Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.C

Zoznamy žiakov: 0.A1.A1.B1.D2.A2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C4.D4.E1.ŠT5.A5.D6.A6.D7.A7.D8.A8.D9.C9.D2.ŠT3.ŠT
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Danková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Markus Bugyi
2    René Bugyi
3    Oliver Eiben
4    Amanda Horváthová
5    Juliana Horváthová
6    Martin Jerga
7    Jozef Klempár
8    Martina Klempárová
9    Emily Krausová
10    Michal Amadeus Meister
11    Natália Meisterová
12    Barbora Oravcová
13    Christopher Sarvaš
14    Lívia Schmerová
15    Radoslav Širgeľ
16    Tatiana Šoltésová
17    Diana Šturmová
18    Meggie Timková
19    Kiara Vašková
20    Timur Veselý

© aScAgenda 2020.0.1185 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  email riaditeľa:
  zsriaditel.medzev
  @gmail.com

  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria