Navigácia

 • Beseda s lesnými pedagógmi

  Dňa 12.11.2018 našu školu navštívili lesní pedagógovia z Lesov SR. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravili besedu, ktorá bola zameraná na spoznávanie drevín a živočíchov žijúcich v našich lesoch. Formou zážitkového vyučovania sa žiaci dozvedeli nové zaujímavosti a zároveň využili doterajšie vedomosti z biológie.

 • Kreatívne čítanie

  Dňa 12. 11. 2018 žiaci 3. D a 7. D navštívili Galerie Café v Medzeve. Po milom privítaní im teta Janka čítala veľmi zaujímavé krátke príbehy o potrebe vzájomnej pomoci a spolupráce. Nasledovala chvíľa na zamyslenie sa a debata s ujom Helmutom. Pokiaľ teta Janka pripravila malé občerstvenie, mladí umelci písali krátke príbehy na danú tému, ktoré neskôr prezentovali.
  Ďakujeme za príjemné popoludnie a tešíme sa na ďalšiu návštevu!

 • Biela pastelka - poďakovanie

 • EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKOLY

  Dňa 29.10.2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, počas ktorého rodičia spolu so svojimi deťmi tvorili plagáty, vyrábali halloweenské tekvice, vyrábali rôzne ozdoby z jesenných plodov a vyrábali vtipné strašidielka.

  Rodičia boli veľmi kreatívni a šikovní. Pripravili aj chutné nátierky, na ktorých si deti dobre pochutnali. Deti si tento deň veľmi užili. Do školských lavíc opäť zasadli aj ich rodičia a súťažili rovnako ako deti.

  V tento deň však nevyhrali jednotlivci.

  Zvíťazili všetci! Stačí pozrieť fotky a pochopí každý!

 • Projekt „KINDERWERKSTATT 2018“ (21. – 26.10.2018)

  Aj tento rok už tradične usporiadal Karpatskonemecký spolok na Slovensku projekt „KINDERWERKSTATT“, ktorý je určený pre žiakov ZŠ so štatútom tried nemeckej národnostnej menšiny (Bratislava, Nitrianske Pravno, Kežmarok, Medzev, Chmeľnica).
  Z našej školy sa projektu zúčastnila p. uč. A. Gedeonová spolu so 4 žiakmi V.D triedy (Barborka Demjanovičová, Zuzana Eližerová, Emanuel Meister a Dominik Schmiedl). Žiaci boli spoločne s p. učiteľkou ubytovaní v Hoteli AGRO Veľká Lomnica.

  Tento rok bola téma projektu „Wie viele FARBEN hat die Sprache?“ Cieľom projektu bolo zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku formou kreatívnych činností, workshopov, výtvarných techník, ako aj výrobou bábok a ich následnej prezentácie v nemeckom jazyku. Všetci žiaci pracovali predovšetkým s nemeckými slovíčkami (warme und kalte Wörter) a nemeckým písmom pod vedením nášho miestneho umelca pána Helmuta Bistiku. Projekt bol zameraný na individuálnu, ale predovšetkým na skupinovú prácu detí, ich predstavy, názory, kreatívnu tvorbu, výtvarnú prácu, ako aj zdokonaľovanie sa v nemeckom jazyku. Každý deň bol pre deti vopred organizovaný pohyb na čerstvom vzduchu a v poobedných hodinách sa organizovali výlety do Kežmarku, Starého Smokovca a Popradu. Deti prichádzali cestou na hotel príjemne unavené a plné zážitkov. Ich práca ale nekončila, pretože večery trávili pri kultúrnom programe, ktorý si na vopred zadanú tému pripravili. Tému sa dozvedeli na začiatku týždňa a každý deň mohli svoju scénku či vtipný komentár zdokonaľovať. Výsledkom bolo finálne predstavenie vo štvrtok, kedy predviedli svoj kúsok umenia a originálneho prevedenia - samozrejme v nemeckom jazyku .
  Deti strávili nádherný týždeň pod Tatrami v príjemnom slovensko-nemeckom prostredí, nadviazali nové priateľstvá a pevne veríme, že tieto zážitky ich obohatili na celý život.

 • Viacboj všestrannosti- okresné kolo

  Okresného kola Viacboja všestrannosti sa zúčastnili žiaci I. a II. stupňa. Súťažili v štyroch disciplínach, v ktorých preukázali svoju všestrannosť. 1. miesto obsadili Soňa Herichová a Johanna Galambová, 2. miesto Boris Polák, 3. miesto Martin Ballasch. Blahoželáme nielen umiestneným, ale aj ostatným súťažiacim, ktorí zo seba vydali maximum.

 • Zber papiera

  V dňoch 15.10. – 19.10. 2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Do zberu sa zapojilo 19 tried z 1.a 2. stupňa. Vyzbieralo sa 17 979 kg papiera. Pri zbere papiera pomáhali aj žiaci 9. ročníka, ktorým touto cestou ďakujeme.

  Všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa do zberu zapojili, srdečne ďakujeme!

 • Deň jablka

  Zábavno – vedomostné popoludnie

  Viesť deti k tomu, prečo je dôležitá zdravá strava je dôležité.  Deti sa najradšej učia prostredníctvom hier, zábavy a súťaží. Preto sme na našej škole dňa 25.10. uskutočnili aktivitu, kde sa deti zabavili, súťažili, tancovali a dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o ovocí a zelenine prostredníctvom kvízu. Vyskúšali si aj svoju šikovnosť v lovení zdravých potravín, skladaním puzzle, jablkovom tanci či v jedení jablka.

  Deti potešili aj ceny, ktoré vyhralo každé družstvo.

  Tejto akcie sa zúčastnilo 30 žiakov 1. stupňa za asistencie šikovných deviatakov, ktorým za pomoc ďakujeme!

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  24.10. je Medzinárodný deň školských knižníc. V rámci tejto príležitosti sa aj naša škola zapojila už do 9. ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy": Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

  Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov.

  Sme hrdí na žiakov našej školy ako zodpovedne a tvorivo pristúpili k svojej práci a vyrobili pre žiakov z Banskej Bystrice zaujímavé záložky. Veríme, že sa novým kamarátom budú páčiť.

 • Beseda ,,Čas premien“ a prednáška ,,Učím sa učiť“

  Dňa 17.10.2018 sa dievčatá 7.ročníkov zúčastnili besedy ,,Čas premien“, ktorú viedla p .Ing. Zuzana Šutá z MP Edukation, s.r.o. Beseda bola zameraná na témy, ktoré nepochybne zaujímajú všetky   dospievajúce dievčatá – dospievanie, puberta a jej nástrahy, zmeny a premeny v tele, intímna hygiena v čase menštruácie, ako aj duševná a fyzická krása dievčat.

  Na prednáške ,, Učím sa učiť“ sa zúčastnili žiaci 6.D a 4.D triedy, ktorú tiež viedla pani Ing. Zuzana Šutá z MP Edukation, s.r.o. Obsah prednášky bol obohatený zaujímavými prezentáciami : sebapoznanie žiaka - funkcie mozgu, pamäť a učenie ,spôsob prijímania a prezentácie poznatkov, chyby pri učení a inovatívne vyučovacie metódy –používanie myšlienkových máp.


  Veríme, že si žiaci z besedy ,,Čas premien „ a z prednášky Učím sa učiť „ odniesli nové poznatky
  a dozvedeli sa mnoho zaujímavého.

 • Zdravá výživa

  Október je mesiac, v ktorom sa asi najviac skloňuje slovné spojenie zdravá výživa, či zdravá strava. Nie každý z nás si pod zdravou výživou predstaví to isté. Niekto si predstaví ovocie a zeleninu, niekto zase mliečne výrobky. Iný zas vidí v tomto slovnom spojení plný tanier chutného, ale nie vždy zdravého jedla.
  16. október je Dňom zdravej výživy. V tento deň sa naša škola každoročne mení na školu plnú vôní a chutí. Na prvom stupni si žiaci v triedach spoločne s triednymi učiteľkami pripravovali v tento deň zdravé desiaty, ovocné šaláty.
  Žiaci vyšších ročníkov v cvičnej kuchynke a školskej jedálni pripravovali nátierky. Nezabudli nimi ponúknuť svojich spolužiakov a učiteľov. Ochutnávka sa každoročne vyhodnocuje a inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

  Pretože nátierok bolo veľa , porota sa rozhodla udeliť cenu niekoľkým žiakom:

  Klaudia Jašsová, Simona Hiľovská a Annamária Vargová (7.D) za avokádovú nátierku.
  Alexandra Bartková (8.C) za cesnakovú nátierku.

  Víťazi získali zdravú odmenu.

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • Štvrtáci na hodine prírodovedy

  Netradičnú hodinu prírodovedy si vyskúšali žiaci 4.D triedy. 2. októbrový týždeň navštívili odbornú učebňu fyziky, kde im pán učiteľ Flachbart zábavnou formou ukázal rôzne pokusy z neživej prírody. Hlavnou témou bol „ Magnet a jeho vlastnosti a Gravitačné pole“. Štvrtáci si vyskúšali svoje vedomosti na praktických úlohách. Pre mnohých boli pokusy p.uč. Flachbarta kúzelnícke. Ich vysvetlenie však upevnilo u žiakov doteraz nadobudnuté vedomosti. Táto hodina prírodovedy bola nielen zábavná ale najmä poučná.
  Ďakujeme

 • Vysoké Tatry - exkurzia

  Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci 7.D, 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na geografickej exkurzii vo Vysokých Tatrách. Záujem navštíviť naše veľhory bol veľký, a tak sa 52- členná skupina vydala zdolať Skalnaté pleso. Túra začala v Starom Smokovci pešo až na Hrebienok. Na ceste z Hrebienka sme minuli jeden z vodopádov Studeného potoka – hučiaci Obrovský vodopád (1330 m. n. m.). Ďalej sme pokračovali po chodníku s miernym stúpaním. Z chodníka sa nám naskytol krásny výhľad do doliny, kde možno zachytiť Bilíkovu chatu. Na najbližšom rázcestí sme sa napojili po červenej značke na Tatranskú magistrálu a dostali sme sa k nášmu vytúženému cieľu. V prekrásnom jesennom počasí sme si užívali výhľad na Lomnický štít a krásnu scenériu Tatier. Po výdatnom občerstvení sme sa vydali náročnou trasou späť do Tatranskej Lomnice, kde nás čakal autobus. Príjemne unavení a plní zážitkov sme sa vrátili domov. Tešíme sa na nové výzvy!

 • Jeseň pani bohatá.... ochutnávame jesenné ovocie

  O tom, aké je ovocie pre zdravie človeka dôležité, akú má chuť, vôňu a farbu, sa presvedčili žiaci 0.A, 1.A,2.A a 2.B triedy, ktorí sa dňa 10.10.2018 zúčastnili aktivity s názvom „Ochutnávame jesenné ovocie“, ktorú pripravili pani učiteľky P. Kaletová a S. Dzuriková. Po úvodnom rozhovore a prezentácii o tom, aký má pre nás ovocie význam, kde rastie, kedy sa zbiera, sa žiaci zúčastnili malej ochutnávky týchto vitamínových dobrôt.

 • Zdravý úsmev

  Projekt Zdravý úsmev v spolupráci s pani Goleňovou realizujeme na našej škole už niekoľko rokov. Cieľom tohto projektu  je naučiť deti, aby pochopili, že zubný lekár nie je strašiak, ktorého je potrebné sa báť, ale je to poradca, ktorý poradí a pomôže. Viesť žiakov k tomu, že udržať si zdravé zuby, znamená život bez problémov a vyššiu životnú kvalitu..

  3. októbra našu školu navštívili spolu s pani Goleňovou aj študentky Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. Približne 30 budúcich zdravotníčok sa venovalo deťom jednotlivo. Učili ich správnu techniku čistenia zúbkov. Hravou formou sa snažili vštepiť deťom základné vedomosti o zuboch. O tom ako ich udržať zdravé a naučiť deti zručnosti pri čistení zubov. Aktivity sa realizovali v nultom ročníku, 1.A a 2.A.

  Preventívny program bol formou prednášok pripravený aj pre žiakov 2.stupňa.
  V 7. ročníku sa uskutočnila prednáška o ochoreniach ústnej dutiny. Žiakom 8. a 9.ročníka študentky prezentovali svoju školu, zameranie školy a jednotlivé študijné odbory.

  Táto akcia mala dobrý ohlas medzi žiakmi prvého aj druhého stupňa.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 3. 10. 2018 sa žiaci 8.C, 8.D a 9.D zúčastnili na divadelnom predstavení – Ak nevyrozprávaš, kto sa dozvie? v divadle Thalia v Košiciach. Toto predstavenie vzniklo na základe spolupráce divadla Baj z Varšavy a Národného inštitútu výtvarných umení v Mexiku. Tvorcovia predstavenia vďaka rôznym divadelným prostriedkom (herci, multimédiá, bábky, predmety, hudba) berú publikum na cestu v čase a priestore. Prenesú sa s ním do 40. rokov minulého storočia, do obdobia 2. svetovej vojny. Protagonisti predstavenia sú súrodenci, ktorí majú len 10 a 13 rokov. Vojna spôsobí, že strácajú vlasť a rodinu. Podarí sa im prežiť a zachovať si, i napriek ťažkým skúsenostiam, silu ducha a chuť do života, ktorá v súčasnej konzumnej spoločnosti mnohým chýba. Aspoň na chvíľu sme mali možnosť zastaviť sa a popremýšľať, čo je v živote naozaj dôležité, aké sú pravé hodnoty v živote človeka.
  Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

 • Ornitologický stacionár Drienovec - exkurzia

  Dňa 28.9.2018 sme sa so žiakmi 4.D, 5.D, 2. a 3. ŠT zúčastnili exkurzie na Ornitologický stacionár v Drienovci. Autobus nás zaviezol ku kameňolomu, odkiaľ sme absolvovali pešiu túru Národným parkom Slovenský kras. Celou cestou nás sprevádzala MVDr. Andrea Balážová zo Štátnej ochrany prírody z Brzotína, ktorá nám rozprávala rôzne zaujímavosti o danej oblasti. V samotnom ornitologickom tábore nám odborní lektori – krúžkovatelia predviedli ukážku odchytu vtákov, dozvedeli sme sa niečo o význame krúžkovania vtáctva a niektoré vtáčiky sme mali možnosť vidieť aj zblízka. V tento deň nám prialo i počasie a tak sme spolu prežili príjemné zmysluplné predpoludnie v prírode.

 • Európsky deň jazykov

  Deň 26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov. V tento deň možno viac ako kedykoľvek predtým platila aj na našej škole stará múdrosť:

   

  „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

   

  Jazyková učebňa sa premenila na studňu výborných nápadov a cudzojazyčných stanovíšť, na ktorých si žiaci mohli prehĺbiť a precvičiť svoje vedomosti z anglického a nemeckého jazyka. Prváci s úsmevom privítali svojich kamarátov predškolákov z materskej školy a previedli ich našou školou spoločne s pani učiteľkami. Nikto z nich sa nedal zahanbiť a po kreatívnych úlohách z nemeckého jazyka si na konci stretnutia odniesli na krku medailu a sladkú odmenu. Starší žiaci pracovali na spoločných plagátoch, ktoré zdobia priestory učebne.

  Trieda 7.D sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej bol každý žiak tvorcom svojho majstrovského diela na plátne. Pod dohľadom triednej učiteľky si najprv pripomenuli znaky rozprávok v slovenskom a nemeckom jazyku.

  Obrázky maľované na plátne budú zdobiť chodby našej školy.

  Ani trieda 8. D sa nenechala zahanbiť. Rozcvičku v angličtine mali na starosti dievčatá, pravidlá futbalu predviedli chlapci. Svoju jazykovú a športovú zdatnosť si vyskúšali s dvoma ukrajinskými hráčmi nášho futbalového klubu. Tí ich pochválili za športovú zdatnosť, ale nezabudli ani na tú jazykovú, ktorú preukázali v komunikácii s nimi v anglickom jazyku.

  Veríme, že netradičné vyučovanie v tento deň našim žiakom prinieslo množstvo pozitívnych zážitkov a budeme sa spoločne tešiť na najbližšiu cudzojazyčnú aktivitu!

   

   

   

   

 • Účelové cvičenie

  V dňoch 20.-21.9. 2018 prebehla na našej škole teoretická a praktická časť účelového cvičenia a didaktických hier. Pri praktickej časti sa žiaci našej školy rozdelili na dve skupiny (I. a II.stupeň). Kým sa jedna skupina žiakov vybrala na vychádzku do prírody, druhá pracovala na jednotlivých stanovištiach: zdravotná príprava, dopravná výchova (II. st. streľba zo vzduchovky), hod na cieľ a hasenie drobných požiarov. Po ukončení vychádzky a po aktivitách na stanovištiach sa skupiny vymenili.

 • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve

  V dňoch 18. a 19. 9. 2018 organizovalo STM ukážky tradičných remesiel z Medzeva a okolia pre jednotlivcov a organizované skupiny. Žiaci našej školy si mali možnosť pozrieť ukážky kovania klincov, expozíciu Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, dobové zariadenie, sprístupnené boli aj priestory Tischlerovho hámra na Štóskej ulici. Mnohí videli interiér hámra prvýkrát! Pracovníci STM nám podali vyčerpávajúci výklad z histórie mestečka, vodných hámrov a spracovania železnej rudy. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne na nádvorí múzea, kde si naši najmladší vyskúšali výrobu šperkov z rôznych materiálov.
  Organizátorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria