Navigácia

 • VIANOCE 2018

  Týždeň pred prázdninami sa niesol v duchu vianočných tradícií, príprav a dobrých skutkov. Žiaci na 1. stupni spolu s triednymi učiteľkami piekli medovníčky, vyrábali vianočné pohľadnice a pripravovali vianočné posedenia. Žiaci na 2. stupni na hodinách technickej výchovy zhotovovali vianočné pozdravy pre rodičov a učiteľov.

  Celá škola zhromažďovala veci na výpredaj, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 20. 12. 2018 v sále MsKS. Zozbieralo sa množstvo šatstva, doplnkov, bižutérie, okrasných predmetov, kníh a hračiek. Už tradične najväčší úspech mali hračky, ktoré potešili hlavne najmenších. Výťažok z výpredaja bol venovaný predčasne narodeným dvojičkám, Sofinke a Alexovi, na aspoň čiastočné pokrytie výdavkov na rehabilitáciu, ktorá je finančne veľmi náročná, od ktorej ale závisí ďalší osud drobcov. Prvýkrát sa podarilo vyzbierať viac ako 1000 EUR, čo je naozaj úžasná suma.


  Súčasne v telocvični našej školy prebiehala akcia s názvom „Pravá radosť“ zameraná na pomoc deťom zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Počas predošlých týždňov sa podarilo zozbierať 80 balíčkov. Tieto balíčky boli odovzdané spoločnosti „Úsmev ako dar“ prostredníctvom katolíckeho spoločenstva KOINONIA Ján Krstiteľ. Za odmenu našich žiakov v triedach navštívila Myška Hryzka a Šašo Jašo zo spoločenstva KOINONIA a potešili ich sladkou odmenou a spoločnými fotkami. Pre žiakov 3. ročníka (pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie) predstavili význam priateľstva a obdarovania v živote človeka.


  A to stále nie je všetko! Do jedálne ZŠ – GRS Medzev prichádzali darcovia najvzácnejšieho moku. Bolo ich 24. Vianočná kvapka krvi sa stala v tomto čase už akousi tradíciou a podporiť ju okrem stálych darcov prišli aj prvodarkyne, naše bývalé žiačky (Veronika Štarková, Claudia Gajdová, Ivanka Jevická, Dida Gedeonová). Každý z darcov dostal milý darček ako poďakovanie od našich asistentov, členov krúžku Mladý zdravotník.


  Záver tohto mimoriadne plodného dňa patril žiakom 2. stupňa a spoločnej diskotéke v sále MsKS. Atmosféra bola úžasná a môže byť príkladom spoločnej integrácie, o ktorú sa na našej škole veľmi snažíme.


  A čo na záver? Srdečná vďaka všetkým organizátorom, spoluorganizátorom a našim žiakom!


  Pokojné Vianoce a veľa šťastia v novom roku!

 • Futbalový turnaj

  Posledný deň v škole v tomto kalendárnom roku sme strávili na futbalovom turnaji, ktorého sa zúčastnilo 10 družstiev. Zápasy sa hrali v 3 kategóriách (dievčatá, mladší žiaci a starší žiaci) a v každom zápase, ktorý trval 15 min., odovzdali hráči maximum a bojovali do poslednej sekundy. Na ihrisku boli sily veľmi vyrovnané a vo väčšine prípadoch rozhodlo len futbalové šťastie. Hráčom ďakujeme za účasť a umiestneným družstvám blahoželáme.


  Výsledky:

  dievčatá – 1. m. LOCA CHICAS, 2. m. DITHIADEN, 3. m. Spolok týraných žien
  ml. žiaci – 1.m. MUŽI V ČIERNOM, 2.m. BLACK SQUAD, 3.m. EASY LOOSE
  st. žiaci – 1.m. CAPKOVCI, 2.m. DIE SCHWARZE HASE, 3.m. GIPSY FETOŠI

 • Matematická olympiáda

  Od začiatku školského roka 2018/2019 naši žiaci 5. až 9. ročníka riešia náročné úlohy matematickej olympiády. Práce úspešných riešiteľov školského kola MO 5. až 9. ročníka už boli zaslané okresnej komisii matematickej olympiády, ktorá rozhodne o účasti na okresnom kole.

 • Predvianočná návšteva DOS

  Pred vianočnými sviatkami sme dňa 17.12.2018 potešili srdiečka deduškov a babičiek v DOS. Zabavili sme ich milým programom a spolu sme si zaspievali Tichú noc.

  Veselé Vianoce.

 • ČINNOSŤ ŠKD

  20.12.2018 štvrtok:   6:00-7:45      11:40-17:00

  21.12.2018 piatok:    6:00-7:45      11:40-14:30

   

  8.1.2019  utorok:  6:00- 7:45

   

  Ostatné dni sa činnosť ŠKD nemení.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Pytagoriáda- školské kolo

  27 žiakov našej školy sa zúčastnilo školského kola Pytagoriády, ktoré sa konalo 12.12.2018 pre žiakov tretieho ,štvrtého a piateho ročníka a 13.12.2018 pre žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka.


  Úspešní riešitelia:
  Kategória P3 - Romana Halásová – 3.D
  Kategória P4 - Samuel Lengyel a Nathalie Hāhnlová – 4.D
  Kategória P5 – Lukáš Oravec, Emanuel Meister – 5.D
  Kategória P7 – Dominik Mikula, Šimon Rychnavský – 7.D
  Kategória P8 – Alžbeta Grigová, Nikolaj Oto Leško - 8.D


  Úspešní riešitelia nás budú reprezentovať na okresnom kole Pytagoriády
  v Košiciach.
  Srdečne blahoželáme!

 • Mikuláš pod hviezdami

  Štvrtáci mali toho roku Mikuláša hneď dvakrát. Najskôr ich navštívil v škole a následne potom sa presunuli do Hvezdárne a planetária  v Medzeve, kde sa konala akcia  Hjústn vidíme Zem!    s Michalom Vojsovičom.  Deti mali možnosť  dozvedieť  sa veľa zaujímavého o Mesiaci . Vyfotografovali aj s pani Ballaschovou, ktorá prevzala darček-venovanie s podpisom pre hvezdáreň od p. Ivana Bellu prvého slovenského kozmonauta. Na záver si žiaci  prevzali  balíčky od Mikuláša.

 • Vianočná kvapka krvi

 • Vianočný výpredaj

 • Viacboj všestrannosti- Majstrovstvá SR

  Majstrovstvá SR v zimnom Viacboji všestrannosti sa konali 24.11. 2018 v Liptovskom Mikuláši. Za našu školu súťažili Marco Tóth a Boris Polák, ktorí si zmerali sily s rovesníkmi v piatich disciplínach. Marco obsadil konečné 9. miesto a Boris krásne 3. miesto. Chlapcom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

 • Liga 4x4

  Dňa 22.11.2018 sa naši piataci v zložení Emanuel Meister, Barbora Demjanovičová, Adam Hovanec a Mário Tobias Hajzoch zúčastnili matematickej súťaže "LIGA 4x4" v Košiciach. Súťažili v štyroch kolách. Naši žiaci sa veľmi snažili a obsadili krásne štvrté miesto. Blahoželáme.

 • Florbal-okresné kolo

  Dievčatá 7.-9. roč. reprezentovali našu školu na okresnom kole vo florbale v Kysaku, kde vyhrali všetky zápasy. Do finálového turnaja, ktorý sa konal 22.11. 2018 sa prebojovali najlepšie 4 družstvá z 12.

 • Beseda s lesnými pedagógmi

  Dňa 12.11.2018 našu školu navštívili lesní pedagógovia z Lesov SR. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili besedu, ktorá bola zameraná na spoznávanie drevín a živočíchov žijúcich v našich lesoch. Formou zážitkového vyučovania sa žiaci dozvedeli nové zaujímavosti a zároveň využili doterajšie vedomosti z biológie.

 • Kreatívne čítanie

  Dňa 12. 11. 2018 žiaci 3. D a 7. D navštívili Galerie Café v Medzeve. Po milom privítaní im teta Janka čítala veľmi zaujímavé krátke príbehy o potrebe vzájomnej pomoci a spolupráce. Nasledovala chvíľa na zamyslenie sa a debata s ujom Helmutom. Pokiaľ teta Janka pripravila malé občerstvenie, mladí umelci písali krátke príbehy na danú tému, ktoré neskôr prezentovali.
  Ďakujeme za príjemné popoludnie a tešíme sa na ďalšiu návštevu!

 • Biela pastelka - poďakovanie

 • EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY

  Dňa 29.10.2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, počas ktorého rodičia spolu so svojimi deťmi tvorili plagáty, vyrábali halloweenské tekvice, vyrábali rôzne ozdoby z jesenných plodov a vyrábali vtipné strašidielka.

  Rodičia boli veľmi kreatívni a šikovní. Pripravili aj chutné nátierky, na ktorých si deti dobre pochutnali. Deti si tento deň veľmi užili. Do školských lavíc opäť zasadli aj ich rodičia a súťažili rovnako ako deti.

  V tento deň však nevyhrali jednotlivci.

  Zvíťazili všetci! Stačí pozrieť fotky a pochopí každý!

 • Projekt „KINDERWERKSTATT 2018“ (21. – 26.10.2018)

  Aj tento rok už tradične usporiadal Karpatskonemecký spolok na Slovensku projekt „KINDERWERKSTATT“, ktorý je určený pre žiakov ZŠ so štatútom tried nemeckej národnostnej menšiny (Bratislava, Nitrianske Pravno, Kežmarok, Medzev, Chmeľnica).
  Z našej školy sa projektu zúčastnila p. uč. A. Gedeonová spolu so 4 žiakmi V.D triedy (Barborka Demjanovičová, Zuzana Eližerová, Emanuel Meister a Dominik Schmiedl). Žiaci boli spoločne s p. učiteľkou ubytovaní v Hoteli AGRO Veľká Lomnica.

  Tento rok bola téma projektu „Wie viele FARBEN hat die Sprache?“ Cieľom projektu bolo zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku formou kreatívnych činností, workshopov, výtvarných techník, ako aj výrobou bábok a ich následnej prezentácie v nemeckom jazyku. Všetci žiaci pracovali predovšetkým s nemeckými slovíčkami (warme und kalte Wörter) a nemeckým písmom pod vedením nášho miestneho umelca pána Helmuta Bistiku. Projekt bol zameraný na individuálnu, ale predovšetkým na skupinovú prácu detí, ich predstavy, názory, kreatívnu tvorbu, výtvarnú prácu, ako aj zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku. Každý deň bol pre deti vopred organizovaný pohyb na čerstvom vzduchu a v poobedných hodinách sa organizovali výlety do Kežmarku, Starého Smokovca a Popradu. Deti prichádzali cestou na hotel príjemne unavené a plné zážitkov. Ich práca ale nekončila, pretože večery trávili pri kultúrnom programe, ktorý si na vopred zadanú tému pripravili. Tému sa dozvedeli na začiatku týždňa a každý deň mohli svoju scénku či vtipný komentár zdokonaľovať. Výsledkom bolo finálne predstavenie vo štvrtok, kedy predviedli svoj kúsok umenia a originálneho prevedenia - samozrejme v nemeckom jazyku .
  Deti strávili nádherný týždeň pod Tatrami v príjemnom slovensko-nemeckom prostredí, nadviazali nové priateľstvá a pevne veríme, že tieto zážitky ich obohatili na celý život.

 • Viacboj všestrannosti- okresné kolo

  Okresného kola Viacboja všestrannosti sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa. Súťažili v štyroch disciplínach, v ktorých preukázali svoju všestrannosť. 1. miesto obsadili Soňa Herichová a Johanna Galambová, 2. miesto Boris Polák, 3. miesto Martin Ballasch. Blahoželáme nielen umiestneným, ale aj ostatným súťažiacim, ktorí zo seba vydali maximum.

 • Zber papiera

  V dňoch 15.10. – 19.10. 2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Do zberu sa zapojilo 19 tried z 1.a 2. stupňa. Vyzbieralo sa 17 979 kg papiera. Pri zbere papiera pomáhali aj žiaci 9. ročníka, ktorým touto cestou ďakujeme.

  Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili, srdečne ďakujeme!

 • Deň jablka

  Zábavno – vedomostné popoludnie

  Viesť deti k tomu, prečo je dôležitá zdravá strava je dôležité.  Deti sa najradšej učia prostredníctvom hier, zábavy a súťaží. Preto sme na našej škole dňa 25.10. uskutočnili aktivitu, kde sa deti zabavili, súťažili, tancovali a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o ovocí a zelenine prostredníctvom kvízu. Vyskúšali si aj svoju šikovnosť v lovení zdravých potravín, skladaním puzzle, jablkovom tanci či v jedení jablka.

  Deti potešili aj ceny, ktoré vyhralo každé družstvo.

  Tejto akcie sa zúčastnilo 30 žiakov 1. stupňa za asistencie šikovných deviatakov, ktorým za pomoc ďakujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria