Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.D

Zoznamy žiakov: 0.A1.A1.B1.C1.D1.E1.ŠT2.A2.B2.D3.A3.B3.D4.A4.C4.D5.A5.D6.A6.B6.C6.D2.ŠT3.ŠT7.D8.A8.D9.D
Triedny učiteľ: Mgr. Petra Schmerová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Filip Frantz
2    Sophie Gaboš
3    Alžbeta Grigová
4    Mercedes Horváthová
5    Natália Horváthová
6    Paula Horváthová
7    Daniel Kaleta
8    Beata Krošláková
9    Nikolaj Oto Leško
10    Júlia Lisá
11    Ladislav Majer
12    Ivana Papcúnová
13    Ema Pisková
14    Boris Rabinčák
15    Sophia Smoradová
16    Sarah Sopková
17    Marco Tóth
18    Bianka Žilová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1006 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria