Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.C

Zoznamy žiakov: 0.A1.A1.B1.C1.D1.E1.ŠT2.A2.B2.D3.A3.B3.D4.A4.C4.D5.A5.D6.A6.B6.C6.D2.ŠT3.ŠT7.D8.A8.D9.D
Triedny učiteľ: Mgr. Kristína Juhárová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bartková
2    Marko Fabian
3    Mattias Hoffmann
4    Mário Horváth
5    Janka Horváthová
6    Kristína Jašková
7    Alexandra Klempárová
8    Roman Kompuš
9    Ivo Polyák
10    Marek Polyák
11    Ján Pukleja
12    Radoslav Sepši
13    Simon Stehlík
14    Michaela Sureková
15    Katarína Širgeľová
16    Radoslava Širgeľová
17    Dárius Goran Tóth
18    Tamara Žitňárová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2017.0.1006 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2016

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria