Navigácia

 • Beh víťazstva

  8.5. 2017 naša škola organizovala 10. ročník „Behu víťazstva“, ktorého sa zúčastnilo spolu 129 pretekárov, ktorí boli rozdelení do  rôznych vekových kategórií. Tohto roku sme pre rodičov a deti pripravili aj štafetu (rodič + dieťa), do ktorej sa zapojilo až 28 štafiet. Skvelú atmosféru pretekov vytvárali aj žiaci ZUŠ, ktorí nás potešili  tanečným predstavením a naše bývalé žiačky, ktoré našich najmladších súťažiacich zdobili maľbami na tvár. Všetkým súťažiacim a rodičom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

   

 • Vyhodnotenie zberu SABI viečok

  V zbere hliníkových viečok z výrobkov SABI (kategória A4) v prepočte na jedného žiaka sme skončili na peknom 6.mieste z 57 zapojených škôl.

   

  meno

  trieda

  SABI (ks)

  1.

  Barbora Fridmanská

  9.D

  7300

  2

  Romana Halásová

  1.D

  5685

  3

  Klaudia Jaššová

  5.D

  4260

  4

  Lea Benediková

  9.D

  3864

  5

  Mario Tobias Hajzoch

  3.D

  3848

  6

  Adelheid Meisterová

  7.D

  3630

  7

  Johanna Sophie Pöhm

  4.D

  2812

  8

  Daniel Kaleta

  6.D

  2611

  9

  Zuzana Eližerová

  3.D

  2545

  10

  Thomas Imling

  4.D

  2390

   

   

   

   

   

   

  trieda

  počet ks na 1 žiaka

   

   

  1.

  9.D

  656

   

   

  2.

  6.D

  588

   

   

  3.

  3.D

  486,3

   

   

  4.

  1.D

  414

   

   

  5.

  4.D

  392,1

   

   

  6.

  7.D

  322

   

   

  7.

  5.D

  321,6

   

   

  8.

  2.D

  267

   

   

  9.

  8.D

  249,4

   

   

  10.

  2.ŠT

  247,8

   

   

  11.

  4.C

  198,6

   

   

  12.

  1.ŠT

  44

   

   

  13.

  2.B

  43,6

   

   

  14.

  3.ŠT

  24,6

   

   

  15.

  1.C

  24

   

   

  16.

  0.A

  22,6

   

   

  17.

  1.E

  22

   

   

  18.

  4.A

  15,22

   

   

  19.

  1.A

  14,3

   

   

   

 • Rómska pieseň 2017 - krajský matičný festival

  Dňa 27.4.2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka krajského matičného festivalu súťaže Rómska pieseň 2017, ktorú zorganizovala Matica slovenská v Košiciach.

  Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci a súťažilo sa v dvoch kategóriách.

  Našu školu reprezentovali:

  Slavomíra Žigová 1.E, Viktórie Rybárová 6.A,

  Franco Bugyi 4.A, Aleš Bugyi 5.A.

  Naši žiaci získali v kategórii chlapcov:

  1. miesto Franco Bugyi, zároveň získal aj cenu firmy LINX s.r.o Košice
  2. miesto Aleš Bugyi

  V kategórii dievčat naši žiaci získali:

  1. miesto Slavomíra Žigová a zároveň získala aj cenu poslanca NR SR doc. Čaploviča.

  Viktórie Rybárová získala cenu správcu Matice slovenskej.  

  (fotoalbum)

 • Mladý záchranár civilnej ochrany

  V stredu 26.apríla  sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany. Vyhlasovateľom súťaže je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany je v nadviazať
  na učivo „Ochrana života a zdravia“:

  Okresné kolo sa  konalo  pod záštitou prednostu Okresného úradu Košice - okolie . Organizátorom  bol odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice – okolie.

  Pre žiakov bol pripravený aj sprievodný program, na ktorom sa  podieľalo Kultúrne centrum Abova.

  Akcia sa aj v tomto školskom roku konala  v priestoroch areálu  Technickej univerzity v Herľanoch.  

  Súťažné družstvo tvorili Johana Galambová, Eszter  Csordášová, Marko Fabian a Ladislav Majer. Súťaže sme sa zúčastnili tretíkrát a v tomto školskom roku sa nám podarilo získať tretie miesto.

  Srdečne blahoželáme.

  (fotoalbum)

 • Slávik Slovenska 2017

  Dňa 26. 04. 2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017 (27. ročník).
  Súťažilo spolu 22 detí v troch kategóriach. 
  1., 2., 3. ročník:
              1. miesto. SOŇA HERICHOVÁ
              2. miesto: SOŇA BUČKOVÁ
              3. miesto: ROMANA HALÁSOVÁ
  4., 5., 6. ročník:
              1. miesto LEA VITKAJOVÁ
              2. miesto: KATARÍNA ORAVCOVÁ
              3. miesto: MATTIAS HOFFMANN
  7., 8., 9. ročník:
              1. miesto: SIMON NIŽNÍK
  Výhercom srdečne blahoželáme! 
   
  (footoalbum)
 • Rómsky slávik 2017

  Dňa 24.4.2017 sa uskutočnila súťaž v speve žiakov školy pod názvom Rómsky slávik 2017. Súťažilo sa v troch kategóriách.  

  Výsledky súťaže:

  1. kategória

  1. miesto   Samuel Klempár

  2. miesto    Viktória Ganová

  3. miesto    Verner Žiga

         

        2. kategória

  1. miesto    Franco Bugyi

  2. miesto    Karol Levai

  3. miesto    Irena Polyaková

   

  3. kategória

  1. miesto   Aleš Bugyi

  1. miesto    Viktória Rybárová

  2. miesto    Zuzana Žigová

   

  V 3. kategórii boli udelené dve prvé miesta. Výhercovia 3. kategórie - žiaci Aleš Bugyi a Viktória Rybárová budú reprezentovať základnú školu  Grundschule Medzev na mimoškolskej súťaži v speve.

  Medzi súťažiacimi vládla priateľská a veselá atmosféra. Výhercovia súťaže „ Rómsky slávik 2017“ v jednotlivých kategóriách boli odmenení krásnymi vecnými cenami. 

  Poďakovanie patrí učiteľom za prípravu žiakov do súťaže, organizátorovi súťaže, členom poroty a zúčastneným žiakom.

  (fotoalbum)

 • Deň narcisov - poďakovanie

 • Medzitriedny florbalový turnaj

  24.4. 2017 sa v telocvični konal medzitriedny florbalový turnaj, v ktorom súťažilo 8 prihlásených družstiev v 2 kategóriách. V oboch kategóriách sa bojovalo od prvej do poslednej sekundy a veľa zápasov bolo vyrovnaných.  Mladší žiaci umiestnenia:

  1. miesto  FC Párky (Šimon Ballasch, Gregor Leško, Marko Schürger, Daniel Brösztl, William Lang, Roman Antl)

  2. miesto FC Easy win (Daniel Kaleta, Marco Tóth, Boris Rabinčák, Filip Frantz, Niki Leško, Laco Majer)

  3. miesto AS Gojarovci (Patrik Horváth, Marcel Bandi, Gerhard Lévay, Erik Horváth, Ján Puklea, Kevin Rigó)

  Starší žiaci umiestnenia:

  1. miesto  Toomaster (Denis Fridmanský, Johannes Bröstl, Vratko Horváth, Zdeno Klempár, Matúš Kleis, Mário Svorada, Lea Benediková)

  2. miesto Ohniví hráči (Renátus Klempár, Marián Dudy, Marek Rigó, Ladislav Rigó, Alex Horváth, Roman Horváth, Róbert Horváth ml. )

  3. miesto Rýchle hokejky (Nicolas Pavlovič, Stefan Kostovski, Samuel Kraus, Barbora Bibenová, Ulrike Timko, Paula Coca, Marco Sovius)

  (fotoalbum)

 • Deň Zeme

  Deň Zeme, ktorý je celosvetovo vyhlásený 22. apríla, sme si pripomenuli aj tento školský rok, a to 24. 4. 2017, kedy na našej škole prebiehali rôzne environmentálne aktivity.

  Žiakov na I. stupni navštívila MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody – Národný park Slovenský kras, ktorá zábavnou a hravou formou priblížila deťom spôsoby ochrany prírody. Žiaci si prešli jednotlivými stanovišťami ako život bociana, čistenie rybníka, zachytávanie a prenos žabiek, zásady správania sa v národnom parku. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a zároveň sa príjemne zabavili.

  Aj žiaci na II. stupni sa venovali rôznym ekologicky zameraným aktivitám – vysádzali  stromčeky, presádzali črepníkové kvety v triedach, tvorili plagáty, vyrábali kvety z plastu, upravovali areál našej školy. Pozreli si aj film o poškodzovaní lesov ľudskou činnosťou, ktorý ich veľmi zaujal.

  Všetci sme prežili príjemný deň, ale hlavne sme si pripomenuli našu závislosť na cenných daroch poskytovaných prírodou, ktoré je potrebné chrániť pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo v hádzanej dievčat a chlapcov

  10. a 12.4. 2017 sa konali okresné kolá v hádzanej dievčat a chlapcov. Zápasy sa odohrali v športovej hale vo Valalikoch. Družstvá bojovali proti tímom z Moldavy, Čani a samozrejme proti domácim družstvám. Dievčatám aj chlapcom sa podarilo  umiestniť na peknom 2. mieste. Všetkým hráčom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k výsledku.

  (fotoalbum)

   

 • Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

  Dňa 07.04.2017 sa dievčatá a chlapci 8. a 9.ročníka zúčastnili  besedy  „Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu“ . Besedu viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o. Cieľom besedy bolo ozrejmiť žiakom vhodné sexuálne správanie, či osobnostný rozvoj. Žiaci boli oboznámení s  pohlavne prenosnými chorobami- ich riziká, príznaky,  liečba...  Pani lektorka primeranou formou  vysvetlila vhodné formy antikoncepcie (pozitíva i negatíva). Žiaci zistili, aký je rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, v pozeraní na seba, na svet a život. Zámerom prednášky bolo myslieť na budúcnosť a zodpovedať si otázku: „Aké nebezpečenstvo sa schováva v rizikovom správaní? “

  (fotoalbum)

 • Súťaž „Čitateľská gramotnosť“

  V dňoch 29.3.2017 a 5.4.2017 sa uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy v dvoch kolách v testovacej a v praktickej časti. Myšlienkou súťaže bola „schopnosť porozumieť a  používať napísané pre vlastné ciele a  na ďalšie vzdelávanie“. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Do prvej kategórie boli zaradení žiaci prvého ročníka, do druhej kategórie boli zaradení žiaci druhého ročníka a do tretej kategórie boli zaradení žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

  Výsledky súťaže:

  • 1. kategória:
  1. miestoRomana Halásová1.D
  2. miestoRadka Stolárová1.C
  3. miestoFabián Sajko 1.C

   

  • 2. kategória:
  1. miestoMaxim Szalka 2.D
  2. miestoSoňa Bučková 2.D
  3. miestoViktória Vašková 2.D

   

  • 3. kategória:
  1. miestoBianka Schϋrgerová IV.D
  2. miestoJohanna Ballaschová IV.D
  3. miestoVanessa Krauszová IV.C

   

  Výhercovia súťaže boli odmenení nielen krásnymi knihami a diplomami, ale aj vecnými cenami.

   Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére. Poďakovanie patrí  triednym učiteľom za prípravu žiakov do súťaže, organizátorovi súťaže,  členom poroty a zúčastneným žiakom.  

 • Deň narcisov 2017

 • Zápis do prvého ročníka

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  Okresné kolo  súťaže v prednese ZŠ,OG Košice - okolie
   63. Hviezdoslavov Kubín 2017
   
  V 3.kategórii získala Johanka Galambová 4.miesto.
   
  Blahoželáme
   
  (fotoalbum)
 • Návšteva predškolákov z MŠ

  20.3.2017 nás navštívili predškoláci z materskej školy. Prváci z 1.C a 1.D triedy im ukázali ako vedia čítať, písať a počítať. Spoločná vyučovacia hodina sa vydarila a deti z nej mali veľkú radosť.  Veď čoskoro sa stanú predškoláci prvákmi.

 • okresné kolo v minifutbale Mc Donalds Cup

  16.3. 2017 sa v Čani uskutočnilo okresné kolo v minifutbale " Mc Donalds Cup". Žiaci 2.-4.roč.  našej školy
  odohrali 4 zápasy, v ktorých sa im podarilo 3x zvíťaziť, 1x prehrať a vybojovali pekné 3. miesto.

  (fotoalbum)

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  16.03. 2017  sa uskutočnilo školské kolo 63. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitačné nadanie  predviedlo celkovo 41 žiakov.

  Výsledky:

  Poézia

  1.kategória

  1. miesto -Barbora Demjanovičová

   

         2. miesto- Vanesa Krauszová

   

         3. miesto – Emanuel Meister

   

  2. kategória

  1. miesto –Paula Horváthová

   

        2. miesto- Ema Pisková

   

       3. miesto – Marko Schurger

   

  3. kategória

  1. miesto – Johana Galambová

   

        2. miesto - Nikolas Pavlovič

   

  Próza

  1.kategória

  1. miesto –Sophia Roob

   

  2. miesto- Nela Rakacká

   

  3.miesto – Ema Strelková

   

  2. kategória

  1. miesto -Daniel Kaleta

   

  2. miesto - Klaudia Jaššová

   

  3.miesto – Sarah Sopková

   

  3. kategória

  1. miesto – Diana Zvirinská

  2. miesto – Ulrike Timko

  3. miesto - Lucia Fridmanská

   

   

 • Popoludnie s rozprávkou

  Dňa 13.3.2017 sa uskutočnilo už tradičné Popoludnie s rozprávkou pre žiakov nultého a prvého ročníka, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina. Témou rozprávok bol život zvieratiek a ich správanie, ktoré sa nápadne podobá na správanie detí. Sučka Marta a kocúrik Hugo deti aj zvieratká múdro poučili, čo sa patrí, a čo nie. Deti veselo diskutovali a nakoniec vymaľovali obrázky, ilustrácie k rozprávkam. So sladkou odmenou a úsmevom na tvári sme sa rozlúčili. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie. Poďakovanie patrí triednym učiteľkám, hlavne Mgr. Soni Dzurikovej za preklad do rómčiny.

 • Čítame...

  Dňa 1. marca sa siedmi žiaci 8. D (B. Bibenová, U. Timko, K. Lešková, S. Vincová, S. Kraus, K. Müller, N. Pavlovič) a piati žiaci 3. D (L. Oravec, E. Meister, B. Demjanovičová, D. Schmiedl,   V. Almašiová) zúčastnili na príjemnom posedení s literatúrou v kaviarni u uja Helmuta. Teta Janka čítala vtipný príbeh o výmyselníkoch, ktorý však zostal nedokončený. Úloha bola jasná. Zahrať sa na spisovateľov a vymyslieť nový záver. Netradičné prostredie, magická hudba, výmysly uja Helmuta vyburcovali všetkých zúčastnených k aktivite. Výsledkom boli nápadité a humorné príbehy, ktoré všetkých pobavili a zaujali. Bol to prvý pokus netradičného čítania s porozumením v príjemnej atmosfére  bez stresu pri šálke horúcej čokolády. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať, pretože umenie je to, čo nás oslobodzuje a vytrháva zo všedných povinností a ponúka nové možnosti ako byť lepším a humánnejším.

  Mgr. J. Timková, PaedDr. J. Kaletová

  (fotoalbum)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria