Navigácia

 • Vianočná kvapka krvi


 • Vianočná burza hračiek a šatstva

 • Okresné kolo v basketbale

  Naši žiaci majú za sebou okresné kolo v basketbale. Chlapci odohrali turnaj 4.12. 2017a dievčatá 6.12. 2017 (Valaliky). Chlapci odohrali 4 zápasy a umiestnili sa na peknom3. mieste. Dievčatám sa darilo viac a po odohraní 5 zápasoch, v ktorých 4x  vyhrali a 1xremizovali, obsadili konečné 1. miesto a postúpili do krajského kola. Blahoželámek perfektným výkonom.

  (fotoalbum)

 • Zábavné čítanie

   

  Dňa 1. 12. 2017 sa 12 žiaci našej školy zo 4. D (B. Demjanoičová, Z. Eližerová, V. Almašiová, L. Oravec, E. Meister, R. Griga) a 9. D (B. Bibenová, U. Timková, V. Poláková, S. Horváthová, K. Lešková, S. Vincová) zúčastnili na príjemnom posedení s poéziou v Café Galerie. Cieľom stretnutia bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kreativity zároveň. Teta Janka Bistiková nám čítala básne známeho slovenského autora Jozefa Puchalu z knižky Trinásťhlavý drak, ktorá je určená nielen detskému čitateľovi, ale svoj odkaz si tam nájde i pozorný pokročilejší čitateľ. Po krátkej interpretácii niektorých básničiek nasledovala tvorivá práca – tvorba spoločnej knihy. Ujo Helmut sa postaral o príjemnú inšpiratívnu náladu pri čarovnej hudbe a šálke voňavej čokolády. A nápady sa len tak sypali. Vtipné básničky doplnené ilustráciami za krátku chvíľu zaplnili strany novej knižky. Cieľ sme teda splnili. V dobrej nálade sme sa vrátili späť do školy. Ďakujeme a tešíme sa už na ďalšie stretnutia.

                                                                                                                   J. Kaletová, J. Timková

  (fotoalbum)

 • Florbalový turnaj v Rozhanovciach

  Veľmi intenzívne sme prežívali florbalový turnaj v Rozhanovciach, ktorý sa konal 1.12. 2017. V skupine sme odohrali tri zápasy, po ktorých sme postúpili do semifinále.V zápase o postup do finále sme uhrali remízu, po ktorej nasledovali nájazdy. So šťastím sme ich zvládli a pustili sme sa do finálového zápasu proti domácim Rozhanovciam. Zápas o 1. miesto skončil takisto remízou a opäť nasledovali samostatné nájazdy, pri ktorých sme už toľko šťastia nemali a napokon sme na turnaji získali konečné 2. miesto.

  (fotoalbum)

 • Beseda "Tajuplné netopiere"

  Dňa 29.11.2017 nás navštívila pracovníčka pre environmentálnu výchovu MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody – NP Slovenský kras z Brzotína, ktorá si pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka pripravila besedu „Tajuplné netopiere“. Žiakov oboznámila so spôsobom života netopierov, vyvrátila mýty, ktoré o nich kolujú a nakoniec si každý svojho netopiera vyrobil.

  (fotoalbum)

 • Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

   

  Tradičnou súčasťou vyučovania nemeckého jazyka na druhom stupni našej základnej školy je aj každoročné súťaženie v predmetovej olympiáde. Nebolo tomu inak ani v aktuálnom školskom roku. Žiaci 5. – 9. ročníka sa naň pod vedením vyučujúcich nemeckého jazyka pripravili s cieľom čo najpresvedčivejšie prezentovať svoje jazykové a komunikačné zručnosti..

  Sedemnásť žiakov súťažilo v dvoch kategóriách, a to 1A a 1B. Dňa 20. 11. 2017 sa všetci  súťažiaci prezentovali  v čítaní, počúvaní s porozumením a gramatike v písomnej časti súťaže. Dňa 23. 11. 2017 popoludní nás 10 najlepších z písomnej časti očarilo svojím samostatným ústnym prejavom v nemeckom jazyku pri opisovaní obrázkov, obrázkových  príbehov a vo vyžrebovanej téme. Rozhodovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách vôbec nebolo jednoduché, nakoľko ich jazykové zručnosti boli vynikajúce. No a dopadlo to takto:

  Kategória 1A (5., 6. a 7. ročník):

  1. miesto: Johanna Sophie Pöhm, V.D.            vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  2. miesto: Emília Zvirinská, V.D                         vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová
  3. miesto: Sarah Sopková, VII.D                        vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová

  Kategória 1B (8. a 9. ročník):

  1. miesto: Veronika Dolinská, IX.D                   vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  2. miesto: Ulrike Timko, IX.D                             vyučujúca Mgr. Silvia Sabolová
  3. miesto: Eva Trebunová, VIII.D                      vyučujúca Mgr. Jarmila Lukasová

  Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých kategóriách, budú našu školu reprezentovať dňa 18. 1. 2018 v obvodnom kole spomínanej súťaže.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo vo florbale

  Dievčatá ôsmeho a deviateho ročníka nás reprezentovali na OK vo florbale žiačok,ktoré sa konalo v Kysaku. Odohrali 4 zápasy, v ktorých 3x vyhrali a 1x remizovali.Po náročných zápasoch a tvrdom boji sa im podarilo obhájiť víťazstvo z predošléhoročníka a  získali opäť zlato. Dievčatám blahoželáme a zároveň ďakujeme...

  (fotoalbum)

 • Majstrovstvá SR vo viacboji všestrannosti

  Majstrovstvá SR vo Viacboji všestrannosti sa konali 25.11. 2017 v Rimavskej Sobote.Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 5 disciplínach (beh, šplh, hod, skok a plávanie).Marco Tóth obhájil svoje víťazstvo z leta, opäť bojoval najlepšie ako vie a sa stal majstrom SR.Perfektný výsledok dosiahol aj Nicolas Pavlovič, ktorý obsadil 3. miesto a v niektorých disciplínach prekonal svoje osobné rekordy. Johanka Galambová obsadila konečné 7. miesto, ale v disciplínehod 1 kg loptou dosiahla vo svojej kategórií najlepší výkon. Všetkým ďakujeme za skvelé výsledkya reprezentáciu školy.

  (fotoalbum)

 • Matematická LIGA 4x4

  Dňa 16.11.2017 sa štyria  žiaci z 5. ročníka  našej školy zúčastnili matematickej súťaže LIGA 4x4, ktorá sa uskutočnila na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach.Naši matematici sa popasovali s netradičnými úlohami a dosiahli pekné 5. miesto z 12 súťažných družstiev.

  (fotoalbum)

 • Finančná gramotnosť - beseda

  Dňa 2.11.2017 sa uskutočnila beseda so žiakmi 9. ročníka na tému "Finančná gramotnosť" so školiteľom Mgr. Kovalikom z nadácie Partners Group. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie zo sveta financií.

  (fotoalbum)

 • Okresné kolo vo Viacboji všestrannosti

  Okresného kola vo Viacboji všestrannosti sa zúčastnili 4 žiaci II. stupňa. Súťaž, ktorá sakonala v Moldave nad Bodvou, pozostávala zo 4 disciplín: šplh, skok do diaľky z miesta,beh 4x10 m a hod loptou 1kg/2kg. Výkony našich žiakov boli veľmi dobré a až v troch prípadochsa im podarilo umiestniť: Marco Tóth 1. miesto, Johana Galambová a Nicolas Pavlovič 2. miesto.Blahoželáme a budeme držať palce na majstrovstvách SR.

  (fotoalbum)

 • Živé sochy

  V piatok 20. 10. 2017 sa v košických Kasárňach/Kulturparku uskutočnila módna prehliadka projektu Živé sochy, na ktorom sa zúčastnili aj štyri dievčatá z 9. D triedy, a to Barbora Bibenová, Ulrike Timko, Soňa Horváthová a Vanesa Poláková. Od 16. do 20. októbra mladí umelci z OZ Usmej sa na mňa, ArtEstu, Majáku, Gymnázia Š. Moysesa z Moldavy nad Bodvou, ZUŠ z Moldavy a ZŠ – GRS z Medzeva tvorili kostýmy pod odborným dohľadom umelca Helmuta Bistiku. Počas päťdňových stretnutí hendikepovaných mladých ľudí spolu so zdravými žiakmi a študentmi vznikli  úžasné diela, ktoré účastníci prezentovali na záverečnom galapredstavení.  Mladí „umelci“ zožali v magickej atmosfére obrovské „standing  ovation“  a pre všetkých zúčastnených to bol mimoriadne emotívny zážitok.  A nielen posledný večer. 

  Pochopili sme, že nie všetci  máme to šťastie vidieť svet, počuť hudbu, žiť v rodine a plnohodnotne vnímať krásy života. Pochopili sme aj to, že vzájomná úcta, rešpekt, tolerancia a hlavne ľudskosť by v našich životoch nemali chýbať!

  Ďakujeme n. o. Maják a Helmutovi, že sme mohli byť súčasťou niečoho tak obohacujúceho!

 • 16.október- Svetový deň výživy

   

   V týždni  od 16.10. -  do 20.10.   sme na našej škole realizovali rôzne aktivity zamerané na zdravú výživu.

  16.10.2017 V rámci Svetového dňa výživy, vybraní žiaci 9. a 8. ročníka, napiekli rôzne jablkové koláče. Jablkového pečenia  sa zúčastnili: Veronika Dolinská, Sofia žitňárová, Vanesa Kišidaiová Viktória špaková  a Sára šimková . Piekli sa rôzne jablkové koláče, muffiny, štrúdle...  Školskou chodbou sa šírila príjemná vôňa. Najlepšia však bola ochutnávka koláčov ešte počas ich prípravy. Koláčiky sa ponúkali učiteľom aj žiakom.

  18.10.  DEŇ JABLKA

  Žiaci prvých a druhých ročníkov  súťažili  v jedení jabĺčok a „jabĺčkových skokoch“. Tieto súťaže im pripravili žiaci zo záujmového krúžku  Mladý záchranár.  

  Kým mladší žiaci súťažili , ich starší spolužiaci( tretiaci a štvrtáci) im pripravovali chutné ovocné šaláty.

  19.10. sa uskutočnilo ZDRAVÉ POPOLUDNIE  pre žiakov 1. až 4.ročníka.

  Zábavno – súťažné aktivity priniesli nielen veľa zábavy, ale aj nových vedomostí. Žiaci si mohli overiť, aké sú ich zručnosti z oblasti zdravého stravovania.

  Cieľom týchto aktivít bolo podporiť konzumáciu ovocia a zeleniny a upozorniť na dôležitosť zdravého stravovania.

  20.10.2016 sme si so žiakmi II. stupňa pripravili nátierkový deň.  Žiaci si doma pripravili zdravé nátierky a v školskej  kuchynke si ich natierali na rohlíky. Navzájom sa núkali a vymieňali si recepty. Nátierky boli rôzne: avokádová, cuketová, bryndzová, mrkvová, krabia, rybacia.... Najlepšie nátierky postúpili do finále, kde porota vybrala tú najlepšiu. Porota hodnotila nielen chuťové vlastnosti nátierky, ale aj estetickú úpravu. Za najlepšiu ohodnotila porota- bryndzovú nátierku od Mišky Surekovej VII.C. Odmenou jej bola jablková torta. O tortu sa Miška podelila aj so spolužiakmi, ktorým veľmi chutila.

  (fotoalbum)

 • Biela pastelka - poďakovanie.

  Počas verejnej zbierky sa podarilo dobrovolníkom našej školy
  ( Barbora Bibenová,Nikolas Pavlovič,Klárka Lešková,Ema Beňová,Eszter Csordásová,Barbora Kaletová,Johana Galambová a František Hovanec) vyzbierať krásnu sumu v hodnote  636,75€.
  Ďakujeme všetkým žiakom , pedagógom a občanom Medzeva, ktorí prispeli.
  (fotoalbum)
 • Exkurzia Tatry

  Žiaci 7.- 9. ročníka sa 13.10. 2017 zúčastnili exkurzii v Tatrách, na ktorej  prešli 21 km. Stihli sme si prezrieť Popradské pleso so symbolickým cintorínom, Ostrvu, Štrbské pleso a jeho okolie. Túra bola stredne náročná a mnohí si siahli na dno svojich síl. Počasie nám prialo aj keď na niektorých miestach nás prekvapil silný nárazový vietor. Nádherná  panoráma, ktorá nás sprevádzala celým dňom sa nedá opísať slovami.

  (fotoalbum)

 • Čas premien

  Dňa 19.09.2017 sa dievčatá 7.ročníka zúčastnili  besedy  „Čas premien“ . Besedu viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Education, s.r.o.  Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne   zaujímajú   všetky   dospievajúce dievčatá-   o   dospievaní,   o   puberte   a   jej   nástrahách,   o   zmenách   v   tele   a   jeho   premenách,   o menštruácii   a   o   potrebnej   intímnej   hygiene   v   tom   čase,   ako   aj   o   duševnej   i   fyzickej   kráse dievčat   v   období   dospievania. Žiačky dostali malý darček - balíček na osobnú hygienu. Dievčatá zistili,  že dospievanie nie je prechádzka ružovou záhradou, je to však úžasná cesta.

  (fotoalbum)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 55 466 3123
  +421 902 913 750 hospodár
  +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 902 913 751 školská jedáleň
  +421 55 466 3505 školská jedáleň

Fotogaléria