Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.C

Zoznamy žiakov: 1.A2.A2.B2.C2.D3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.D5.A5.D6.A6.D7.A7.D8.A8.C8.D9.D2.ŠT3.ŠT1.ŠT0.A1.C1.D
Triedny učiteľ: Mgr. Kristína Juhárová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bartková
2    Marko Fabian
3    Mattias Hoffmann
4    Janka Horváthová
5    Mária Horváthová
6    Kristína Jašková
7    Alexandra Klempárová
8    Silvia Klempárová
9    Simona Klempárová
10    Ján Pukleja
11    Radoslav Sepši
12    Simon Stehlík
13    Michaela Sureková
14    Katarína Širgeľová
15    Radoslava Širgeľová
16    Dárius Goran Tóth
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria