Navigácia

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 29.01.2020 sa žiaci 5. a 9. ročníka v zložení Viktória Kureková – 5.D , Alžbeta Grigová – 9.D a Nikolas Leško – 9.D zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády, kde sa popasovali s náročnými netradičnými matematickými zadaniami. Úspešnou riešiteľkou sa stala Viktória Kureková – 5.D, ktorá získala pekné 3. miesto.

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa chuti pri zdolávaní matematických hlavolamov.
  Žiakov pripravovali pani účiteľky : Ing. Jolana Brösztlová a PaedDr. Mária Figeľová

   

 • Divadlo „Jack and Joe“

  Dňa 28. januára sa žiaci 7.D a 8.D zúčastnili anglicko- slovenského predstavenia „Jack and Joe“, ktoré sa konalo
  v Košiciach a organizovalo ho divadelné centrum z Martina. Táto dvojjazyčná anglicko-slovenská divadelná inscenácia opisovala príbeh jednovaječných dvojičiek, ktoré pred našimi očami zahrali vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane života. Veľké množstvo postáv charakterizujúcich život v USA dodalo divadelnej inscenácii dynamiku a každá z postáv mala svoje charakterové špecifiká a iný jazykový prejav. Dialógy medzi postavami boli zrozumiteľné a náročnosť jazykového prejavu bola adekvátna jazykovej úrovni našich žiakov. Predstavenie sa žiakom páčilo a v budúcnosti sa určite zúčastníme aj iných jazykových inscenácií, ktoré divadelné centrum ponúka!

 • Karneval 2020

 • Publicita - ZŠ GRS MEDZEV

  Informácie o

  „Zlepšení vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Medzev“ nájdete v kolonke

  "Školský poriadok" (na ľavej strane), konkrétne

  v podkolónke "Textová podstrana2".

   

 • POĎAKOVANIE

 • VŠETKÝM... malým, aj veľkým...

  Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, plné pohody, lásky, pocitov šťastia a nekončiacej radosti a šťastný nový rok praje kolektív Základnej školy- GRS MEDZEV.

 • VIANOČNÝ VÝPREDAJ

  Máme za sebou náročné dni, ale ten pocit na konci je neopísateľný... za veľmi krátky čas sa nám podarilo vyzbierať pre Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach 1.321,80 Eur... obrovská VĎAKA patrí deťom a rodičom našej školy, ktorí prispeli rôznym spôsobom a pomohli...  plus všetkým ľuďom s veľkým SRDCOM ...  ĎAKUJEME

 • Vianočný futbalový turnaj

  Vianočného futbalového turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Zápasy sa hrali striedavo v dvoch kategóriách (2007 a ml.,  2006 a st.). Hlavným cieľom bolo príjemne stráviť predpoludnie športom a v priateľskej atmosfére si zmerať futbalové sily so spolužiakmi...

 • Spoločné návštevy MŠ a ZŠ

  V mesiacoch november a december 2019 prebehli stretnutia materskej a základnej školy. V novembri nás predškoláci navštívili a spolu so svojimi „bývalými“ spolužiakmi si zacvičili na hodine telesnej výchovy. Deti spolu cvičili , zasúťažili a odmenou im boli medaily. Pred Vianocami pozvali predškoláci prvákov. Stretnutie bolo veľmi príjemné . Nechýbali súťaže v zručnostiach ale aj vedomostiach, na konci ktorých čakalo všetkých veľmi milé pohostenie.

  Ďakujeme pani učiteľkám MŠ a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

   

 • Okresné kolo v basketbale

  Okresné kolo v basketbale dievčat a chlapcov sa konalo v Čani. Po predkolách postúpili na majstrovstvá okresu len 4 najúspešnejšie družstvá. Dievčatá vybojovali konečné 3. miesto a chlapci 2. miesto... blahoželáme

 • Návšteva DOS

  Tak ako už zvykom, aj tento rok sme pred Vianocami potešili babičky a deduškov v Domove dôchodcov v Grunte...Spoločne sme si zaspievali Tichú noc a rozosmiali sme opustené srdcia.

  Šťastné a veselé sviatky všetkým!

 • Zdravý úsmev

  V mesiaci december sme pokračovali v projekte ZDRAVÝ ÚSMEV, ktorý sa realizuje na našej škole už niekoľko rokov. Cieľom projektu je výchova žiakov k ústnemu zdraviu. Projekt má napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti detí o vlastné zuby. Hravou formou vštepiť deťom základné vedomosti o zuboch, o tom ako ich udržať zdravé a naučiť deti úplnej zručnosti pri čistení zubov.
  V piatok 13.12. 2019 nás za týmto účelom navštívila pani Soňa Goleňová so študentkami zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. Študentky sa žiakom 1.stupňa individuálne venovali a praktickými cvičeniami deťom vštepovali dôležité vedomosti a  zručnosti pri realizácii starostlivosti o zdravie zubov a ďasien. Snažili sa deťom ukázať , že je dôležité prevziať zodpovednosť za zdravé zuby do vlastných rúk. Študentkám spolu s pani Goleňovou ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

   

 • Oznam pre RODIČOV

 • P Y T A G O R I Á D A

  V dňoch 10.12. a 11.12. 2019 sa uskutočnili školské kolá Pytagoriády.

  Úspešní riešitelia

  Kategória – P3
  1. Michal Amadeus Meister – 3.C
  2. Matúš Lukáč – 3.D
  3. Tomáš Jeleň – 3.D


  Kategória – P4
  1. Romana Halásová – 4.D


  Kategória – P5
  1. Samuel Lengyel – 5.D
  2. Viktória Kureková – 5.D


  Kategória – P6
  1. Emanuel Meister – 6.D
  2. Mario Tobias Hajzoch – 6.D


  Kategória – P8
  1. Dominik Mikula – 8.D


  Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Blahoželáme.

   

 • MIKULÁŠ A DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

  Tak ako každý rok 6.12. nás navštívil Mikuláš. Žiaci mu zarecitovali, zaspievali...Obdaril ich sladkosťami, ktoré si naozaj zaslúžili. Potom nasledovalo v sále MsKS divadelné predstavenie s hercami z Divadla Jonáša Záborského v Prešove pod názvom PES JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY JEHO? Príbeh o dobrodružstvách psíkov bol vtipný aj poučný. Skvelé výkony hercov žiaci odmenili potleskom.

   

 • Vianočná kvapka krvi

 • Minihádzanársky turnaj

  Naši najmenší si preverili svoje schopnosti a zručnosti na minihádzanárskom turnaji v Košiciach. Zo skupiny postúpili z prvého miesta, no vo finále nestačili na súpera a obsadili konečné 2. miesto. Gratulujeme

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Tradičnou súčasťou vyučovania nemeckého jazyka na druhom stupni našej základnej školy je aj každoročné súťaženie v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v aktuálnom školskom roku. Žiaci 5. – 9. ročníka sa naň pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka pripravili s cieľom čo najpresvedčivejšie prezentovať svoje jazykové a komunikačné zručnosti.. Tridsaťjeden žiakov súťažilo v dvoch kategóriách, a to 1A a 1B. Dňa 18. 11. 2019 sa všetci súťažiaci prezentovali v čítaní, počúvaní s porozumením a gramatike v písomnej časti súťaže. Dňa 25. 11. 2019 popoludní sa nás 11 najlepších z písomnej časti snažilo presvedčiť o svojich kvalitách samostatným ústnym prejavom v nemeckom jazyku pri opisovaní obrázkov a pri vyžrebovanej téme. Rozhodovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bolo tentoraz jednoduchšie ako v minulých ročníkoch, nakoľko jazykové zručnosti boli výrazne rozdielne.

  No a dopadlo to takto:


  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):
  1. miesto: Johanna Sophie Pöhm, VII.D.           vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Michael Dolinský, V.D                       vyučujúca: Mgr. Silvia Sabolová
  3. miesto: Emília Zvirinská, VII.D                      vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová


  Kategória 1B (8. a 9. ročník):
  1. miesto: Sarah Sopková, IX.D                vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Sophia Smoradová, IX.D          vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová


  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v kategórii 1A a na prvom mieste v 1B kategórii, budú našu školu reprezentovať dňa 16. 1. 2019 v okresnom kole spomínanej súťaže.

   

 • Viacboj všestrannosti - majstrovstvá SR

  Marco Tóth a Roman Antl sa 23.11. 2019 zúčastnili majstrovstiev SR vo Viacboji všestrannosti v Liptovskom Mikuláši. Chlapcom sa darilo a po absolvovaní 5 disciplín obsadili krásne umiestnenia...Marco 3. miesto a Roman 4. miesto.

  Blahoželáme

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria