Navigácia

Contact

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Sobota 18. 8. 2018

Sobota 18. 8. 2018

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

Novinky

 • Dňa 6.6.2018 sa uskutočnila akcia pre žiakov prvého stupňa „Z rozprávky do rozprávky“. Žiakom prostredníctvom prstovej bábky babička a didaktickej techniky bola predstavená rozprávka o žabiatku od známej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

  Cieľom akcie „Z rozprávky do rozprávky“ bolo precvičiť so žiakmi prvého stupňa základnej školy porozumenie čítaného a hovoreného slova.

  Akcia prebehla v krásnej a uvoľnenej atmosfére. Žiakom sa prevedenie rozprávky „Žabiatko“ veľmi páčilo.

  Zúčastnení žiaci prvého stupňa základnej školy preukázali, že sú veľmi zdatní v porozumení čítaného a hovoreného slova. Poďakovanie patrí učiteľom slovenského jazyka za celoročnú prípravu žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti.

 • V Moldave nad Bodvou sme strávili dva dni na atletickej dráhe.4.6. 2018 žiaci II. stupňa súťažili v jednotlivých atletických disciplínach a nasledujúci deň žiaci I. stupňa bojovali vo Viacboji všestrannosti. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na konečnom 2. mieste. V skoku do výškysme získali 2. miesto - Boris Polák, v hode kriketovou loptičkou 1. miesto -Nicolas Pavlovič. Vo Viacboji naši najmenší vybojovali 2 x 1. miesto - SoňaHerichová a Lukáš Brosztl. Blahoželáme...

 • I tento školský rok, a to 28.5.2018 si žiaci 2.-8.ročníka merali sily v prednese v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov. Úroveň prednesu bola skutočne vysoká. Zahanbiť sa nedali ani druháci, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili po prvýkrát. Žiaci prednášali v štyroch kategóriách, celoslovenského kola sa ale druháci nezúčastnia.

  22.06.2018 v Kežmarku nás budú reprezentovať títo žiaci:

  1.Samuel Lengyel ( 3.D ) - kategória próza 3.-4.ročník

  2.Barbora Demjanovičová ( 4.D ) - kategória poézia 3.-4.ročník

 • Žiaci 1.-4. ročníka sa 17.5. 2018 zúčastnili krajskej bežeckej súťaže Čokoládová tretra.

  Podľa kategórií si postupne odbehli 100, 200 a 300 metrovú trať. Všetci sa veľmi snažili

  a dosiahli pekné výsledky. Najviac nás potešil Lukáš Brösztl, ktorý v krajskom kolev behu

  na 200 m zvíťazil a postúpil do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 1.6. 2018 v Košiciach.

  Aj keď sa mu nepodarilo získať medailu, bolo to veľmi tesné a napokon obsadil super 5. miesto

  v rámci SR. Blahoželáme...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria