Navigácia

 • Exkurzia v SOŠ Košice - Šaca

  Dňa 11.11.2016 sa žiaci 8. a 9. ročníka v rámci profesijnej orientácie zúčastnili exkurzie v SOŠ Košice – Šaca. Pedagogickí zamestnanci školy ich oboznámili so študijnými odbormi a organizáciou vyučovania na škole. Pod vedením odborných pracovníkov navštívili učebne a dielne, kde si sami vyrobili jednoduché spomienkové darčeky. Akcia sa vydarila a viacerí žiaci 9. ročníka prejavili záujem o štúdium na tejto škole.    

  (fotoalbum)

   

 • Kinderwerkstatt

  Už tradične každý rok v jesenných mesiacoch usporadúva Karpatonemecký spolok  na Slovensku projekt určený  pre základné školy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Tohto roku sa projekt uskutočnil v týždni od  23. – 28. 10. 2016, a to v hoteli AGRO vo Veľkej Lomnici. V malebnom prostredí Vysokých Tatier sa stretli žiaci  prevažne piatych ročníkov  z Bratislavy, Nitrianskeho Pravna, Kežmarku, Chmeľnice a Medzeva.  Cieľom projektu bolo vyskúšať si  zručnosti z nemeckého jazyka, prejaviť kreativitu pri umeleckej činnosti a v neposlednom rade spoznať svojich rovesníkov z rôznych miest Slovenska a nadviazať nové priateľstvá.

              Z našej základnej školy ZŠ – Grundschule Medzev sa zúčastnili šiesti žiaci z 5. D triedy (A. Eiben, Š. Ballasch, D. Mikula, W. Lang, K. Oravcová, K. Jaššová).  Projekt sa niesol pod taktovkou  nášho rodáka, umelca Helmuta Bistiku, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi i s podobnými projektmi.  Žiaci pracovali v malých skupinkách, pričom každá skupinka vytvárala jedinečné výtvory z recyklovateľných materiálov ako papier, kartón, modelárska hmota a pod. Výsledkom boli nádherné kostýmy a masky. Niektoré skupinky vytvárali zvieratká z modelárskej hmoty a portréty velikánov nemeckej literatúry. Nápady sa len tak sypali. Za odmenu nasledoval výlet do Kežmarku, kde sme si pozreli lýceum, drevený a evanjelický kostol. 

              V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie dni. Okrem zhotovovania ozdobných predmetov, zvieratiek a figurín, sme spoločne nacvičovali krátke scénky, z ktorých postupne vznikalo divadelné predstavenie. Po výdatnom obede sme sa každý deň vybrali na krátku prechádzku do krásneho jesenného prostredia Vysokých Tatier. Navštívili sme Starý Smokovec, Hrebienok a Poprad. Po večeri nasledovala prehliadka prác a nacvičených scénok jednotlivých skupín. 

              Dni rýchlo ubiehali a čakal nás posledný rozlúčkový večer v maskách a samozrejme diskotéka. Deti si vymenili  facebookové adresy, rozlúčili sa a  plní zážitkov  sa tešili na návrat domov.

                                                                                                                                                         PaedDr. J. Kaletová

  (fotoalbum)

 • Zber papiera

  V mesiaci október sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

  Do zberu sa zapojilo 20 tried. Pri zbere papiera pomáhali žiaci 9.ročníka,

  ktorým touto cestou ďakujeme.

  Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili a prispeli k ochrane prírody!

   

  Vyhodnotenie zberu papiera

  Školský rok 2016/2017

   

  Zberu papiera sa zúčastnilo 20 tried. Celkové umiestnenie :

   

  PORADIE:

  TRIEDA:

  KG :

  PRIEMER

  na 1. žiaka:

  1.

  5.D

  3 185

  113,75

  2.

  6.D

  2 358

  131,00

  3.

  4.D

  2 061

  103,05

  4.

  1.D

  1 473,5

  61,39

  5.

  7.D

  1 457,5

  58,30

  6.

  8.D

       1 360

  54,40

  7.

  2.D

  1 284

  51,36

  8.

  3.D

  1 231

  68,38

  9.

  9.D

  925,5

  42,06

  10.

  4.C

  656

  38,58

  11.

  6.C

  382

  21,22

  12.

  1.C

  211

  10,55

  13.

  1.B

  101

  4,04

  14.

  4.A

  99

  3,53

  15.

  2.ŠT

  74

  6,16

  16.

  2.B

  40

  1,60

  17.

  8.A

  36

  2,57

  18.

  3.ŠT

  33.5

  3,72

  19.

  3.B

  7

  0,29

  20.

  6.A

  6

  0,24

   

  ZBER PAPIERA 1.STUPEŇ :

  PORADIE :

  TRIEDA :

  KG

   

  PORADIE :

  JEDNOTLIVCI :

  TRIEDA :

  KG

  1. 4.D

  2 061

  1. Romanka Halászová

  1.D

  585

  1. 1.D

  1 473,5

  2. J.Sophie Pohm

  4.D

  370

  1. 2.D

  1 284

  3. Soňa Bučková

  2.D

  348

  1. 3.D

  1 231

  4. Mário Hajzoch

  3.D

  335

  1. 4.C

  656

  5. Thomas Imling

  4.D

  312

  1. 1.C

  211

  6. Roman Antl

  4.D

  303

  1. 1.B

  101

  7. Dominik Schmiedl

  3.D

  273

  1. 4.A

  99

  8. Kristián Špegar

  4.C

  234

  1. 2.B

  40

  9. Natália Antlová

  4.D

  244

  1. 3.B

  7

  10. Jakub Tohol

  1.D

  222

   

   

  ZBER PAPIERA 2.STUPEŇ :

  PORADIE :

  TRIEDA :

  KG

   

  PORADIE :

  JEDNOTLIVCI :

  TRIEDA :

  KG

  1. 5. D

  3 185

  1. Daniel Kaleta

  6.D

  964

  1. 6. D

  2 358

  2. Klaudia Jaššová

  5.D

  711

  1. 7.D

  1 499,5

  3. Markus Majančik

  5.D

  591

  1. 8.D

  1 045

  4. Matúš Petro

  8.D

  473

  1. 9.D

  925,5

  5. Johana Galambová

  7.D

  412

  1. 6.C

  382

  6. Tomáš Müller

  5.D

  352

  1. 2.ŠT

  74

  7. Eszter Csordásová

  7.D

  320

  1. 8.A

  36

  8. Celina Gašparová

  9.D

  305,5

  1. 3. ŠT

  33,5

  9. Filip Frantz

  6.D

  295

  1. 6.A

  6

  10. Lenka Schmiedlová

  7.D

  274

   

  V školskom roku 2016 / 2017  sa vyzbieralo :

  17 023 kg papiera

  ĎAKUJEME !

  (fotoalbum)

 • Koncert INTERÁCIA 2016

  41 žiakov našej školy sa zúčastnilo 8.ročníka Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia, ktorý sa uskutočnil 20.10.2016 v Aréne Poprad. Účasť na koncerte bola pre našich žiakov odmenou za úspešnú reprezentáciu školy v športových, zdravotníckych  súťažiach   a predmetových olympiádach. Tento projekt dokázal, že je jednou z foriem, ako v našej spoločnosti ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu detí zo základných a špeciálnych škôl, intaktnej mládeže a detí s postihnutím.

  (fotoalbum)

 • Návšteva Premonštrátskeho kláštora v Jasove

  Z príležitosti Týždňa slovenských knižníc sme žiaci 7.D triedy spolu s pani učiteľkami dňa 19.10.2016 navštívili kláštor v Jasove.

  Pred budovou kláštora nás už čakal pán Maurský, ktorý nás sprevádzal. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Premonštráti prišli z Francúzska v 12. storočí. Prvý kláštor bol postavený z dreva. Okolo roku 1228 začali s budovaním kamennej stavby, ktorú Tatári vyplienili. Terajšia budova je z 18. storočia, je to baroková stavba. Zaujímavosťou je, že má 365 okien ako dní v roku, 12 komínov ako mesiacov v roku a 4 schody ako ročných období. Ku kláštoru patrí kostol s prekrásnymi sochami od J. A. Krausa a obrazmi J. Z. Krackera. Veľmi sa nám páčili fresky na strope, ktoré zobrazujú život sv. Jána Krstiteľa. Radi by sme si boli pozreli aj knižnicu, v ktorej je do 80 000 kníh, tá je však neprístupná.

  Na záver sme sa prešli po barokovej záhrade. Tu sa nám páčil 200-ročný strom sekvoja, ktorý pochádza až z Kalifornie a môže rásť možno až 2000 – 3000 rokov, takto ukončil rozprávanie pán Maurský.

  (fotoalbum)

  Johana Galambová 7.D        

 • Deň Jablka

  V rámci Dňa jablka, vybraní žiaci 9.ročníka, napiekli rôzne jablkové koláče. Jablkového pečenia  sa zúčastnili: Sára Hronecová, Petra Frankovičová, Bianka Hovancová, Rebeka Strýčková, Alexandra Takáčová a Marco Sovius. Piekli sa rôzne jablkové koláče, muffiny, štrúdle, ale aj nepečená torta.  Školskou chodbou sa šírila príjemná vôňa. Najlepšia však bola ochutnávka koláčov ešte počas ich prípravy. Koláčiky sa ponúkali učiteľom aj žiakom.

   

  Deň jablka si pripomenuli aj žiaci prvého stupňa. Jablkové šaláty ochutené rôznymi dobrotami, chutné  zdravé koláčiky od mamičiek a starých mám boli v tento deň na našich stoloch.  Deti nezabudli ponúknuť aj svojich spolužiakov a učiteľov.

  (fotoalbum)

 • Nátierkový deň

  Dňa 14. 10.2016 sme si so žiakmi II. stupňa pripravili nátierkový deň.  Žiaci si pripravili zdravé nátierky doma a v školskej  kuchynke z dokončili chutné jednohubky. Navzájom ich ochutnávali, vymieňali si recepty. Mesiaca október, je mesiacom zdravej výživy.  Žiaci spolu s rodičmi ukázali svoju fantáziu a medzi zdravé nátierky zaradili napr.: avokádovú, cuketovú, mrkvovú, krabiu, rybaciu....

  Najlepšie nátierky postúpili do finále, kde porota vybrala tú najlepšiu. Porota hodnotila nielen chuťové vlastnosti nátierky ale aj estetickú úpravu. Najlepšiu nátierku vyberala porota. Marko Fabian zo 6.C, vyhral s krabiou nátierkou. Odmenou mu bola jablková torta, ktorú napiekli žiaci 9.ročníka. O tortu sa Marko podelil aj so spolužiakmi, ktorým veľmi chutila.

  (fotoalbum)

 • Biela pastelka 2016

  Naši dobrovoľníci-žiaci 8.a 9.ročníka dňa 23.septembra predajom pasteliek vyzbierali počas  hlavného zbierkovēho dňa  sumu 541,28€.Všetkým,ktorí prispeli na tento charitatívny projekt    ĎAKUJEME.  :-)

 • Rozprávka „Schneewittchen“

  Ešte len začal nový školský rok a naši žiaci 4. D triedy sa mohli zúčastniť na projekte Goetheho inštitútu – Rozprávka „Schneewittchen“. V dňoch od 19. – 23. septembra Matthias Melcher a Anna Fabová hovorili s deťmi výlučne po nemecky. Tak si mohli žiaci overiť svoje vedomosti a zručnosti v cudzom jazyku ako aj využiť ich kreativitu, aby mohli komunikovať a porozumieť zadaniam a úlohám, ktoré bolo potrebné riešiť a splniť. Počas týždňa čítali, maľovali, spievali ale hlavnou úlohou bolo naučiť sa svoju rolu v rozprávke. Výsledkom projektu bolo zahrať divadlo, čo sa deťom veľmi dobre vydarilo.

  (fotoalbum)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Biela pastelka 2016

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017

  Milí žiaci,

  slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa

  05.09.2016 (pondelok) o 8:30 hod. na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás smiley.

 • Hurá prázdniny

  Prajeme vám príjemné prežitie prázdnin plné nevšedných zážitkov smiley

 • MISS a MISTER 2016

  Záver školského roka sme si spestrili trocha netradične.

  V akcii, ktorá sa uskutočnila 28.6.2016 nešlo len o výzor, ale aj o šikovnosť a komunikáciu žiakov, o ladné pohyby, ako aj zmysel pre humor a schopnosť zaujať porotu.

  Porota v zložení  šiestačiek to vôbec nemala ľahké. Spomedzi žiakov 1.D, 3.CD a 4.D triedy sa snažila vybrať toho naj naj naj všestrannejšieho. J

  V prvej disciplíne sa žiaci predstavili porote a ladným krokov v rytme hudby prešli

   „po móle“. Potom predviedli tanečné kreácie.

  Porota všetko sledovala pozorným okom a spravodlivo bodovala všetky disciplíny.

  Keďže máme na škole veľa  šikovných žiakov, vo voľnej disciplíne sa žiaci prezentovali v tom, čo si dobrovoľne vybrali. Spievali, recitovali, kreslili, maľovali, predviedli sa v hre

  na gitare i na klavíri  a dokonca predviedli aj kúzelnícky trik.

  V poslednej disciplíne  súťažiaci žrebovali dve otázky, na ktoré museli odpovedať čo najvtipnejšie. Niektoré odpovede boli skutočne veľmi originálne!

  Zábava pokračovala voľnou diskotékou i spoločnou choreografiou.

  Po neľahkom rozhodovaní porota dospela k nasledujúcemu  záveru.

            

    MISS 2016 žiačka 4.D triedy Katarína Oravcová,

  1. VICEMISS žiačka 3.D triedy Johanna Ballaschová
  2. VICEMISS žiačka 4.D triedy Klaudia Jaššová

   

  Spomedzi chlapcov porotu najviac zaujali chlapci v tomto poradí :

   

  MISTER žiak 3.C triedy Dominik Lenko

  Na 2.mieste sa umiestnil žiak 3.D triedy Noel Novický

  1. miesta vyhrali  Matyas Bača a Maxim Szalka, žiaci 1.D triedy

   

  MISS získala putovnú korunku, ktorou bude korunovať kráľovnú krásy v budúcom školskom roku, MISTER si odniesol víťazný putovný pohár, ktorý odovzdajú ďalšiemu víťazovi.

   Obaja zasadnú na budúci rok do poroty.

   

  Všetci súťažiaci si odniesli okrem krásnych spomienok aj sladké odmeny a dobrú náladu.

   

  Všetkým srdečne BLAHOŽELÁME !

 • Hádzanársky turnaj

  Záver školského roka sme strávili v telocvični, kde sme si zmerali sily v medzitriednom hádzanárskom turnaji. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré bojovali v 2 kategóriách. Výsledky:  mladšia kategória: 1. miesto (Daniel Kaleta, Boris Rabinčák, Daniel Brösztl, Simona Žakarovská, Ulrike Timko, Roman Antl a Samuel Kraus), 2. miesto (Marco Tóth, Šimon Ballasch, Filip Frantz, Barbora Bibenová, Júlia Lisá, Kristián Müller, Marko Fabian), 3. miesto (Patrik Horváth, Erik Horváth, Marcel Bandi, Pavol Bugyi, Boris Polák, Ján Puklea, Róbert Horváth  ml.); staršia kategória: 1. miesto (Marco Sovius, Denis Fridmanský, Matej Vitéz, Lea Benediková, Vratko Horváth, Gabriel Meder), 2. miesto (Matúš Kleis, Paula Coca, Bianka Hovancová, Rastislav Teľman, Nikolas Pavlovič, František Kišš, Lukáš Müller), 3. miesto (Johannes Bröstl, Simona Kolesárová, Samuel Leško, Maroš Sapola, Zdenko Klempár, Stefan Kostovski, Martin Tököly). Ocenení hráči: Rastislav Teľman, Júlia Lisá, Stefan Kostovski, Daniel Brösztl.

  (fotoalbum)

 • Projekt „Kreativität“

  V dňoch od 23. 6. – 27. 6. 2016 sa 16 žiaci  (J. Bröstl, A. Eibenová, B. Fridmanská, C. Gášparová, S. Hronecová, S. Kolesárová, S. Lengyelová, N. Nálepková, M. Sovius, E. Šimková, P. Coca, S. Kraus,  K. Müller, B. Bibenová, U. Timko, V. Dolinská) našej školy zúčastnili na projekte „Kreativität“ spolu s deviatimi žiakmi z košického a michalovského gymnázia, ktorí absolvovali jazykové skúšky DSD II. Projekt organizoval nemecký lektor Dr. Frank Steffen a bol financovaný zo zdrojov ZfA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen. Cieľom projektu bola kreatívna práca pod vedením umelca Helmuta Bistiku, zdokonaľovanie v nemeckom jazyku a samozrejme turistika, šport a zábava. Navštívili sme nádherné miesta vo Vysokých Tatrách ako Skalnaté pleso, Popradské pleso, Štrbské pleso a vodný svet v Tatranskej Lomnici. Každý deň po večeri sme si zahrali futbal s Peťou alebo divadlo s ujom Helmutom. Zažili sme veľa zábavy, spoznali nových kamarátov, ktorí sú jazykovo naozaj veľmi zdatní, čo je pre nás obrovskou motiváciou a výzvou venovať sa štúdiu cudzích jazykov.

  Ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky a možnosť, ktorú sme dostali!        

                                                                                                                                                   (J. Kaletová, P. Schmerová)

 • Škola v prírode

  60 žiakov z 2.D, 3.C, 3.D a 4.D triedy so svojimi učiteľkami sa v dvoch turnusoch od 30.5.2016 do 3.6.2016 a od 6.6.2016 do 10.6.2016 zúčastnilo Školy v prírode v Hnilčíku. Ubytovaní sme boli v Turistickej ubytovni MRAZNICA, kde sa o nás staral kvalitný personál. Absolvovali sme túry na okolité kopce, obdivovali krásy prírody, navštívili banský skanzen a múzeum, plávali v bazéne, učili sa hrou a vymýšľali rôzne aktivity.

  Nabití energiou sme sa opäť vrátili do školských lavíc. BOLO SUPER!

  /viď. fotoalbum/

 • Mladí zdravotníci

  7.júna sa žiaci našej školy zúčastnili  okresného kola súťaže „Družstvá mladých zdravotníkov“ v Košiciach. Táto súťaž   je organizovaná Slovenským Červeným krížom Košice- okolie. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Súťažné družstvo I. stupňa (2- 5.ročník) tvorili Palačiková Veronika, Leško Oto Nikolaj, Horváthová Paula, Meister Emanuel a  Frantz Filip.  Súťažné družstvo II. stupňa (6- 9.ročník) tvorili Csordásová Eszter, Galambová Johana, Polyák Marcel, Frantz Róbert a  Majer Ladislav.

  Žiaci ukázali vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Poradili si s náročnými modelovými situáciami. Mladí zdravotníci ukázali, že majú vynikajúce vedomosti, ktoré dokážu aj prakticky použiť.

  Žiaci I. stupňa skončili na 2. mieste a žiaci II. stupňa na 4.mieste

  Blahoželáme

  (fotoalbum)

   

 • Zdravý úsmev

  Na našej škole realizujeme už niekoľko rokov projekt Zdravý úsmev. V tomto školskom roku sme sa zamerali najmä na nultý a prvý ročník. V priemere každé dva mesiace sa pani Golenová venovala našim žiakom. V závere tohto školského roka sa uskutočnil projekt vo väčšej miere. Školu navštívili spolu s pani Goleňovou  aj študentky Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici. V nižších ročníkoch sa budúce zdravotníčky venovali deťom jednotlivo. Učili ich správnu techniku čistenia zúbkov. Pre 7. a 8.ročník bola pripravená prednáška a naši žiaci mali možnosť vymeniť si svoju starú kefku za novú. Táto akcia mala dobrý ohlas medzi žiakmi prvého aj druhého stupňa.

  (fotoalbum)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria