Navigácia

Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

 

Pre rodičov a žiakov každú stredu v čase

                                                                    od 13.00 do 15.00 hod.

 

Pre rodičov každý štvrtok v čase

 

                                                                    od 08.00 do 10.30 hod.

 

Po vzájomnej dohode sa konzultácie môžu uskutočniť aj

v inom termíne.                                                      Výchovný poradca:      Mgr. Ervín Flachbart
                                                                     
                                                                                       vych.poradca@centrum.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria