Navigácia

 • Deň narcisov 2018 - poďakovanie

  Ďakujeme Vám za spoluprácu,  úprimné poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí sa zbierky zúčastnili. 

  Kompletné celoslovenské výsledky Dňa narcisov 2018 budú známe v najbližších týždňoch, sledujte súčasne  stránku www.lpr.sk

  Dozviete sa tak viac o využití vyzbieraných prostriedkov, ale aj o projektoch pomoci, ktoré môžeme vďaka Dňu narcisov realizovať.

 • Návšteva Domova opatrovateľskej služby

  Každoročne, z príležitosti Dňa matiek, nezabúdame ani na naše babičky z Domova opatrovateľskej služby v Grunte. Tešíme sa na ich úsmevy, potlesk a spoločné posedenie pri známych piesňach. 

  Na programe sa podieľajú viacerí: Ingrid Halásová; Anastázia Širocká,  Veronika Gedeonová,  Helga Schmotzerová, Jana Timková.

  Vždy si pre nich pripravíme aj vlastnoručne vyrobený darček pod vedením Janky Rostášovej.

  S veľkou láskou a vďačnosťou pre Vás mamy, staré mamy......Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľ základnej školy vyhlasuje riaditeľské voľno na 11.5.2018 (piatok) z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

 • Beh víťazstva 2018

  Dňa 8.mája 2018 sa uskutočnil 11. ročník Behu víťazstva. Na školskom dvore sme sa tešili na príchod nášho stáleho hosťa, pána Dr. J. Plachého, ktorý každoročne májový beh otvára. Súťažiacich prišli povzbudiť nielen rodičia, ale aj starí rodičia a iní priaznivci tohto čoraz populárnejšieho športu. Najväčší úspech mali určite naši najmenší, ktorí boli zastúpení v najväčšom počte. Podporiť nás prišli aj bývalí žiaci, dnes úspešní športovci. Počas bežeckých súťaží prebiehali sprievodné akcie pod vedením našich bývalých žiačok. O tom, že beh sa stáva naozaj populárnou voľno-časovou aktivitou, svedčí aj čoraz vyšší počet účastníkov. V tomto roku to bolo až 123. Veríme, že o rok nás bude opäť viac. Víťazom blahoželáme!

 • Májová kvapka krvi - poďakovanie

  Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili Májovej kvapky krvi 2018.

 • Beh víťazstva 2018

 • Deň Zeme

  Dňa 30.4.2018 sa naša škola v rámci Dňa Zeme zapojila do akcie organizovanej mestom Medzev „Upracme si Medzev“ , ktorá bola zameraná na vyčistenie mesta od odpadkov a čiernych skládok. Žiaci aj učitelia usilovne zbierali odpadky na určených miestach, čím aspoň z časti odbremenili  svoje okolie od značného množstva odpadov, ktoré z bezohľadnosti nás – ľudí ničia a poškodzujú našu krásnu prírodu.

 • Environmentálne aktivity

  Dňa 25.4.2018 našu školu opäť navštívili pracovníčky zo Štátnej ochrany prírody Národný park Slovenský kras z Brzotína. Pre žiakov 1. stupňa si pripravili zaujímavé environmentálne aktivity, v rámci ktorých sa žiaci dozvedeli množstvo nových informácií, upevnili si vedomosti z prírodovedy a zároveň sa príjemne zabavili.

 • Májová kvapka krvi

  Predtým ako darujete svoju krv

   

  Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

  • Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.
  • Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.
  • Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)
  • Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.
  • Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.

  Krv nedarujte v prípade (resp. trvalo nemôžete darovať krv):

  • Užívania drog vnútrožilovo či vnútrosvalovo teraz alebo v minulosti.
  • Poskytovaní alebo prijímaní platených sexuálnych služieb.
  • Pohlavného styku medzi mužmi.
  • Promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov.
  • Užívania anabolických steroidov, ktoré nie sú predpísané lekárom.
  • Liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami.

  Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

  Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.

  V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

  Základná škola – Grundschule  Medzev, Štóska 183, 044 25  Medzev

   

   

  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

   

   

   

  V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

   

   

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola – Grundschule Medzev Štóska 183, 044 25 Medzev 

  Kontakt: 0902913752, zsriaditel@medzev.sk

   

   

  Voľné pracovné miesto: učiteľ s nástupom od 1. septembra 2018 na dobu určitú – zastupovanie   počas materskej dovolenky

   

                                             

   

  Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ

   

   

  Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

   

  Aprobácia: matematika

   

   

  Kvalifikačné predpoklady:

  Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

   

   

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania 2. Profesijný životopis

  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

  4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

  5. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

  6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

   

  Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis pošlite poštou alebo e-mailom do 31.05. 2018.

  Vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

   

   

   

   

                                                                                                       Mgr. Marek Kaleta

                                                                                                              riaditeľ 

 • Slávik Slovenska 2018

  Dňa 26. 4. 2018 sa konal 28. ročník  súťaže Slávik Slovenska 2018 - školské kolo. 

  Víťazi:

  1.kategória

  1. miesto: Soňa Herichová

  2. miesto: Soňa Bučková

  3. miesto: Samuel Lengyel

  2.kategória

  1. miesto: Lea Vitkajová

  2. miesto: Radoslava Sureková

  3. miesto: Richard Griga

  3.kategória

  1. miesto: Simon Nižník

  2. miesto: Mattias Hoffmann

  3. miesto: Ján Pukleja

  Víťazom srdečne blahoželáme. 

 • Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  24. ročník Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné kolo  sa konalo 25.04.2018 v Herľanoch. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Našu školu reprezentovali  Marko Fabian, Ladislav Majer, Johana Galambová, Eszter Csordásová. V celkovom poradí sa umiestnili na peknom 4.mieste s minimálnym bodovým rozdielom.  

  Blahoželáme!!!

 • Deň Zeme

 • Okresné kolo v hádzanej

  V dňoch 18.4. a 20.4. 2018 sa naše dievčatá a chlapci 7.-9. roč. zúčastnili okresného kola v hádzanej vo Valalikoch. Bojovali v troch zápasoch o postup do krajského kola. Chlapci si svoj vytúžený postup vybojovali a obsadili konečné 1. miesto, dievčatám sa postúpiť nepodarilo, no obsadili skvelé 2. miesto.Dievčatám a chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k super výsledkom.

  (fotoalbum)

 • Deň narcisov

 • Zápis do 1. ročníka

 • Rómsky slávik

  Dňa 11.4.2018 sa uskutočnila súťaž Rómsky slávik 2018. Súťaž sa niesla v duchu hesla „Spevom rozvíjaj a šír rómsku kultúru.“

  Žiaci zaujali porotu veľmi peknými výkonmi. V súťaži bolo udelené jedno prvé miesto, dve druhé miesta a jedno tretie miesto. Víťazom súťaže blahoželáme a všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za príjemné popoludnie a krásny umelecký zážitok.

  Vyhodnotenie súťaže:

  1. miesto         Jozefína Žigová                      2.C

  2. miesto         Mário Horváth            6.A

                          Marcel Bandi              6.A

  2. miesto         Aleš Bugyi                  6.B

                          Marcel Bugyi              6.A

  3. miesto         Kevin Polák                6.A

                          Marek Poliak               6.A

 • Základná škola a finančná gramotnosť

  V rámci zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti žiakov Základnej školy Grundschule Medzev sme v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach dňa 5. apríla 2018 uskutočnili exkurziu na tému finančná gramotnosť pre žiakov základných škôl. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 3. a 5. ročníka. Pracovníci Východoslovenského múzea im predstavili princíp fungovania výmenného obchodu z minulosti. Žiaci mali možnosť zahrať sa na predávajúcich a kupujúcich, investovali peniaze v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Na zjednodušenom modeli pochopili splátkový systém pri kúpe drahšej veci.

  Žiaci mali radosť zo zážitkového učenia v inom prostredí a my učitelia veríme, že takto získané vedomosti sú pre nich zaujímavejšie a trvácnejšie. Našou snahou v budúcnosti bude realizovať čím viac takýchto podujatí.

  Vypracovala: Ing. Jolana Brösztlová

 • Florbalový turnaj

  28.3. 2018 sa uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo spolu 9 družstiev, ktoré bojovali o najlepšie výsledky v dvoch kategóriách.

  V kategórií mladší žiaci/žiačky súperilo až 5 tímov, no na stupni víťazov mohli stáť len 3 najlepšie družstvá:

  1. miesto: FC PÁRKY (Šimon Ballasch, Daniel Kaleta, Daniel Brӧsztl, Roman Antl, Gregor Leško, William Lang, Marko Schürger); 2. miesto MOKRÍ BANDITI (Erik Horváth, Daniel Dzurik, Stanislava Bandyová, Ján Pukleja, Pavol Bugyi); 3. miesto VRR... (Ema Pisková, Boris Rabinčák, Marco Tóth, Marko Fabian, Ladislav Majer, Dominik Mikula).

  V kategórií starší žiaci/žiačky súperili 4 družstvá. Všetky zápasy boli veľmi vyrovnané a rozhodli len malé chyby súperov:

  1. miesto: MIX 9 (René Horváth, Nicolas Pavlovič, Adam Bučko, Barbora Bibenová, Klára Lešková, Simona Žakarovská); 2. miesto FC BRATRANCI (Róbert Horváth, Zdenko Klempár, Mário Polák, Patrik Polák, Kevin Rigo, Ladislav Rigo); 3. miesto LEVEL 9 (Samuel Kraus, Kristián Müller, Jakub Durbák, Ulrike Timko, Simona Vincová, Rebecca Tóthová). 

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 22. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy  - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v troch kategóriách a porotu zaujali veľmi peknými výkonmi. Najlepší recitátori jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Košiciach. Víťazom blahoželáme a všetkým recitátorom ďakujeme za príjemné popoludnie a umelecký zážitok!

   

  1. kategória     próza                                                 poézia

  1. Sophia Roob                                                                1. Karin Ballaschová

  2. Nathalie Hähnlová                                                        2. Samuel Lengyel 

  3. Nela Rakacká                                                              3. Barbora Demjanovičová      4. Radka Stolárová

   

  2. kategória    próza                                                       poézia

  1. Vanessa Krausová                                                     1. Sophie Johanna Pöhm

  2. Kristián Halčišák                                                       2. Petra Kaliašová

  3. Sára Horváthová                                                        3. William Lang

   

  3. kategória    próza                                                       poézia

  1. Daniel Kaleta                                                               1. Johana Galambová

  2. Diana Zvirinská                                                            2. Paula Horváthová

  3. Sophia Smoradová                                                      3. Alžbeta Grigová, Ema Pisková, Boris Rabinčák

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca
  +421 910 918 302 školská jedáleň - kuchyňa

Fotogaléria