Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.C

Zoznamy žiakov: 1.A2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.D5.A5.D6.A6.D7.A7.D8.A8.C8.D9.D2.ŠT3.ŠT1.ŠT0.A1.C1.D
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Danková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Markus Bugyi
2    René Bugyi
3    Oliver Eiben
4    Amanda Horváthová
5    Juliana Horváthová
6    Kim Sofie Hutníková-Garanová
7    Martin Jerga
8    Jozef Klempár
9    Martina Klempárová
10    Emily Krausová
11    Michal Amadeus Meister
12    Natália Meisterová
13    Barbora Oravcová
14    Christopher Sarvaš
15    Lívia Schmerová
16    Radoslav Širgeľ
17    Tatiana Šoltésová
18    Diana Šturmová
19    Meggie Timková
20    Timur Veselý

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria