Navigácia

 • Okresné kolo vo Viacboji všestrannosti

  Okresného kola vo Viacboji všestrannosti sa zúčastnili 4 žiaci II. stupňa. Súťaž, ktorá sakonala v Moldave nad Bodvou, pozostávala zo 4 disciplín: šplh, skok do diaľky z miesta,beh 4x10 m a hod loptou 1kg/2kg. Výkony našich žiakov boli veľmi dobré a až v troch prípadochsa im podarilo umiestniť: Marco Tóth 1. miesto, Johana Galambová a Nicolas Pavlovič 2. miesto.Blahoželáme a budeme držať palce na majstrovstvách SR.

  (fotoalbum)

 • Živé sochy

  V piatok 20. 10. 2017 sa v košických Kasárňach/Kulturparku uskutočnila módna prehliadka projektu Živé sochy, na ktorom sa zúčastnili aj štyri dievčatá z 9. D triedy, a to Barbora Bibenová, Ulrike Timko, Soňa Horváthová a Vanesa Poláková. Od 16. do 20. októbra mladí umelci z OZ Usmej sa na mňa, ArtEstu, Majáku, Gymnázia Š. Moysesa z Moldavy nad Bodvou, ZUŠ z Moldavy a ZŠ – GRS z Medzeva tvorili kostýmy pod odborným dohľadom umelca Helmuta Bistiku. Počas päťdňových stretnutí hendikepovaných mladých ľudí spolu so zdravými žiakmi a študentmi vznikli  úžasné diela, ktoré účastníci prezentovali na záverečnom galapredstavení.  Mladí „umelci“ zožali v magickej atmosfére obrovské „standing  ovation“  a pre všetkých zúčastnených to bol mimoriadne emotívny zážitok.  A nielen posledný večer. 

  Pochopili sme, že nie všetci  máme to šťastie vidieť svet, počuť hudbu, žiť v rodine a plnohodnotne vnímať krásy života. Pochopili sme aj to, že vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia a hlavne ľudskosť by v našich životoch nemali chýbať!

  Ďakujeme n. o. Maják a Helmutovi, že sme mohli byť súčasťou niečoho tak obohacujúceho!

 • 16.október- Svetový deň výživy

   

   V týždni  od 16.10. -  do 20.10.   sme na našej škole realizovali rôzne aktivity zamerané na zdravú výživu.

  16.10.2017 V rámci Svetového dňa výživy, vybraní žiaci 9. a 8. ročníka, napiekli rôzne jablkové koláče. Jablkového pečenia  sa zúčastnili: Veronika Dolinská, Sofia žitňárová, Vanesa Kišidaiová Viktória špaková  a Sára šimková . Piekli sa rôzne jablkové koláče, muffiny, štrúdle...  Školskou chodbou sa šírila príjemná vôňa. Najlepšia však bola ochutnávka koláčov ešte počas ich prípravy. Koláčiky sa ponúkali učiteľom aj žiakom.

  18.10.  DEŇ JABLKA

  Žiaci prvých a druhých ročníkov  súťažili  v jedení jabĺčok a „jabĺčkových skokoch“. Tieto súťaže im pripravili žiaci zo záujmového krúžku  Mladý záchranár.  

  Kým mladší žiaci súťažili , ich starší spolužiaci( tretiaci a štvrtáci) im pripravovali chutné ovocné šaláty.

  19.10. sa uskutočnilo ZDRAVÉ POPOLUDNIE  pre žiakov 1. až 4.ročníka.

  Zábavno – súťažné aktivity priniesli nielen veľa zábavy, ale aj nových vedomostí. Žiaci si mohli overiť, aké sú ich zručnosti z oblasti zdravého stravovania.

  Cieľom týchto aktivít bolo podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny a upozorniť na dôležitosť zdravého stravovania.

  20.10.2016 sme si so žiakmi II. stupňa pripravili nátierkový deň.  Žiaci si doma pripravili zdravé nátierky a v školskej  kuchynke si ich natierali na rohlíky. Navzájom sa núkali a vymieňali si recepty. Nátierky boli rôzne: avokádová, cuketová, bryndzová, mrkvová, krabia, rybacia.... Najlepšie nátierky postúpili do finále, kde porota vybrala tú najlepšiu. Porota hodnotila nielen chuťové vlastnosti nátierky, ale aj estetickú úpravu. Za najlepšiu ohodnotila porota- bryndzovú nátierku od Mišky Surekovej VII.C. Odmenou jej bola jablková torta. O tortu sa Miška podelila aj so spolužiakmi, ktorým veľmi chutila.

  (fotoalbum)

 • Biela pastelka - poďakovanie.

  Počas verejnej zbierky sa podarilo dobrovolníkom našej školy
  ( Barbora Bibenová,Nikolas Pavlovič,Klárka Lešková,Ema Beňová,Eszter Csordásová,Barbora Kaletová,Johana Galambová a František Hovanec) vyzbierať krásnu sumu v hodnote  636,75€.
  Ďakujeme všetkým žiakom , pedagógom a občanom Medzeva, ktorí prispeli.
  (fotoalbum)
 • Exkurzia Tatry

  Žiaci 7.- 9. ročníka sa 13.10. 2017 zúčastnili exkurzii v Tatrách, na ktorej  prešli 21 km. Stihli sme si prezrieť Popradské pleso so symbolickým cintorínom, Ostrvu, Štrbské pleso a jeho okolie. Túra bola stredne náročná a mnohí si siahli na dno svojich síl. Počasie nám prialo aj keď na niektorých miestach nás prekvapil silný nárazový vietor. Nádherná  panoráma, ktorá nás sprevádzala celým dňom sa nedá opísať slovami.

  (fotoalbum)

 • Čas premien

  Dňa 19.09.2017 sa dievčatá 7.ročníka zúčastnili  besedy  „Čas premien“ . Besedu viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o.  Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne   zaujímajú   všetky   dospievajúce dievčatá-   o   dospievaní,   o   puberte   a   jej   nástrahách,   o   zmenách   v   tele   a   jeho   premenách,   o menštruácii   a   o   potrebnej   intímnej   hygiene   v   tom   čase,   ako   aj   o   duševnej   i   fyzickej   kráse dievčat   v   období   dospievania. Žiačky dostali malý darček - balíček na osobnú hygienu. Dievčatá zistili,  že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná cesta.

  (fotoalbum)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

 • NOC V ŠKOLE

  Z piatka  23.6.2017 na sobotu 24.6.2017 sa uskutočnila NOC V ŠKOLE pre žiakov prvého stupňa. Po rozdelení do družstiev žiaci získavali pri súťažiach dukáty  v rozpávkových komnatách. Každé družstvo získalo odmenu a nechýbala ani chutná pizza. V nočnej hre sme hľadali poklad. Najviac sa všetkým páčila "pyžamová párty". V sobotu po raňajkách si deti prevzali rodičia. Prežili sme super noc v telocvični.

 • Exkurzia Bratislava Viedeň

  V termíne od 31.5.  do 2.6. 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave a vo Viedni. Žiaci mali možnosť vidieť miesta, ktoré ešte dovtedy nenavštívili. Zaujali ich hlavne centrum Bratislavy a Viedne, zámok Schönbrunn, Bratislavský hrad a plavba loďou Devín – Bratislava. Príjemnú atmosféru výletu nám vylepšovali aj super šofér so skvelou sprievodkyňou. Samozrejme sme nevynechali nákupy v obchodnom dome, kde sme dolaďovali svoj outfit. Naše jazykové zručnosti sme si overovali hlavne pri nákupoch a objednávaní jedla v „mekáči“. Vrátili sme sa spokojní a obohatení o množstvo zážitkov.

  (fotoalbum)

 • Okresné majstrovstvá vo Viacboji všestrannosti

  Žiaci  našej školy sa zúčastnili okresných majstrovstiev vo Viacboji všestrannosti, ktoré sa konali v Moldave nad Bodvou. Silu si zmerali so svojimi  rovesníkmi v piatich disciplínach (šprint, vytrvalosť, šplh, hod, skok do diaľky).  Za II. stupeň sa umiestnili Marco Tóth (1. miesto) a Denis Fridmanský (3. miesto) a za I. stupeň sa umiestnili Soňa Herichová (1. miesto), Lukáš Brӧsztl (1. miesto) a Soňa Bučková (3. miesto).

  (fotoalbum)

 • Beh víťazstva

  8.5. 2017 naša škola organizovala 10. ročník „Behu víťazstva“, ktorého sa zúčastnilo spolu 129 pretekárov, ktorí boli rozdelení do  rôznych vekových kategórií. Tohto roku sme pre rodičov a deti pripravili aj štafetu (rodič + dieťa), do ktorej sa zapojilo až 28 štafiet. Skvelú atmosféru pretekov vytvárali aj žiaci ZUŠ, ktorí nás potešili  tanečným predstavením a naše bývalé žiačky, ktoré našich najmladších súťažiacich zdobili maľbami na tvár. Všetkým súťažiacim a rodičom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

  (fotoalbum)

 • Obvodné kolo v atletike

  Žiaci 7.-9. roč. sa 25.5. 2017 zúčastnili obvodného kola v atletike v Moldave nad Bodvou. Počasie bolo ideálne a nám  sa veľmi darilo. Nicolas Pavlovič získal zlatú medailu v hode kriketovou loptičkou, Denis Fridmanský zlato v behu na 1000 m a striebro v behu na 300 m, Vratko Horváth striebro za skok do diaľky a bronz za beh na 60 m, Matúš Kleis získal bronzovú medailu za beh na  1000 m, Zdenko Klempár striebro v skoku do výšky a družstvo chlapcov vybojovalo zlato v štafete v behu na 4x60 m. Darilo sa aj dievčatám, ktoré sa v štafete na 4x60 m umiestnili na 2. mieste a Lea Benediková získala bronzovú medailu v behu na 300m. Pretekárom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  (fotoalbum)

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

 • Školské kolo v prednese nemeckej poézie a prózy

  Dňa 17. 5. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese nemeckej poézie a prózy. Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 26. 5. 2017 v Bratislave.

  Výsledky školského kola:

  1. kategória

  poézia 1. Charlotte Kováčová 2. Soňa Bučková 3. Natalie Hähnlová

  1. kategória

  poézia 1. Sophie Johanna Pöhm 2. Johanna Ballaschová 3. Noel Novický

  próza   1. Natália Antlová 2. Emília Zvirinská

  1. kategória

  poézia 1. Johana Galambová 2. Sarah Sopková 3. Lucia Fridmanská

  próza   1. Eva Trebunová 2. Daniel Kaleta 3. Ema Pisková

  (fotoalbum)

 • Súhra

  Dňa 19. 5. 2017 nás päť žiakov našej školy, v zložení S. Kolesárová, S. Lengyelová, B. Fridmanská, K. Lešková a K. Müller, reprezentovalo na 2. ročníku regionálnej súťaže „Súhra“ v Poproči. V tejto súťaži mali žiaci preukázať svoj talent, pohotovosť, schopnosti a zručnosti v netradičných a tvorivých disciplínach z oblasti znalosti nášho regiónu. Napriek vyrovnaným výkonom po konečnom bodovom hodnotení skončili naši žiaci na 5. mieste.

  (fotoalbum)

 • 5. ročník červenej kvapky krvi

 • Návšteva Štátneho divadla v Košiciach

  Dňa 2.5.2017 sa žiaci 3.D, 4.C a 4.D triedy zúčastnili  divadelného predstavenia „DOKTOR JAJBOLÍ“ a dňa 9.5.2017 sa žiaci 1.C, 1.D a 2.D triedy zúčastnili predstavenia rozprávky „TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK“ v Štátnom divadle v Košiciach. Kultúrne vyžití sme sa poprechádzali historickým centrom Košíc a vrátili spokojní domov.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov

  Územný spolok Slovenského Červeného kríža usporiadal  10. mája  2017  súťaž  Družstiev  mladých zdravotníkov.  Súťaž sa už druhýkrát konala v  prostredí  Mestského parku v Košiciach.

  Žiaci  základných škôl z okolia Košíc prišli preukázať svoje vedomosti v poskytovaní prvej pomoci  a ošetrovaní úrazov. Do tejto akcie sa pravidelne zapája aj naša škola. Súťaže sa zúčastnili  dve  naše družstvá. Naši žiaci preukázali, že ovládajú základy prvej pomoci a dokážu pomôcť pri záchrane ľudského života.

   

  DMZ II.    získalo  krásne 2. miesto  J

  • Johanka Galambová VII.D
  • Eszter Csordásová VII.D
  • Diana Zvirinská VII.D,
  • Paula Horváthová VI.D
  • Lacko Majer VI.D

   

  DMZ  I.  sa umiestnilo na 4. mieste

  • Varga AdrianV.D
  • Partik JergaV.D
  • Marlenka KoklesováV.D
  • Emília ZvirinskáIV.D
  • Emanuel MeisterIII.D

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!!!

  (fotoalbum)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria