Navigácia

 • Rómsky slávik 2017

  Dňa 24.4.2017 sa uskutočnila súťaž v speve žiakov školy pod názvom Rómsky slávik 2017. Súťažilo sa v troch kategóriách.  

  Výsledky súťaže:

  1. kategória

  1. miesto   Samuel Klempár

  2. miesto    Viktória Ganová

  3. miesto    Verner Žiga

         

        2. kategória

  1. miesto    Franco Bugyi

  2. miesto    Karol Levai

  3. miesto    Irena Polyaková

   

  3. kategória

  1. miesto   Aleš Bugyi

  1. miesto    Viktória Rybárová

  2. miesto    Zuzana Žigová

   

  V 3. kategórii boli udelené dve prvé miesta. Výhercovia 3. kategórie - žiaci Aleš Bugyi a Viktória Rybárová budú reprezentovať základnú školu  Grundschule Medzev na mimoškolskej súťaži v speve.

  Medzi súťažiacimi vládla priateľská a veselá atmosféra. Výhercovia súťaže „ Rómsky slávik 2017“ v jednotlivých kategóriách boli odmenení krásnymi vecnými cenami. 

  Poďakovanie patrí učiteľom za prípravu žiakov do súťaže, organizátorovi súťaže, členom poroty a zúčastneným žiakom.

  (fotoalbum)

 • Deň narcisov - poďakovanie

 • Medzitriedny florbalový turnaj

  24.4. 2017 sa v telocvični konal medzitriedny florbalový turnaj, v ktorom súťažilo 8 prihlásených družstiev v 2 kategóriách. V oboch kategóriách sa bojovalo od prvej do poslednej sekundy a veľa zápasov bolo vyrovnaných.  Mladší žiaci umiestnenia:

  1. miesto  FC Párky (Šimon Ballasch, Gregor Leško, Marko Schürger, Daniel Brösztl, William Lang, Roman Antl)

  2. miesto FC Easy win (Daniel Kaleta, Marco Tóth, Boris Rabinčák, Filip Frantz, Niki Leško, Laco Majer)

  3. miesto AS Gojarovci (Patrik Horváth, Marcel Bandi, Gerhard Lévay, Erik Horváth, Ján Puklea, Kevin Rigó)

  Starší žiaci umiestnenia:

  1. miesto  Toomaster (Denis Fridmanský, Johannes Bröstl, Vratko Horváth, Zdeno Klempár, Matúš Kleis, Mário Svorada, Lea Benediková)

  2. miesto Ohniví hráči (Renátus Klempár, Marián Dudy, Marek Rigó, Ladislav Rigó, Alex Horváth, Roman Horváth, Róbert Horváth ml. )

  3. miesto Rýchle hokejky (Nicolas Pavlovič, Stefan Kostovski, Samuel Kraus, Barbora Bibenová, Ulrike Timko, Paula Coca, Marco Sovius)

  (fotoalbum)

 • Deň Zeme

  Deň Zeme, ktorý je celosvetovo vyhlásený 22. apríla, sme si pripomenuli aj tento školský rok, a to 24. 4. 2017, kedy na našej škole prebiehali rôzne environmentálne aktivity.

  Žiakov na I. stupni navštívila MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody – Národný park Slovenský kras, ktorá zábavnou a hravou formou priblížila deťom spôsoby ochrany prírody. Žiaci si prešli jednotlivými stanovišťami ako život bociana, čistenie rybníka, zachytávanie a prenos žabiek, zásady správania sa v národnom parku. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií a zároveň sa príjemne zabavili.

  Aj žiaci na II. stupni sa venovali rôznym ekologicky zameraným aktivitám – vysádzali  stromčeky, presádzali črepníkové kvety v triedach, tvorili plagáty, vyrábali kvety z plastu, upravovali areál našej školy. Pozreli si aj film o poškodzovaní lesov ľudskou činnosťou, ktorý ich veľmi zaujal.

  Všetci sme prežili príjemný deň, ale hlavne sme si pripomenuli našu závislosť na cenných daroch poskytovaných prírodou, ktoré je potrebné chrániť pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

  (fotoalbum)

 • Zápis do prvého ročníka