Navigácia

 • Deň Zeme

  Deň Zeme, ktorý je celosvetovo vyhlásený 22. apríla, sme si pripomenuli aj tento školský rok, a to 24. 4. 2017, kedy na našej škole prebiehali rôzne environmentálne aktivity.

  Žiakov na I. stupni navštívila MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody – Národný park Slovenský kras, ktorá zábavnou a hravou formou priblížila deťom spôsoby ochrany prírody. Žiaci si prešli jednotlivými stanovišťami ako život bociana, čistenie rybníka, zachytávanie a prenos žabiek, zásady správania sa v národnom parku. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a zároveň sa príjemne zabavili.

  Aj žiaci na II. stupni sa venovali rôznym ekologicky zameraným aktivitám – vysádzali  stromčeky, presádzali črepníkové kvety v triedach, tvorili plagáty, vyrábali kvety z plastu, upravovali areál našej školy. Pozreli si aj film o poškodzovaní lesov ľudskou činnosťou, ktorý ich veľmi zaujal.

  Všetci sme prežili príjemný deň, ale hlavne sme si pripomenuli našu závislosť na cenných daroch poskytovaných prírodou, ktoré je potrebné chrániť pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

  (fotoalbum)

 • Zápis do prvého ročníka