Navigácia

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

   

  Tradičnou súčasťou vyučovania nemeckého jazyka na druhom stupni našej základnej školy je aj každoročné súťaženie v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v aktuálnom školskom roku. Žiaci 5. – 9. ročníka sa naň pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka pripravili s cieľom čo najpresvedčivejšie prezentovať svoje jazykové a komunikačné zručnosti..

  Sedemnásť žiakov súťažilo v dvoch kategóriách, a to 1A a 1B. Dňa 20. 11. 2017 sa všetci  súťažiaci prezentovali  v čítaní, počúvaní s porozumením a gramatike v písomnej časti súťaže. Dňa 23. 11. 2017 popoludní nás 10 najlepších z písomnej časti očarilo svojím samostatným ústnym prejavom v nemeckom jazyku pri opisovaní obrázkov, obrázkových  príbehov a vo vyžrebovanej téme. Rozhodovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách vôbec nebolo jednoduché, nakoľko ich jazykové zručnosti boli vynikajúce. No a dopadlo to takto:

  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):

  1. miesto: Johanna Sophie Pöhm, V.D.            vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Emília Zvirinská, V.D                         vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  3. miesto: Sarah Sopková, VII.D                        vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová

  Kategória 1B (8. a 9. ročník):

  1. miesto: Veronika Dolinská, IX.D                   vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  2. miesto: Ulrike Timko, IX.D                             vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  3. miesto: Eva Trebunová, VIII.D                      vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých kategóriách, budú našu školu reprezentovať dňa 18. 1. 2018 v obvodnom kole spomínanej súťaže.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo vo florbale

  Dievčatá ôsmeho a deviateho ročníka nás reprezentovali na OK vo florbale žiačok,ktoré sa konalo v Kysaku. Odohrali 4 zápasy, v ktorých 3x vyhrali a 1x remizovali.Po náročných zápasoch a tvrdom boji sa im podarilo obhájiť víťazstvo z predošléhoročníka a  získali opäť zlato. Dievčatám blahoželáme a zároveň ďakujeme...

  (fotoalbum)

 • Majstrovstvá SR vo viacboji všestrannosti

  Majstrovstvá SR vo Viacboji všestrannosti sa konali 25.11. 2017 v Rimavskej Sobote.Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 5 disciplínach (beh, šplh, hod, skok a plávanie).Marco Tóth obhájil svoje víťazstvo z leta, opäť bojoval najlepšie ako vie a sa stal majstrom SR.Perfektný výsledok dosiahol aj Nicolas Pavlovič, ktorý obsadil 3. miesto a v niektorých disciplínach prekonal svoje osobné rekordy. Johanka Galambová obsadila konečné 7. miesto, ale v disciplínehod 1 kg loptou dosiahla vo svojej kategórií najlepší výkon. Všetkým ďakujeme za skvelé výsledkya reprezentáciu školy.

  (fotoalbum)

 • Matematická LIGA 4x4

  Dňa 16.11.2017 sa štyria  žiaci z 5. ročníka  našej školy zúčastnili matematickej súťaže LIGA 4x4, ktorá sa uskutočnila na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach.Naši matematici sa popasovali s netradičnými úlohami a dosiahli pekné 5. miesto z 12 súťažných družstiev.

  (fotoalbum)

 • Finančná gramotnosť - beseda

  Dňa 2.11.2017 sa uskutočnila beseda so žiakmi 9. ročníka na tému "Finančná gramotnosť" so školiteľom Mgr. Kovalikom z nadácie Partners Group. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta financií.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo vo Viacboji všestrannosti

  Okresného kola vo Viacboji všestrannosti sa zúčastnili 4 žiaci II. stupňa. Súťaž, ktorá sakonala v Moldave nad Bodvou, pozostávala zo 4 disciplín: šplh, skok do diaľky z miesta,beh 4x10 m a hod loptou 1kg/2kg. Výkony našich žiakov boli veľmi dobré a až v troch prípadochsa im podarilo umiestniť: Marco Tóth 1. miesto, Johana Galambová a Nicolas Pavlovič 2. miesto.Blahoželáme a budeme držať palce na majstrovstvách SR.

  (fotoalbum)

 • Živé sochy

  V piatok 20. 10. 2017 sa v košických Kasárňach/Kulturparku uskutočnila módna prehliadka projektu Živé sochy, na ktorom sa zúčastnili aj štyri dievčatá z 9. D triedy, a to Barbora Bibenová, Ulrike Timko, Soňa Horváthová a Vanesa Poláková. Od 16. do 20. októbra mladí umelci z OZ Usmej sa na mňa, ArtEstu, Majáku, Gymnázia Š. Moysesa z Moldavy nad Bodvou, ZUŠ z Moldavy a ZŠ – GRS z Medzeva tvorili kostýmy pod odborným dohľadom umelca Helmuta Bistiku. Počas päťdňových stretnutí hendikepovaných mladých ľudí spolu so zdravými žiakmi a študentmi vznikli  úžasné diela, ktoré účastníci prezentovali na záverečnom galapredstavení.  Mladí „umelci“ zožali v magickej atmosfére obrovské „standing  ovation“  a pre všetkých zúčastnených to bol mimoriadne emotívny zážitok.  A nielen posledný večer. 

  Pochopili sme, že nie všetci  máme to šťastie vidieť svet, počuť hudbu, žiť v rodine a plnohodnotne vnímať krásy života. Pochopili sme aj to, že vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia a hlavne ľudskosť by v našich životoch nemali chýbať!

  Ďakujeme n. o. Maják a Helmutovi, že sme mohli byť súčasťou niečoho tak obohacujúceho!

 • 16.október- Svetový deň výživy

   

   V týždni  od 16.10. -  do 20.10.   sme na našej škole realizovali rôzne aktivity zamerané na zdravú výživu.

  16.10.2017 V rámci Svetového dňa výživy, vybraní žiaci 9. a 8. ročníka, napiekli rôzne jablkové koláče. Jablkového pečenia  sa zúčastnili: Veronika Dolinská, Sofia žitňárová, Vanesa Kišidaiová Viktória špaková  a Sára šimková . Piekli sa rôzne jablkové koláče, muffiny, štrúdle...  Školskou chodbou sa šírila príjemná vôňa. Najlepšia však bola ochutnávka koláčov ešte počas ich prípravy. Koláčiky sa ponúkali učiteľom aj žiakom.

  18.10.  DEŇ JABLKA

  Žiaci prvých a druhých ročníkov  súťažili  v jedení jabĺčok a „jabĺčkových skokoch“. Tieto súťaže im pripravili žiaci zo záujmového krúžku  Mladý záchranár.  

  Kým mladší žiaci súťažili , ich starší spolužiaci( tretiaci a štvrtáci) im pripravovali chutné ovocné šaláty.

  19.10. sa uskutočnilo ZDRAVÉ POPOLUDNIE  pre žiakov 1. až 4.ročníka.

  Zábavno – súťažné aktivity priniesli nielen veľa zábavy, ale aj nových vedomostí. Žiaci si mohli overiť, aké sú ich zručnosti z oblasti zdravého stravovania.

  Cieľom týchto aktivít bolo podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny a upozorniť na dôležitosť zdravého stravovania.

  20.10.2016 sme si so žiakmi II. stupňa pripravili nátierkový deň.  Žiaci si doma pripravili zdravé nátierky a v školskej  kuchynke si ich natierali na rohlíky. Navzájom sa núkali a vymieňali si recepty. Nátierky boli rôzne: avokádová, cuketová, bryndzová, mrkvová, krabia, rybacia.... Najlepšie nátierky postúpili do finále, kde porota vybrala tú najlepšiu. Porota hodnotila nielen chuťové vlastnosti nátierky, ale aj estetickú úpravu. Za najlepšiu ohodnotila porota- bryndzovú nátierku od Mišky Surekovej VII.C. Odmenou jej bola jablková torta. O tortu sa Miška podelila aj so spolužiakmi, ktorým veľmi chutila.

  (fotoalbum)

 • Biela pastelka - poďakovanie.

  Počas verejnej zbierky sa podarilo dobrovolníkom našej školy
  ( Barbora Bibenová,Nikolas Pavlovič,Klárka Lešková,Ema Beňová,Eszter Csordásová,Barbora Kaletová,Johana Galambová a František Hovanec) vyzbierať krásnu sumu v hodnote  636,75€.
  Ďakujeme všetkým žiakom , pedagógom a občanom Medzeva, ktorí prispeli.
  (fotoalbum)
 • Exkurzia Tatry

  Žiaci 7.- 9. ročníka sa 13.10. 2017 zúčastnili exkurzii v Tatrách, na ktorej  prešli 21 km. Stihli sme si prezrieť Popradské pleso so symbolickým cintorínom, Ostrvu, Štrbské pleso a jeho okolie. Túra bola stredne náročná a mnohí si siahli na dno svojich síl. Počasie nám prialo aj keď na niektorých miestach nás prekvapil silný nárazový vietor. Nádherná  panoráma, ktorá nás sprevádzala celým dňom sa nedá opísať slovami.

  (fotoalbum)

 • Čas premien

  Dňa 19.09.2017 sa dievčatá 7.ročníka zúčastnili  besedy  „Čas premien“ . Besedu viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o.  Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne   zaujímajú   všetky   dospievajúce dievčatá-   o   dospievaní,   o   puberte   a   jej   nástrahách,   o   zmenách   v   tele   a   jeho   premenách,   o menštruácii   a   o   potrebnej   intímnej   hygiene   v   tom   čase,   ako   aj   o   duševnej   i   fyzickej   kráse dievčat   v   období   dospievania. Žiačky dostali malý darček - balíček na osobnú hygienu. Dievčatá zistili,  že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná cesta.

  (fotoalbum)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

  Biela pastelka - Obrázok 1

 • NOC V ŠKOLE

  Z piatka  23.6.2017 na sobotu 24.6.2017 sa uskutočnila NOC V ŠKOLE pre žiakov prvého stupňa. Po rozdelení do družstiev žiaci získavali pri súťažiach dukáty  v rozpávkových komnatách. Každé družstvo získalo odmenu a nechýbala ani chutná pizza. V nočnej hre sme hľadali poklad. Najviac sa všetkým páčila "pyžamová párty". V sobotu po raňajkách si deti prevzali rodičia. Prežili sme super noc v telocvični.

 • Exkurzia Bratislava Viedeň

  V termíne od 31.5.  do 2.6. 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v Bratislave a vo Viedni. Žiaci mali možnosť vidieť miesta, ktoré ešte dovtedy nenavštívili. Zaujali ich hlavne centrum Bratislavy a Viedne, zámok Schönbrunn, Bratislavský hrad a plavba loďou Devín – Bratislava. Príjemnú atmosféru výletu nám vylepšovali aj super šofér so skvelou sprievodkyňou. Samozrejme sme nevynechali nákupy v obchodnom dome, kde sme dolaďovali svoj outfit. Naše jazykové zručnosti sme si overovali hlavne pri nákupoch a objednávaní jedla v „mekáči“. Vrátili sme sa spokojní a obohatení o množstvo zážitkov.

  (fotoalbum)

 • Okresné majstrovstvá vo Viacboji všestrannosti

  Žiaci  našej školy sa zúčastnili okresných majstrovstiev vo Viacboji všestrannosti, ktoré sa konali v Moldave nad Bodvou. Silu si zmerali so svojimi  rovesníkmi v piatich disciplínach (šprint, vytrvalosť, šplh, hod, skok do diaľky).  Za II. stupeň sa umiestnili Marco Tóth (1. miesto) a Denis Fridmanský (3. miesto) a za I. stupeň sa umiestnili Soňa Herichová (1. miesto), Lukáš Brӧsztl (1. miesto) a Soňa Bučková (3. miesto).

  (fotoalbum)

 • Beh víťazstva

  8.5. 2017 naša škola organizovala 10. ročník „Behu víťazstva“, ktorého sa zúčastnilo spolu 129 pretekárov, ktorí boli rozdelení do  rôznych vekových kategórií. Tohto roku sme pre rodičov a deti pripravili aj štafetu (rodič + dieťa), do ktorej sa zapojilo až 28 štafiet. Skvelú atmosféru pretekov vytvárali aj žiaci ZUŠ, ktorí nás potešili  tanečným predstavením a naše bývalé žiačky, ktoré našich najmladších súťažiacich zdobili maľbami na tvár. Všetkým súťažiacim a rodičom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

  (fotoalbum)

 • Obvodné kolo v atletike

  Žiaci 7.-9. roč. sa 25.5. 2017 zúčastnili obvodného kola v atletike v Moldave nad Bodvou. Počasie bolo ideálne a nám  sa veľmi darilo. Nicolas Pavlovič získal zlatú medailu v hode kriketovou loptičkou, Denis Fridmanský zlato v behu na 1000 m a striebro v behu na 300 m, Vratko Horváth striebro za skok do diaľky a bronz za beh na 60 m, Matúš Kleis získal bronzovú medailu za beh na  1000 m, Zdenko Klempár striebro v skoku do výšky a družstvo chlapcov vybojovalo zlato v štafete v behu na 4x60 m. Darilo sa aj dievčatám, ktoré sa v štafete na 4x60 m umiestnili na 2. mieste a Lea Benediková získala bronzovú medailu v behu na 300m. Pretekárom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  (fotoalbum)

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy - Obrázok 1

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria