Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.C

Zoznamy žiakov: 0.A1.A1.B1.C1.D2.A2.C2.D2.E1.ŠT2.B3.A3.B3.D4.A4.D5.A5.D6.A6.B6.D7.A7.C7.D2.ŠT3.ŠT8.D9.D
Triedny učiteľ: Mgr. Kristína Juhárová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bartková
2    Zdeno Dudy
3    Marko Fabian
4    Mattias Hoffmann
5    Janka Horváthová
6    Mária Horváthová
7    Valentín Izsák
8    Kristína Jašková
9    Alexandra Klempárová
10    Silvia Klempárová
11    Simona Klempárová
12    Ján Pukleja
13    Radoslav Sepši
14    Simon Stehlík
15    Michaela Sureková
16    Katarína Širgeľová
17    Radoslava Širgeľová
18    Dárius Goran Tóth
19    Tamara Žitňárová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria