Navigácia

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  24.10. je Medzinárodný deň školských knižníc. V rámci tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila už do 9. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy": Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

  Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov.

  Sme hrdí na žiakov našej školy ako zodpovedne a tvorivo pristúpili k svojej práci a vyrobili pre žiakov z Banskej Bystrice zaujímavé záložky. Veríme, že sa novým kamarátom budú páčiť.

 • Beseda ,,Čas premien“ a prednáška ,,Učím sa učiť“

  Dňa 17.10.2018 sa dievčatá 7.ročníkov zúčastnili besedy ,,Čas premien“, ktorú viedla p .Ing. Zuzana Šutá z MP Edukation, s.r.o. Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne zaujímajú všetky   dospievajúce dievčatá – dospievanie, puberta a jej nástrahy, zmeny a premeny v tele, intímna hygiena v čase menštruácie, ako aj duševná a fyzická krása dievčat.

  Na prednáške ,, Učím sa učiť“ sa zúčastnili žiaci 6.D a 4.D triedy, ktorú tiež viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Edukation, s.r.o. Obsah prednášky bol obohatený zaujímavými prezentáciami : sebapoznanie žiaka - funkcie mozgu, pamäť a učenie ,spôsob prijímania a prezentácie poznatkov, chyby pri učení a inovatívne vyučovacie metódy –používanie myšlienkových máp.


  Veríme, že si žiaci z besedy ,,Čas premien „ a z prednášky Učím sa učiť „ odniesli nové poznatky
  a dozvedeli sa mnoho zaujímavého.

 • Zdravá výživa

  Október je mesiac, v ktorom sa asi najviac skloňuje slovné spojenie zdravá výživa, či zdravá strava. Nie každý z nás si pod zdravou výživou predstaví to isté. Niekto si predstaví ovocie a zeleninu, niekto zase mliečne výrobky. Iný zas vidí v tomto slovnom spojení plný tanier chutného, ale nie vždy zdravého jedla.
  16. október je Dňom zdravej výživy. V tento deň sa naša škola každoročne mení na školu plnú vôní a chutí. Na prvom stupni si žiaci v triedach spoločne s triednymi učiteľkami pripravovali v tento deň zdravé desiaty, ovocné šaláty.
  Žiaci vyšších ročníkov v cvičnej kuchynke a školskej jedálni pripravovali nátierky. Nezabudli nimi ponúknuť svojich spolužiakov a učiteľov. Ochutnávka sa každoročne vyhodnocuje a inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

  Pretože nátierok bolo veľa , porota sa rozhodla udeliť cenu niekoľkým žiakom:

  Klaudia Jašsová, Simona Hiľovská a Annamária Vargová (7.D) za avokádovú nátierku.
  Alexandra Bartková (8.C) za cesnakovú nátierku.

  Víťazi získali zdravú odmenu.

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Štvrtáci na hodine prírodovedy

  Netradičnú hodinu prírodovedy si vyskúšali žiaci 4.D triedy. 2. októbrový týždeň navštívili odbornú učebňu fyziky, kde im pán učiteľ Flachbart zábavnou formou ukázal rôzne pokusy z neživej prírody. Hlavnou témou bol „ Magnet a jeho vlastnosti a Gravitačné pole“. Štvrtáci si vyskúšali svoje vedomosti na praktických úlohách. Pre mnohých boli pokusy p.uč. Flachbarta kúzelnícke. Ich vysvetlenie však upevnilo u žiakov doteraz nadobudnuté vedomosti. Táto hodina prírodovedy bola nielen zábavná ale najmä poučná.
  Ďakujeme

 • Vysoké Tatry - exkurzia

  Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci 7.D, 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na geografickej exkurzii vo Vysokých Tatrách. Záujem navštíviť naše veľhory bol veľký, a tak sa 52- členná skupina vydala zdolať Skalnaté pleso. Túra začala v Starom Smokovci pešo až na Hrebienok. Na ceste z Hrebienka sme minuli jeden z vodopádov Studeného potoka – hučiaci Obrovský vodopád (1330 m. n. m.). Ďalej sme pokračovali po chodníku s miernym stúpaním. Z chodníka sa nám naskytol krásny výhľad do doliny, kde možno zachytiť Bilíkovu chatu. Na najbližšom rázcestí sme sa napojili po červenej značke na Tatranskú magistrálu a dostali sme sa k nášmu vytúženému cieľu. V prekrásnom jesennom počasí sme si užívali výhľad na Lomnický štít a krásnu scenériu Tatier. Po výdatnom občerstvení sme sa vydali náročnou trasou späť do Tatranskej Lomnice, kde nás čakal autobus. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Tešíme sa na nové výzvy!

 • Jeseň pani bohatá.... ochutnávame jesenné ovocie

  O tom, aké je ovocie pre zdravie človeka dôležité, akú má chuť, vôňu a farbu, sa presvedčili žiaci 0.A, 1.A,2.A a 2.B triedy, ktorí sa dňa 10.10.2018 zúčastnili aktivity s názvom „Ochutnávame jesenné ovocie“, ktorú pripravili pani učiteľky P. Kaletová a S. Dzuriková. Po úvodnom rozhovore a prezentácii o tom, aký má pre nás ovocie význam, kde rastie, kedy sa zbiera, sa žiaci zúčastnili malej ochutnávky týchto vitamínových dobrôt.

 • Zdravý úsmev

  Projekt Zdravý úsmev v spolupráci s pani Goleňovou realizujeme na našej škole už niekoľko rokov. Cieľom tohto projektu  je naučiť deti, aby pochopili, že zubný lekár nie je strašiak, ktorého je potrebné sa báť, ale je to poradca, ktorý poradí a pomôže. Viesť žiakov k tomu, že udržať si zdravé zuby, znamená život bez problémov a vyššiu životnú kvalitu..

  3. októbra našu školu navštívili spolu s pani Goleňovou aj študentky Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. Približne 30 budúcich zdravotníčok sa venovalo deťom jednotlivo. Učili ich správnu techniku čistenia zúbkov. Hravou formou sa snažili vštepiť deťom základné vedomosti o zuboch. O tom ako ich udržať zdravé a naučiť deti zručnosti pri čistení zubov. Aktivity sa realizovali v nultom ročníku, 1.A a 2.A.

  Preventívny program bol formou prednášok pripravený aj pre žiakov 2.stupňa.
  V 7. ročníku sa uskutočnila prednáška o ochoreniach ústnej dutiny. Žiakom 8. a 9.ročníka študentky prezentovali svoju školu, zameranie školy a jednotlivé študijné odbory.

  Táto akcia mala dobrý ohlas medzi žiakmi prvého aj druhého stupňa.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 3. 10. 2018 sa žiaci 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na divadelnom predstavení – Ak nevyrozprávaš, kto sa dozvie? v divadle Thalia v Košiciach. Toto predstavenie vzniklo na základe spolupráce divadla Baj z Varšavy a Národného inštitútu výtvarných umení v Mexiku. Tvorcovia predstavenia vďaka rôznym divadelným prostriedkom (herci, multimédiá, bábky, predmety, hudba) berú publikum na cestu v čase a priestore. Prenesú sa s ním do 40. rokov minulého storočia, do obdobia 2. svetovej vojny. Protagonisti predstavenia sú súrodenci, ktorí majú len 10 a 13 rokov. Vojna spôsobí, že strácajú vlasť a rodinu. Podarí sa im prežiť a zachovať si, i napriek ťažkým skúsenostiam, silu ducha a chuť do života, ktorá v súčasnej konzumnej spoločnosti mnohým chýba. Aspoň na chvíľu sme mali možnosť zastaviť sa a popremýšľať, čo je v živote naozaj dôležité, aké sú pravé hodnoty v živote človeka.
  Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

 • Ornitologický stacionár Drienovec - exkurzia

  Dňa 28.9.2018 sme sa so žiakmi 4.D, 5.D, 2. a 3. ŠT zúčastnili exkurzie na Ornitologický stacionár v Drienovci. Autobus nás zaviezol ku kameňolomu, odkiaľ sme absolvovali pešiu túru Národným parkom Slovenský kras. Celou cestou nás sprevádzala MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody z Brzotína, ktorá nám rozprávala rôzne zaujímavosti o danej oblasti. V samotnom ornitologickom tábore nám odborní lektori – krúžkovatelia predviedli ukážku odchytu vtákov, dozvedeli sme sa niečo o význame krúžkovania vtáctva a niektoré vtáčiky sme mali možnosť vidieť aj zblízka. V tento deň nám prialo i počasie a tak sme spolu prežili príjemné zmysluplné predpoludnie v prírode.

 • Európsky deň jazykov

  Deň 26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň možno viac ako kedykoľvek predtým platila aj na našej škole stará múdrosť:

   

  „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

   

  Jazyková učebňa sa premenila na studňu výborných nápadov a cudzojazyčných stanovíšť, na ktorých si žiaci mohli prehĺbiť a precvičiť svoje vedomosti z anglického a nemeckého jazyka. Prváci s úsmevom privítali svojich kamarátov predškolákov z materskej školy a previedli ich našou školou spoločne s pani učiteľkami. Nikto z nich sa nedal zahanbiť a po kreatívnych úlohách z nemeckého jazyka si na konci stretnutia odniesli na krku medailu a sladkú odmenu. Starší žiaci pracovali na spoločných plagátoch, ktoré zdobia priestory učebne.

  Trieda 7.D sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej bol každý žiak tvorcom svojho majstrovského diela na plátne. Pod dohľadom triednej učiteľky si najprv pripomenuli znaky rozprávok v slovenskom a nemeckom jazyku.

  Obrázky maľované na plátne budú zdobiť chodby našej školy.

  Ani trieda 8. D sa nenechala zahanbiť. Rozcvičku v angličtine mali na starosti dievčatá, pravidlá futbalu predviedli chlapci. Svoju jazykovú a športovú zdatnosť si vyskúšali s dvoma ukrajinskými hráčmi nášho futbalového klubu. Tí ich pochválili za športovú zdatnosť, ale nezabudli ani na tú jazykovú, ktorú preukázali v komunikácii s nimi v anglickom jazyku.

  Veríme, že netradičné vyučovanie v tento deň našim žiakom prinieslo množstvo pozitívnych zážitkov a budeme sa spoločne tešiť na najbližšiu cudzojazyčnú aktivitu!

   

   

   

   

 • Účelové cvičenie

  V dňoch 20.-21.9. 2018 prebehla na našej škole teoretická a praktická časť účelového cvičenia a didaktických hier. Pri praktickej časti sa žiaci našej školy rozdelili na dve skupiny (I. a II.stupeň). Kým sa jedna skupina žiakov vybrala na vychádzku do prírody, druhá pracovala na jednotlivých stanovištiach: zdravotná príprava, dopravná výchova (II. st. streľba zo vzduchovky), hod na cieľ a hasenie drobných požiarov. Po ukončení vychádzky a po aktivitách na stanovištiach sa skupiny vymenili.

 • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

  V dňoch 18. a 19. 9. 2018 organizovalo STM ukážky tradičných remesiel z Medzeva a okolia pre jednotlivcov a organizované skupiny. Žiaci našej školy si mali možnosť pozrieť ukážky kovania klincov, expozíciu Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, dobové zariadenie, sprístupnené boli aj priestory Tischlerovho hámra na Štóskej ulici. Mnohí videli interiér hámra prvýkrát! Pracovníci STM nám podali vyčerpávajúci výklad z histórie mestečka, vodných hámrov a spracovania železnej rudy. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne na nádvorí múzea, kde si naši najmladší vyskúšali výrobu šperkov z rôznych materiálov.
  Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa

  03.09.2018 (pondelok) o 8:30 hod. na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás smiley.

 • Z rozprávky do rozprávky - Žabiatko

  Dňa 6.6.2018 sa uskutočnila akcia pre žiakov prvého stupňa „Z rozprávky do rozprávky“. Žiakom prostredníctvom prstovej bábky babička a  didaktickej techniky bola predstavená rozprávka o žabiatku od známej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

  Cieľom akcie „Z rozprávky do rozprávky“ bolo precvičiť so žiakmi prvého stupňa základnej školy porozumenie čítaného a hovoreného slova.

  Akcia prebehla v krásnej a uvoľnenej atmosfére. Žiakom sa prevedenie rozprávky „Žabiatko“  veľmi páčilo.

  Zúčastnení žiaci prvého stupňa základnej školy preukázali, že sú veľmi zdatní v porozumení čítaného a hovoreného slova. Poďakovanie patrí učiteľom slovenského jazyka za celoročnú prípravu žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti.

 • Viacboj všestrannosti

  V Moldave nad Bodvou sme strávili dva dni na atletickej dráhe.4.6. 2018 žiaci II. stupňa súťažili v jednotlivých atletických disciplínach a nasledujúci deň žiaci I. stupňa bojovali vo Viacboji všestrannosti. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na konečnom 2. mieste. V skoku do výškysme získali 2. miesto - Boris Polák, v hode kriketovou loptičkou 1. miesto -Nicolas Pavlovič. Vo Viacboji naši najmenší vybojovali 2 x 1. miesto - SoňaHerichová a Lukáš Brosztl. Blahoželáme...

 • Prednes v nemeckom jazyku - školské kolo

  I tento školský rok, a to 28.5.2018 si žiaci 2.-8.ročníka merali sily v prednese v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov. Úroveň prednesu bola skutočne vysoká. Zahanbiť sa nedali ani druháci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Žiaci prednášali v štyroch kategóriách, celoslovenského kola sa ale druháci nezúčastnia.

  22.06.2018 v Kežmarku nás budú reprezentovať títo žiaci:

  1.Samuel Lengyel ( 3.D ) - kategória próza 3.-4.ročník

  2.Barbora Demjanovičová ( 4.D ) - kategória poézia 3.-4.ročník

  3.Johanna Sophie Pöhm ( 5.D ) - kategória próza 5.-7.ročník

  4.Daniela Kaleta ( 7.D ) - kategória poézia 5.-7.ročník

  5.Eva Kaletová ( 8.D ) - kategória próza 8.-9.ročník

  6.Johana Galambová ( 8.D ) - kategória poézia 8.-9.ročník

  Týmto žiakom držíme palce.

 • Čokoládová tretra

  Žiaci 1.-4. ročníka sa 17.5. 2018 zúčastnili krajskej bežeckej súťaže Čokoládová tretra.

  Podľa kategórií si postupne odbehli 100, 200 a 300 metrovú trať. Všetci sa veľmi snažili

  a dosiahli pekné výsledky. Najviac nás potešil Lukáš Brösztl, ktorý v krajskom kolev behu

  na 200 m zvíťazil a postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 1.6. 2018 v Košiciach.

  Aj keď sa mu nepodarilo získať medailu, bolo to veľmi tesné a napokon obsadil super 5. miesto

  v rámci SR. Blahoželáme...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria