Navigácia

Contact

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca

Sobota 24. 2. 2018

Sobota 24. 2. 2018

MOTTO ŠKOLY

    " Dieťa je kvetinou, nádejou radostí, nech škola je hrou a dielňou ľudskosti."

                                                                                                             J. A. Komenský
 

Novinky

 • V čase od 26.02.2018 do 2.03.2018 máme jarné prázdniny.

  Prajeme vám ich príjemné prežitie.

  Vyučovanie po prázdninách sa začína v pondelok 5.03.2018.

 • Z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v čase od 21.02.2018 do 23.02.2018.

  Vyučovanie začne v pondelok 5.03.2018 po jarných prázdninách.

 • Karneval sa uskutoční v náhradnom termíne, ktorý bude včas oznámený.

 • V období vrcholiaceho snaženia sa všetkých žiakov o čo najlepšie polročné vysvedčenie reprezentovali našu základnú školu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku štyri žiačky. Súťaž sa v aj tomto školskom roku konala v priestoroch Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou, a to dňa 18. 1. 2018.

  Naše dievčatá ako tradične potvrdili svoje výborné jazykové zručnosti v písomnej aj ústnej časti súťaže. V porovnaní so súťažiacimi iných škôl okresu vynikali svoju širokou slovnou zásobou, gramatickými vedomosťami a pohotovosťou pri opise obrázkových príbehov i v komunikácii. Obhájili svoje dlhoročné dominantné postavenie medzi súťažiacimi z okresu Košice – okolie a bez väčších ťažkostí sa umiestnili na prvých miestach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Grundschule Medzev
  Štóska 183
  044 25 Medzev
 • +421 902 913 752 riaditeľ
  +421 903 287 961 zástupca riaditeľa školy
  +421 902 913 750 účtovník školy
  +421 902 913 751 školská jedáleň - vedúca

Fotogaléria