Navigácia

 • Karneval 2018

  Dlho očakávaný karneval si deti užili minulý piatok . Fašiangové obdobie mnoho  detí preležalo v posteli,  o to väčšiu radosť mali na vytúženom karnevale.  Okrem prezentácie masiek  a diskotéky boli   pre deti pripravené zábavné súťaže. K príjemnej atmosfére prispela aj dobrá hudba. MsKS sa hemžilo princeznami, vílami, rôznymi zvieratkami.... . Porotkyne – dievčatá ôsmeho ročníka – mali pri výbere 15 najlepších masiek plné ruky práce. Nechýbali  ani  každoročné tombolové ceny( do tomboly prispeli Drogérie Medzev, Domáce potreby, Coop Jednota) . Zábava bola výborná. Už sa tešíme na Vašu fantáziu pri výrobe masiek na budúci rok.

  Za občerstvenie ďakujeme predajniam Fresh a Agro.

  (fotoalbum)

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

  Základná škola – Grundschule  Medzev, Štóska 183, 044 25  Medzev

   

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

  V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

   

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola – Grundschule Medzev Štóska  183,

  044 25 Medzev 

  Kontakt: 0902913752, zsriaditel@medzev.sk

   

  Voľné pracovné miesto: učiteľ s nástupom od 1. septembra 2018 na dobu určitú

   

  Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

   

  Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

   

  Zoznam požadovaných dokladov:  

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

  2. Profesijný životopis

  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

  5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis pošlite poštou alebo e-mailom do 31.05. 2018 .

  Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

   

   

   

                                                                                                       Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                               riaditeľ  

   

   

                                                                                            

                                                                                                                           

 • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

  Po zaslúženom polročnom vysvedčení a krátkych prázdninách sa 4 žiačky sústredili na reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku. Mesiac február nás často prekvapí nielen počasím ale i chrípkou. Termín bol daný na 13.2.2018. To ráno bolo biele. Tešili sme sa, že nás chrípka obišla.

   

  Súťaž pre základné školy sa koná už niekoľko rokov na Gymnáziu, Opatovská cesta 7. Naše 4 žiačky reprezentovali školu v kategórii 1A t.j. 5. – 7. ročník  a 1B 8. – 9. ročník.

  Stretli sa tu so žiakmi a žiačkami z celého okresu a mohli si porovnať svoje jazykové zručnosti ako v písomnej, tak i v ústnej časti. Výsledky boli veľmi tesné.

   

  V kategórii 1 A sa na 1. mieste umiestnila Sophie Johanna Pöhm, žiačka 5. ročníka s celkovým počtom bodov 96 a v kategórii 1B sa umiestnila Veronika Dolinská, žiačka 9. ročníka s celkovým počtom 94 bodov. Jeden bod ju oddeľoval od 1. miesta. Ulrike Timko sa umiestnila na 4. mieste v kategórii 1B a Emília Zvirinská na 5. mieste v kategórii 1A. Žiačky pripravovali učiteľky Mgr. Jarmila Lukasová a Mgr. Silvia Sabolová.

   

  Na celoslovenskom kole v Bratislave nás bude reprezentovať Sophie Johanna Pöhm. Žiačke prajeme úspešnú reprezentáciu.

 • Jarné prázdniny

  V čase od 26.02.2018 do 2.03.2018 máme jarné prázdniny.

  Prajeme vám ich príjemné prežitie.

  Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 5.03.2018.

   

 • Chrípkové prázdniny - oznam

  Z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 21.02.2018 do 23.02.2018.

  Vyučovanie začne v pondelok 5.03.2018 po jarných prázdninách.

 • Karneval

  Karneval sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  V období vrcholiaceho snaženia sa všetkých žiakov o čo najlepšie polročné vysvedčenie reprezentovali našu základnú školu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku štyri žiačky. Súťaž sa v aj tomto školskom roku konala v priestoroch Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou, a to dňa 18. 1. 2018.

  Naše dievčatá ako tradične potvrdili svoje výborné jazykové zručnosti v písomnej aj ústnej časti súťaže. V porovnaní so súťažiacimi iných škôl okresu vynikali svoju širokou slovnou zásobou, gramatickými vedomosťami a pohotovosťou pri opise obrázkových príbehov i v komunikácii. Obhájili svoje dlhoročné dominantné postavenie medzi súťažiacimi z okresu Košice – okolie a bez väčších ťažkostí sa umiestnili na prvých miestach.

  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):

  1. miesto: Johanna Sophie Pöhm, V.D           vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Emília Zvirinská, V.D                       vyučujúca: Mgr. Jarmila Lukasová

  Kategória 1B (8. a 9. ročník):

  1. miesto: Veronika Dolinská, IX.D                 vyučujúca: Mgr. Silvia Sabolová
  2. miesto: Ulrike Timko, IX.D                           vyučujúca: Mgr. Silvia Sabolová

   Všetky štyri žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 13. 2. 2018                                           v Košiciach. Dúfame, že v ňom budú opäť úspešne  prezentovať svoje vedomosti a zručnosti, ktoré rozvíja intenzívne vyučovanie nemeckého jazyka v našej škole.

 • Nový rok 2018

  Do nového roka vám prajeme veľa pracovných a osobných úspechov.

 • Futbalový turnaj

  8 družstiev sa prihlásilo na futbalový turnaj, ktorý sa odohral 22.12. 2017 v telocvični. Chlapci a dievčatá súťažili v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci/žiačky. Každé družstvo odohralo 3 zápasy, v ktorých sa snažili za 15 min. streliť súperovi viac gólov.

  Vyhodnotenie: mladší žiaci – 1. miesto: FC Párky (Šimon Ballash, Roman Antl, Daniel Kaleta, Daniel Brӧsztl, Gregor Leško, William Lang, Marko Schürger), 2. miesto: Last second (Marco Tóth, Boris Rabinčák, Ladislav Majer, Marko Fabian, Ján Pukleja, Dominik Mikula), 3. miesto: Večný život (Erik Horváth, Daniel Dzurik, Kristián Kariško, Ján Horváth, Denis Lévay, Ivan Pyšný).  Starší žiaci – 1. miesto: Fast boys (Zdeno Klempár, Samuel Kraus, Fero Rakacký, Fero Hovanec, Marek Eiben, René Horváth), 2. miesto: Take me out (Pavol Bugyi, Róbert Horváth, Patrik Horváth, Kevin Rigó, Patrik Polák, Mário Polák, Boris Polák), 3. miesto: ČS Košice (Renátus Klempár, Ladislav Rigó, Tomáš Polák, Manuel Dudy, Roman Horváth, Erik Klempár).  

  (fotoalbum)

 • Návšteva DOS

  Vianoce sú obdobím, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Aj my sme potešili babičky a deduškov v tento predvianočný čas.

 • Školské kolo pytagoriády

  V dňoch 13.-14.12.2017 sa konalo školské kolo pytagoriády. Na našej škole sa do riešenia úloh pytagoriády zapojili 4 žiaci z prvého stupňa a 18 žiakov z druhého stupňa. Žiaci riešili logicky náročné a zaujímavé úlohy z matematiky. Úspešnými  riešiteľmi sú: Lukáš Oravec a Emanuel Meister zo 4.ročníka, Šimon Rychnavský zo 6.ročníka, Alžbeta Grigová a Paula Horváthová zo 7. ročníka, Johana Galambová a  Adelheid Meisterová z 8.ročníka. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

  (fotoalbum)

 • Ďakovný list

 • Maják

  Ešte  pred  Vianocami  sme my, žiaci  7.D,  navštívili  špecializované  zariadenie  rodinného  typu  pre hlucho-slepých  a viacnásobne  postihnutých – Maják.  Poslaním  tohto  zariadenia  je  byť rodinou a predĺženou  pravou  rukou  pre „Majákovcov“ (obyvateľov zariadenia). Už  po milom privítaní   sa naše pôvodné obavy z pre nás nezvyčajného prostredia úplne vytratili.  Vychovávateľka  Janka nás ponúkla čajom a chutným koláčom vlastnej výroby. Nasledovala prehliadka zariadenia s pani riaditeľkou a postupne sme sa zoznámili  s obyvateľmi  a personálom  Majáku..  Nevšedná výzdoba izieb, pestré farby na stenách, vlastné umelecké diela, milí ľudia, to všetko naše dojmy ešte viac umocňovalo.  Na vlastnej koži sme si vyskúšali, aké to je byť na chvíľu  hendikepovaným a so zavretými očami maľovať, samozrejme pod dohľadom uja Helmuta, ktorý celé toto stretnutie spolu s pani učiteľkami zinscenoval.  Myslím, že každý si aspoň na chvíľu uvedomil, o koľko jednoduchšie to v živote máme. Pochopili sme,  aký cenný dar je život každého človeka, ale predovšetkým pokora a ľudskosť, s ktorou sme sa v Majáku stretli takmer na každom kroku.

   Ďakujeme za obohacujúcu skúsenosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.             žiaci    7. D

  (fotoalbum)

 • Vianočná kvapka, výpredaj, diskotéka, vystúpenie šašov

  V tento neobyčajný deň má meniny Lucia.  Hovorí sa,  že má magickú moc.  A asi to naozaj platí. Všetky pozitívne sily sa spojili a zariadili,  že sa všetky podujatia uskutočnili práve v tento deň. Ráno ako každé iné,  a predsa niečím výnimočné.  Brána školy bola už skoro ráno otvorená dokorán.

              Prvou významnou návštevou boli pracovníci NTS v Košiciach a dobrovoľníci, ktorí prišli darovať krv. Odber podporili aj učitelia našej školy a pomohli doplniť zásoby krvi a zachrániť životy ľudí v ohrození. Vianočnej kvapky sa zúčastnilo 31 darcov, čo je zatiaľ najvyšší počet.

              V čase od 8:00 do 12:00 hod.  prebiehal Vianočný výpredaj. Predávalo sa použité oblečenie, doplnky, ale najväčšiu radosť našim najmenším urobili hračky, ktoré poputujú pod vianočné stromčeky a potešia tým svojich najbližších. Za krátky čas sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 799, 31 Eur, ktorá pomôže Spoločnosti detskej onkológie v Košiciach.

              Spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ z Vyšného Klátova urobilo svojím programom radosť žiakom I. stupňa.  Šašovia si pre tých najmenších pripravili rôzne súťaže, spoločne sa spievali koledy a  každý žiak dostal hodnotný darček.  Radosť a nadšenie, ktorú žiaci zažili, upriamili na ozajstný význam Vianoc.

              Tento deň s veľkým „D“ , ktorý bol predovšetkým o dávaní, radosti a vzájomnej tolerancii, zavŕšili žiaci 2. stupňa  diskotékou v sále MsKS.  Všetci  sa spoločne zabávali bez akýchkoľvek predsudkov.

               Kiež by bolo takých dní v roku čoraz viac!

  (fotoalbum)

   

 • Kreatívne popoludnie

  Dňa 7.12. 2017 sa konalo kreatívne popoludnie pre žiakov 1. stupňa. Vyrábali sme kŕmidlá pre vtáčiky z PET fliaš a rôzne ozdoby z papiera. Naučili sme sa namiešať zmes pre vtáčiky z rôznych druhov semienok, orieškov a pridali sme aj loj pre sýkorky. Vtáčiky sa nám určite poďakujú svojim krásnym spevom počas celého roka.

 • Vianočná kvapka krvi


 • Vianočná burza hračiek a šatstva

 • Okresné kolo v basketbale

  Naši žiaci majú za sebou okresné kolo v basketbale. Chlapci odohrali turnaj 4.12. 2017a dievčatá 6.12. 2017 (Valaliky). Chlapci odohrali 4 zápasy a umiestnili sa na peknom3. mieste. Dievčatám sa darilo viac a po odohraní 5 zápasoch, v ktorých 4x  vyhrali a 1xremizovali, obsadili konečné 1. miesto a postúpili do krajského kola. Blahoželámek perfektným výkonom.

  (fotoalbum)

 • Zábavné čítanie

   

  Dňa 1. 12. 2017 sa 12 žiaci našej školy zo 4. D (B. Demjanoičová, Z. Eližerová, V. Almašiová, L. Oravec, E. Meister, R. Griga) a 9. D (B. Bibenová, U. Timková, V. Poláková, S. Horváthová, K. Lešková, S. Vincová) zúčastnili na príjemnom posedení s poéziou v Café Galerie. Cieľom stretnutia bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kreativity zároveň. Teta Janka Bistiková nám čítala básne známeho slovenského autora Jozefa Puchalu z knižky Trinásťhlavý drak, ktorá je určená nielen detskému čitateľovi, ale svoj odkaz si tam nájde i pozorný pokročilejší čitateľ. Po krátkej interpretácii niektorých básničiek nasledovala tvorivá práca – tvorba spoločnej knihy. Ujo Helmut sa postaral o príjemnú inšpiratívnu náladu pri čarovnej hudbe a šálke voňavej čokolády. A nápady sa len tak sypali. Vtipné básničky doplnené ilustráciami za krátku chvíľu zaplnili strany novej knižky. Cieľ sme teda splnili. V dobrej nálade sme sa vrátili späť do školy. Ďakujeme a tešíme sa už na ďalšie stretnutia.

                                                                                                                   J. Kaletová, J. Timková

  (fotoalbum)

 • Florbalový turnaj v Rozhanovciach

  Veľmi intenzívne sme prežívali florbalový turnaj v Rozhanovciach, ktorý sa konal 1.12. 2017. V skupine sme odohrali tri zápasy, po ktorých sme postúpili do semifinále.V zápase o postup do finále sme uhrali remízu, po ktorej nasledovali nájazdy. So šťastím sme ich zvládli a pustili sme sa do finálového zápasu proti domácim Rozhanovciam. Zápas o 1. miesto skončil takisto remízou a opäť nasledovali samostatné nájazdy, pri ktorých sme už toľko šťastia nemali a napokon sme na turnaji získali konečné 2. miesto.

  (fotoalbum)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria