 je možno nahradiť použitie respirátora v prípade žiakov v škole a pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

   

 • Tlačivo "bezinfekčnosť"

  Milí rodičia!

  Nové potrebné tlačivo o bezifnekčnosti k vytlačeniu nájdete v kolónke "TLAČIVÁ na stiahnutie" (vľavo dole) pod názvom "Bezinfekčnosť od 19.4.2021".

 • Oznam pre žiakov 2. stupňa a ich zákonných zástupcov

  Na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.4.2021 oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie žiakov 2. stupňa bude fungovať nasledovne:


  · v týždni od 19.4. do 23.4.2021


  - žiaci 8. a 9. ročníka (VIII.A, VIII.D a IX.D trieda) – prezenčné vyučovanie v škole


  Podmienkou účasti v škole je negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu žiaka a aspoň jedného z rodičov nie starší ako 7 kalendárnych dní, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo bude k dispozícii priamo pri testovaní v Medzeve alebo ho si ho môžete stiahnuť na tejto stránke.,

  V prvom a druhom týždni sa budeme v rámci adaptačného obdobia podľa metodického usmernenia
  venovať socializácii žiakov.,


  Za dodržania prísnych protipandemických opatrení sa budeme riadiť upraveným rozvrhom so zníženým denným počtom hodín, ktorý majú žiaci zverejnený na Bezkriedy (pravidelné hodiny s triednym učiteľom, diskusia so školským psychológom, pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí, pozvoľné zaraďovanie jednotlivých predmetov).,


  V tomto adaptačnom období žiaci nebudú testovaní ani klasifikovaní známkami.,
  - žiaci 5., 6. a 7. ročníka (V.A, V.B. V.C, V.D, V.E, VI.A, VI.D, VII.A a VII.D trieda) – dištančné vyučovanie prostredníctvom Bezkriedy a aplikácie ZOOM


  Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, že vzhľadom na personálne zabezpečenie prezenčného vyučovania žiakov v škole bude v tomto týždni dištančné vzdelávanie v zmenenej podobe podľa inštrukcií jednotlivých vyučujúcich na Bezkriedy.
  Budú viac zadávané úlohy s tendenciou na zopakovanie a upevňovanie učiva, menej budú fungovať online hodiny.


  · v týždni od 26.4.2021 by sa malo vyučovanie v našej škole riadiť podľa regionálneho COVID
  automatu


  - ak zostaneme v červenej fáze nastúpia do školy všetci žiaci druhého stupňa (5. – 9. ročník).  8 Školská dochádzka


  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:


  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,


  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


  3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  9 Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.:


  Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
  • im bola nariadená karanténa/izolácia,
  • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
  • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu
  choroby dieťaťa.


  Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej
  zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.


  !!!Žiadame rodičov, aby nezabudli na povinnosť odhlásiť u vedúcej školskej jedálne svoje dieťa resp.
  deti zo stravovania v prípade, že dieťa bude chodiť do školy, ale nechce sa stravovať v jedálni!!!

   

 • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

  Milí žiaci, vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR zo dňa 8.4.2021 vám oznamujeme, že od pondelka 12.4.2021 je naša základná škola otvorená pre všetkých žiakov 0. až 4. ročníka a žiakov špeciálnych tried. Podmienkou nástupu do školy je pretestovanie aspoň jedného z rodičov (negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní), čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo bude k dispozícii pri antigénovom testovaní v Medzeve alebo na stránke školy).

  V týždni od 12. do 16.4. 2021 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu pre jednotlivé triedy s počtom 4 vyučovacie hodiny denne.
  Žiaci 2. stupňa naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa platného rozvrhu. O otváraní ďalších ročníkov sa má rozhodnúť v budúcom týždni a my vás budeme informovať na stránke škole a prostredníctvom Bezkriedy.

  Školská dochádzka

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

  • im bola nariadená karanténa/izolácia,

  • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

  • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

   

 • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

  Na základe predĺženia platnosti termínu rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR funguje naša základná škola od stredy 7.4.2021 do 11.4.2021 v pôvodnom režime spred veľkonočných prázdnin:


  1. stupeň – prezenčné vyučovanie v škole pre žiakov 0. až 4. ročníka a špeciálnych tried, prednostne pre žiakov rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, (podmienky platia ako predtým – negatívny výsledok testu aspoň jedného zo zákonných zástupcov žiaka nie starší ako sedem dní, vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti, rúško resp.respirátor pre dieťa + jedno náhradné rúško, hygienické vreckovky),


  2. stupeň – dištančné vyučovanie online formou podľa rozvrhu hodín platného od októbra 2020.


  Prosíme žiakov a zákonných zástupcov 2. stupňa, aby naďalej pozorne sledovali stránku školy alebo pokyny triednych učiteľov na portáli Bezkriedy, kde ich budeme informovať o prípadnom otváraní ďalších ročníkov. V najbližších dňoch budú o týchto krokoch rokovať predstavitelia vlády s odborníkmi.


  Vedenie ZŠ – GRS v Medzeve

   

 • Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

  Milí žiaci, milí rodičia!

   

  Nech je aj v tomto čase plnom obmedzení                  

  Veľká noc časom pohody, ktorú darujete jeden druhému, časom vôní tradičných domácich dobrôt a radosti v kruhu najbližších.

  A aspoň na diaľku vás polievame vedrom plným zdravia, radosti a šťastia.

  Vo svetle tohto nádherného sviatku nech je Vám jeho slávenie prameňom lásky a pokoja.

   

  Zamestnanci ZŠ – GRS v Medzeve

   

  P.S. Veľkonočné prázdniny pre žiakov trvajú od štvrtku 1.4. 2021  do utorka 6.4. 2021 vrátane.

  O forme vzdelávania po veľkonočných prázdninách vás budeme informovať na stránke školy a na Bezkriedy najneskôr v utorok 6.4.2021.

 • Oznámenie o zápise

  Základná škola – Grundschule Medzev oznamuje, že v dňoch 21.4.2021 v čase od 13.00 do 16.00 sa bude konať zápis žiakov do prvého ročníka pre Materskú školu na Mariánskom námestí.

  Pre súčasnú epidemiologickú situáciu, prebehne zápis bez prítomností detí.

  Zápis pre Materskú školu na Kováčskej ulici sa bude konať tiež v týždni od 19.4. do 23.4.2021. Presný dátum bude stanovený po dohode s centrom pre pedagogicko - psychologické poradenstvo.


  Zápis detí do prvého ročníka základnej školy zabezpečuje zo zákona (odsek 1 § 10 vyhlášky MŠ SR č. 350/2008 Z. z. o základnej škole) riaditeľ základnej školy. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 3:
  Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.

  Na stránke školy budú mať rodičia k dispozícii formuláre, ktoré si vyplnia a predložia v deň zápisu. Pre rodičov, ktorí nemajú prístup k internetu, nevlastnia tlačiareň budú formuláre k dispozícii v deň zápisu v škole.

  Konkrétne nájdete dotazník potrebný k zápisu v kolónke TLAČIVÁ na stiahnutie (vľavo dole).

  Pod nižšie uvedeným linkom nájdete v prípade záujmu i nové usmernenie k zápisu.

  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky/

 • Olympiáda v nemeckom jazyku v školskom roku 2020/2021

  Aj v tomto školskom roku sme sa v rámci vyučovania nemeckého jazyka ako jazyka národnostnej menšiny zapojili do predmetovej olympiády. Samozrejme pod vplyvom aktuálnej epidemiologickej situácie sa všetky kolá súťaže uskutočnili online formou pri zachovaní čo možno najväčšieho obsahu súťaže. Našich súťažiacich potrápili náročné texty na čítanie a počúvanie s porozumením, gramatické úlohy ako aj „nová“ forma ústnej časti súťaže. So všetkými úlohami, náročnými súpermi a neraz aj s technickými problémami sa popasovali naozaj statočne. Ako zvyčajne nás svojimi výsledkami nesklamali.

  Okresné kolo ONJ (január 2021):

  Kategória 1A       1. miesto – Michael Dolinský VI.D trieda

                               úspešná riešiteľka – Romana Halásová V.D trieda

  Kategória 1B       1. miesto – Johanna Sophie Pöhm VIII.D trieda

                               2. miesto – Emília Zvirinská VIII.D trieda

   

  Krajské kolo (február 2021):

  Kategória 1A        2. miesto – Michael Dolinský VI.D trieda

  Kategória 1B        1. miesto – Johanna Sophie Pöhm VIII.D trieda

   

  Celoslovenské kolo (marec 2021):

  Kategória 1B        2. miesto – Johanna Sophie Pöhm VIII.D trieda

   

  Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i svojho mesta vo všetkých kolách súťaže a blahoželáme k nádherným úspechom, ktoré nás v tomto neľahkom období nesmierne potešili a aj povzbudili do ďalšej práce s talentovanými žiakmi.

   

   

 • Vyhlásenie zákonného zástupcu- tlačivo

  Milí rodičia!

  Spomínané písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktorým zákonný zástupca oznamuje neprítomnosť žiaka triednemu učiteľovi, nájdete v kolónke TLAČIVÁ na stiahnutie (vľavo dole).

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev@gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria