Navigácia

 • Súťaž „Čitateľská gramotnosť“

  V dňoch 29.3.2017 a 5.4.2017 sa uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy v dvoch kolách v testovacej a v praktickej časti. Myšlienkou súťaže bola „schopnosť porozumieť a  používať napísané pre vlastné ciele a  na ďalšie vzdelávanie“. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci prvého ročníka, do druhej kategórie boli zaradení žiaci druhého ročníka a do tretej kategórie boli zaradení žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

  Výsledky súťaže:

  • 1. kategória:
  1. miestoRomana Halásová1.D
  2. miestoRadka Stolárová1.C
  3. miestoFabián Sajko 1.C

   

  • 2. kategória:
  1. miestoMaxim Szalka 2.D
  2. miestoSoňa Bučková 2.D
  3. miestoViktória Vašková 2.D

   

  • 3. kategória:
  1. miestoBianka Schϋrgerová IV.D
  2. miestoJohanna Ballaschová IV.D
  3. miestoVanessa Krauszová IV.C

   

  Výhercovia súťaže boli odmenení nielen krásnymi knihami a diplomami, ale aj vecnými cenami.

   Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére. Poďakovanie patrí  triednym učiteľom za prípravu žiakov do súťaže, organizátorovi súťaže,  členom poroty a zúčastneným žiakom.  

 • Návšteva predškolákov z MŠ

  20.3.2017 nás navštívili predškoláci z materskej školy. Prváci z 1.C a 1.D triedy im ukázali ako vedia čítať, písať a počítať. Spoločná vyučovacia hodina sa vydarila a deti z nej mali veľkú radosť.  Veď čoskoro sa stanú predškoláci prvákmi.

 • okresné kolo v minifutbale Mc Donalds Cup

  16.3. 2017 sa v Čani uskutočnilo okresné kolo v minifutbale " Mc Donalds Cup". Žiaci 2.-4.roč.  našej školy
  odohrali 4 zápasy, v ktorých sa im podarilo 3x zvíťaziť, 1x prehrať a vybojovali pekné 3. miesto.

  (fotoalbum)

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  16.03. 2017  sa uskutočnilo školské kolo 63. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitačné nadanie  predviedlo celkovo 41 žiakov.

  Výsledky:

  Poézia

  1.kategória

  1. miesto -Barbora Demjanovičová

   

         2. miesto- Vanesa Krauszová

   

         3. miesto – Emanuel Meister

   

  2. kategória

  1. miesto –Paula Horváthová

   

        2. miesto- Ema Pisková

   

       3. miesto – Marko Schurger

   

  3. kategória

  1. miesto – Johana Galambová

   

        2. miesto - Nikolas Pavlovič

   

  Próza

  1.kategória

  1. miesto –Sophia Roob

   

  2. miesto- Nela Rakacká

   

  3.miesto – Ema Strelková

   

  2. kategória

  1. miesto -Daniel Kaleta

   

  2. miesto - Klaudia Jaššová

   

  3.miesto – Sarah Sopková

   

  3. kategória

  1. miesto – Diana Zvirinská

  2. miesto – Ulrike Timko

  3. miesto - Lucia Fridmanská

   

   

 • Popoludnie s rozprávkou

  Dňa 13.3.2017 sa uskutočnilo už tradičné Popoludnie s rozprávkou pre žiakov nultého a prvého ročníka, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina. Témou rozprávok bol život zvieratiek a ich správanie, ktoré sa nápadne podobá na správanie detí. Sučka Marta a kocúrik Hugo deti aj zvieratká múdro poučili, čo sa patrí, a čo nie. Deti veselo diskutovali a nakoniec vymaľovali obrázky, ilustrácie k rozprávkam. So sladkou odmenou a úsmevom na tvári sme sa rozlúčili. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Poďakovanie patrí triednym učiteľkám, hlavne Mgr. Soni Dzurikovej za preklad do rómčiny.

 • Jarné prázdniny

  Prajeme vám príjemné prežitie jarných prázdnin. smiley

 • Čítame...

  Dňa 1. marca sa siedmi žiaci 8. D (B. Bibenová, U. Timko, K. Lešková, S. Vincová, S. Kraus, K. Müller, N. Pavlovič) a piati žiaci 3. D (L. Oravec, E. Meister, B. Demjanovičová, D. Schmiedl,   V. Almašiová) zúčastnili na príjemnom posedení s literatúrou v kaviarni u uja Helmuta. Teta Janka čítala vtipný príbeh o výmyselníkoch, ktorý však zostal nedokončený. Úloha bola jasná. Zahrať sa na spisovateľov a vymyslieť nový záver. Netradičné prostredie, magická hudba, výmysly uja Helmuta vyburcovali všetkých zúčastnených k aktivite. Výsledkom boli nápadité a humorné príbehy, ktoré všetkých pobavili a zaujali. Bol to prvý pokus netradičného čítania s porozumením v príjemnej atmosfére  bez stresu pri šálke horúcej čokolády. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať, pretože umenie je to, čo nás oslobodzuje a vytrháva zo všedných povinností a ponúka nové možnosti ako byť lepším a humánnejším.

  Mgr. J. Timková, PaedDr. J. Kaletová

  (fotoalbum)

 • Karneval

  V piatok 24.02.2017 sa uskutočnil karneval pre žiakov 1.- 4. ročníka. Žiaci si užili pravú fašiangovú zábavu. Na karneval prišlo 84 žiakov v krásnych maskách. Mnohé  z nich  boli hotovým umeleckým dielom. Rodičia pustili uzdu svojej fantázie a svojou šikovnosťou a zručnosťou urobili radosť nielen  deťom, ale všetkým zúčastneným,  čo prispelo k dobrej  karnevalovej atmosfére. Masky hodnotili dievčatá siedmeho ročníka. Z množstva masiek vybrali 10 najlepších.

  Losovala sa aj tombola, ale žiadna maska neodišla bez drobnosti. Naši žiaci sa ukázali ako vynikajúci tanečníci.Celá zábava sa niesla v príjemnom duchu.
  Už sa všetci tešíme, aké masky nás prekvapia v budúcom školskom roku.
   
  (fotoalbum)
 • Olympiáda z anglického jazyka

  Dňa 23.2. sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa 15 žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka.  Olympiáda sa   skladala z písomnej časti a ústnej časti. Na ústnu časť sa prebojovalo 6 žiakov. 1.miesto patrí Soni Horváthovej z 8.D, 2.miesto Sophia Lengyelová 9.D a 3.miesto Samuel Kraus 8.D. Víťazom srdečne blahoželáme.

  (fotoalbum)

   

 • Chrípkové prázdniny - oznam

   Z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 10.02.2017 do 14.02.2017.

  Vyučovanie začne v stredu 15.02.2017.

   

 • Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 7.- 8.decembra 2016 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnilo 44 riešiteľov z I. a II. stupňa našej školy.. Žiaci riešili 15 náročných úloh v časovom limite 60 minút.  Úspešnými riešiteľmi sa stali títo žiaci:  Lukáš Oravec - 3.D, Gregor Leško - 4.D, Nikolaj Oto Leško - 6.D, Alžbeta Grigová - 6.D, Adelheid Meisterová  -7.D, Samuel Kraus - 8.D a Nicolas Pavlovič - 8.D.Títo žiaci budú reprezentovať našu školu na okresnom kole Pytagoriády v Košiciach.

  (fotoalbum)

 • Vianočná kvapka krvi

  Prečo darovať krv?

  • darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
  • darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu,
  • úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek,
  • darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“, pri darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,
  • darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou života.

  Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...

   

   

  Kto môže darovať krv?

   Každý, kto:

  • má vek od 18 do 60 rokov,
  • váži viac ako 50 kg, - nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
  • je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
  • je aspoň 48 hodín po očkovaní, - počas posledných 6 mesiacov nebol operovaný, tetovaný a nepodstúpil akupunktúru, piercing,
  • nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je na ňu liečený,
  • neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a nie je jej nosičom,
  • nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV pozitívnou osobou,
  • nie je závislý od drog, alkoholu a iných návykových látok.

   

   

  Čo robiť pred odberom?

  • večer a ráno piť čo najviac tekutín,
  • večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
  • pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu,
  • a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca.

   

  Ako bude prebiehať odber?

  • vyplníte dotazník,
  • lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv,
  • odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie,
  • pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.
 • Spoločná telesná a športová výchova s MŠ

  Dňa 28.11.2016 sa na tretej vyučovacej hodine uskutočnila hodina telesnej a športovej výchovy žiakov 1.D triedy a predškolákov z materskej školy. Deti si spoločne zacvičili, zasúťažili a urobili niečo pre svoje zdravie.

  ŠPORTU ZDAR!

  (fotoalbum)

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Tradičnou súčasťou vyučovania nemeckého jazyka na druhom stupni našej základnej školy je aj každoročné súťaženie v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Žiaci 5. – 9. ročníka sa naň pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka svedomite pripravovali a hlavne tešili.

  Dvadsaťtri žiakov súťažilo v dvoch kategóriách, a to 1A a 1B. Dňa 14. 11. 2016 sa súťažiaci „potrápili“ s čítaním, počúvaním s porozumením a gramatikou v písomnej časti súťaže. Dňa 16. 11. 2016 popoludní nás 11 najlepších z písomnej časti okúzlilo svojím samostatným ústnym prejavom v nemeckom jazyku pri opisovaní obrázkov, obrázkových  príbehov a vo vyžrebovanej téme. Rozhodovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách vôbec nebolo jednoduché, nakoľko ich jazykové zručnosti boli vynikajúce. No a dopadlo to takto:

  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):

  1. miesto: Sarah Sopková, VI.D.            vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Eva Trebunová, VII.D            vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  3. miesto: Simon Nižník, VII.D               vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová

  Kategória 1B (8. a 9. ročník):

  1. miesto: Veronika Dolinská, VIII.D                   vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  2. miesto: Ulrike Timko, VIII.D                             vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  3. miesto: Barbora Fridmanská, IX.D                  vyučujúca PaedDr. Jutta Kaletová

  Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať dňa 19. 1. 2017 v obvodnom kole spomínanej súťaže.

  (fotoalbum)

 • Beseda – Fauna Slovenského krasu

  14. novembra 2016 našu školy opäť navštívili ochranárky zo Štátnej ochrany prírody z Brzotína. Témou besedy bola fauna Slovenského krasu. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa oboznámili s chránenými živočíchmi na území NP, bližšie spoznali roháča veľkého, či vydru riečnu. Pozreli si krátky film, vypracovali pracovný list a zabavili sa pri náučných aktivitách.

  (fotoalbum)

 • Exkurzia v SOŠ Košice - Šaca

  Dňa 11.11.2016 sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci profesijnej orientácie zúčastnili exkurzie v SOŠ Košice – Šaca. Pedagogickí zamestnanci školy ich oboznámili so študijnými odbormi a organizáciou vyučovania na škole. Pod vedením odborných pracovníkov navštívili učebne a dielne, kde si sami vyrobili jednoduché spomienkové darčeky. Akcia sa vydarila a viacerí žiaci 9. ročníka prejavili záujem o štúdium na tejto škole.    

  (fotoalbum)

   

 • Kinderwerkstatt

  Už tradične každý rok v jesenných mesiacoch usporadúva Karpatonemecký spolok  na Slovensku projekt určený  pre základné školy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Tohto roku sa projekt uskutočnil v týždni od  23. – 28. 10. 2016, a to v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici. V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa stretli žiaci  prevažne piatych ročníkov  z Bratislavy, Nitrianskeho Pravna, Kežmarku, Chmeľnice a Medzeva.  Cieľom projektu bolo vyskúšať si  zručnosti z nemeckého jazyka, prejaviť kreativitu pri umeleckej činnosti a v neposlednom rade spoznať svojich rovesníkov z rôznych miest Slovenska a nadviazať nové priateľstvá.

              Z našej základnej školy ZŠ – Grundschule Medzev sa zúčastnili šiesti žiaci z 5. D triedy (A. Eiben, Š. Ballasch, D. Mikula, W. Lang, K. Oravcová, K. Jaššová).  Projekt sa niesol pod taktovkou  nášho rodáka, umelca Helmuta Bistiku, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi i s podobnými projektmi.  Žiaci pracovali v malých skupinkách, pričom každá skupinka vytvárala jedinečné výtvory z recyklovateľných materiálov ako papier, kartón, modelárska hmota a pod. Výsledkom boli nádherné kostýmy a masky. Niektoré skupinky vytvárali zvieratká z modelárskej hmoty a portréty velikánov nemeckej literatúry. Nápady sa len tak sypali. Za odmenu nasledoval výlet do Kežmarku, kde sme si pozreli lýceum, drevený a evanjelický kostol. 

              V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie dni. Okrem zhotovovania ozdobných predmetov, zvieratiek a figurín, sme spoločne nacvičovali krátke scénky, z ktorých postupne vznikalo divadelné predstavenie. Po výdatnom obede sme sa každý deň vybrali na krátku prechádzku do krásneho jesenného prostredia Vysokých Tatier. Navštívili sme Starý Smokovec, Hrebienok a Poprad. Po večeri nasledovala prehliadka prác a nacvičených scénok jednotlivých skupín. 

              Dni rýchlo ubiehali a čakal nás posledný rozlúčkový večer v maskách a samozrejme diskotéka. Deti si vymenili  facebookové adresy, rozlúčili sa a  plní zážitkov  sa tešili na návrat domov.

                                                                                                                                                         PaedDr. J. Kaletová

  (fotoalbum)

 • Zber papiera

  V mesiaci október sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

  Do zberu sa zapojilo 20 tried. Pri zbere papiera pomáhali žiaci 9.ročníka,

  ktorým touto cestou ďakujeme.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili a prispeli k ochrane prírody!

   

  Vyhodnotenie zberu papiera

  Školský rok 2016/2017

   

  Zberu papiera sa zúčastnilo 20 tried. Celkové umiestnenie :

   

  PORADIE:

  TRIEDA:

  KG :

  PRIEMER

  na 1. žiaka:

  1.

  5.D

  3 185

  113,75

  2.

  6.D

  2 358

  131,00

  3.

  4.D

  2 061

  103,05

  4.

  1.D

  1 473,5

  61,39

  5.

  7.D

  1 457,5

  58,30

  6.

  8.D

       1 360

  54,40

  7.

  2.D

  1 284

  51,36

  8.

  3.D

  1 231

  68,38

  9.

  9.D

  925,5

  42,06

  10.

  4.C

  656

  38,58

  11.

  6.C

  382

  21,22

  12.

  1.C

  211

  10,55

  13.

  1.B

  101

  4,04

  14.

  4.A

  99

  3,53

  15.

  2.ŠT

  74

  6,16

  16.

  2.B

  40

  1,60

  17.

  8.A

  36

  2,57

  18.

  3.ŠT

  33.5

  3,72

  19.

  3.B

  7

  0,29

  20.

  6.A

  6

  0,24

   

  ZBER PAPIERA 1.STUPEŇ :

  PORADIE :

  TRIEDA :

  KG

   

  PORADIE :

  JEDNOTLIVCI :

  TRIEDA :

  KG

  1. 4.D

  2 061

  1. Romanka Halászová

  1.D

  585

  1. 1.D

  1 473,5

  2. J.Sophie Pohm

  4.D

  370

  1. 2.D

  1 284

  3. Soňa Bučková

  2.D

  348

  1. 3.D

  1 231

  4. Mário Hajzoch

  3.D

  335

  1. 4.C

  656

  5. Thomas Imling

  4.D

  312

  1. 1.C

  211

  6. Roman Antl

  4.D

  303

  1. 1.B

  101

  7. Dominik Schmiedl

  3.D

  273

  1. 4.A

  99

  8. Kristián Špegar

  4.C

  234

  1. 2.B

  40

  9. Natália Antlová

  4.D

  244

  1. 3.B

  7

  10. Jakub Tohol

  1.D

  222

   

   

  ZBER PAPIERA 2.STUPEŇ :

  PORADIE :

  TRIEDA :

  KG

   

  PORADIE :

  JEDNOTLIVCI :

  TRIEDA :

  KG

  1. 5. D

  3 185

  1. Daniel Kaleta

  6.D

  964

  1. 6. D

  2 358

  2. Klaudia Jaššová

  5.D

  711

  1. 7.D

  1 499,5

  3. Markus Majančik

  5.D

  591

  1. 8.D

  1 045

  4. Matúš Petro

  8.D

  473

  1. 9.D

  925,5

  5. Johana Galambová

  7.D

  412

  1. 6.C

  382

  6. Tomáš Müller

  5.D

  352

  1. 2.ŠT

  74

  7. Eszter Csordásová

  7.D

  320

  1. 8.A

  36

  8. Celina Gašparová

  9.D

  305,5

  1. 3. ŠT

  33,5

  9. Filip Frantz

  6.D

  295

  1. 6.A

  6

  10. Lenka Schmiedlová

  7.D

  274

   

  V školskom roku 2016 / 2017  sa vyzbieralo :

  17 023 kg papiera

  ĎAKUJEME !

  (fotoalbum)

 • Koncert INTERÁCIA 2016

  41 žiakov našej školy sa zúčastnilo 8.ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia, ktorý sa uskutočnil 20.10.2016 v Aréne Poprad. Účasť na koncerte bola pre našich žiakov odmenou za úspešnú reprezentáciu školy v športových, zdravotníckych  súťažiach   a predmetových olympiádach. Tento projekt dokázal, že je jednou z foriem, ako v našej spoločnosti ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím.

  (fotoalbum)

 • Návšteva Premonštrátskeho kláštora v Jasove

  Z príležitosti Týždňa slovenských knižníc sme žiaci 7.D triedy spolu s pani učiteľkami dňa 19.10.2016 navštívili kláštor v Jasove.

  Pred budovou kláštora nás už čakal pán Maurský, ktorý nás sprevádzal. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Premonštráti prišli z Francúzska v 12. storočí. Prvý kláštor bol postavený z dreva. Okolo roku 1228 začali s budovaním kamennej stavby, ktorú Tatári vyplienili. Terajšia budova je z 18. storočia, je to baroková stavba. Zaujímavosťou je, že má 365 okien ako dní v roku, 12 komínov ako mesiacov v roku a 4 schody ako ročných období. Ku kláštoru patrí kostol s prekrásnymi sochami od J. A. Krausa a obrazmi J. Z. Krackera. Veľmi sa nám páčili fresky na strope, ktoré zobrazujú život sv. Jána Krstiteľa. Radi by sme si boli pozreli aj knižnicu, v ktorej je do 80 000 kníh, tá je však neprístupná.

  Na záver sme sa prešli po barokovej záhrade. Tu sa nám páčil 200-ročný strom sekvoja, ktorý pochádza až z Kalifornie a môže rásť možno až 2000 – 3000 rokov, takto ukončil rozprávanie pán Maurský.

  (fotoalbum)

  Johana Galambová 7.D        

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria